บทความทั้งหมด

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

  • กระชายดำ
   กระชายดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร กระชายดำชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น กระชายม่วง , ว่านเพชรดำ , ขิงทราย (มหาสารคาม) , ว่านจังงัง , ว่านพญานกยูง , ว่านกั้นบัง ,ว่านกำบัง , ...
  • กวาวเครือขาว
   กวาวเครือขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร กวาวเครือขาวชื่ออื่นๆ / ชื่อประจำถิ่น กวาวเครือ , จานเครือ (อีสาน) ,ตานเครือ , ทองเครือ , จอมทอง , (ใต้) ตานจอมทอง (ชุมพร) โพ้ต้น ...
  • กวาวเครือแดง
   กวาวเครือแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร กวาวเครือแดงชื่อประจำถิ่น กวาวเครือ (เหนือ) จานเครือ (อีสาน) ตานจอมทอง (ชุมพร) โพตะกุ , โพมือ (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Buteasup...
  • ถั่งเช่า
   ถั่งเช่า งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร ถั่งเช่าชื่ออื่นๆ ตังถั่งเช่า (dong ChongCao) ,ตังถั่งแห่เช่า (dong Chong Xia Cao), หญ้าหนอน,หนอนถั่งเช่าชื่อวิทยาศาสตร์Ophiocord ycep...
  • ใบแปะก๊วย
   แปะก๊วย งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร แปะก๊วยชื่ออื่นๆ หยาเจียว (จีน) อิโจว(ญี่ปุ่น)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gingko biloba L.ชื่อวงศ์ Ginkgoaceae ถิ่นกำเนิดแปะก๊วย แปะก๊วยมีถิ่น...
  • สมอพิเภก
   สมอพิเภก งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร สมอพิเภกชื่ออื่นๆ/ชื่อประจำถิ่น ลัน (เชียงราย) , แหน แหนต้น แหนขาว (ภาคเหนือ) ,ซิปะคู่ (กะเหรี่ยง เชียงใหม่ ) , สะคู้ (กะเหรียง แม่ฮ่...
  • เห็ดหลินจือ
   เห็ดหลินจือ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร เห็ดหลินจือ ( Lingzhi )ชื่อประจำถิ่น เห็ดหมื่นปี เห็ดอมตะ เห็ดจวักงู (ไทย) Holy mushroom (อังกฤษ) Reishi (ญี่ปุ่น)ชื่อวิทยาศาสตร์ ...
  • ว่านชักมดลูก
   ว่านชักมดลูก งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านชักมดลูกชื่อท้องถิ่น / ชื่ออื่นๆ ว่านหมาวัด(อุบลราชธานี) , ว่านทรหด , ว่านหำหด , ว่านพญาหัวศึก ,ว่านการบูรเลือดชื่อวิทยาศาสตร์...
  • บุก
   บุก งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร บุกชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มันซูรัน (ภาคกลาง) บุกคุงคก (ชลบุรี) เมีย เบือ บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) บุกคางคก (กลาง เหนือ) หัวบุก (ปัตตา...
  • สมอไทย
   สมอไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 33ข้อ ชื่อสมุนไพร สมอไทยชื่อประจำถิ่น / ชื่ออื่นๆสมอไทย สมออัพยา (ภาคกลาง) สมอ (นครราชสีมา) มาแน่ (เชียงใหม่) หมาก ชื่อวงศ์ Combertaceaeชื่อวิทย...
  • มะรุม
   มะรุม งานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร มะรุมชื่ออื่น ๆ / ชื่อประจำถิ่น ผักอีฮุม (อีสาน) มะค้อนก้อม (ภาคเหนือ) กาแน้งเดิง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ผักเนื้อไก่ (ชาวฉานแถบแม่ฮ่องสอน)...
  • ส้มแขก
   ส้มแขก งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มแขกชื่อประจำถิ่น / ชื่ออื่นๆ ชนิดที่ 1 มะขามแขก ส้มมะอ้น ส้มมะวน (ภาคใต้) ส้มความ (ตรัง) ส้มพะงุน (ปัตตานี) อาแซกะลูโก (ยะลา) ชะมวงช้...
  • มะขามป้อม
   มะขามป้อม งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามป้อมชื่ออื่นๆ ชื้อพื้นเมือง กันโตด (เขมร) กำทวด (ราชบุรี) มิ่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยมแม่ฮ่องสอน) อะมะลา (ฮินดู เปอร์เซีย)ชื่อวิท...
  • เจียวกู่หลาน
   เจียวกู่หลาน งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร เจียวกู่หลานชื่ออื่นๆ ชื่อท้องถิ่น ปัญจขันธ์ (ไทย) เจียวกู่หลาน (จีนกลาง) ชาสตูล (ไทย) อะมาซูรู (ญี่ปุ่น)ชื่อวิทยาศาสตร์Gynostemma...
  • กระบองเพชร
   กระบองเพชร งานวิจัยและสรรพคุณ 9ข้อ ชื่อสมุนไพร กระบองเพชรชื่อวิทยาศาสตร์ Hoodia gordoniiชื่อชั้นทางวิทยาศาสตร์ •ตระกูล Gentinales•วงค์ Apocynaceae•วงค์ย่อย Asclepindoideae•เผ่า Sta...
  • ถั่วขาว
   ถั่วขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 9ข้อชื่อสมุนไพร ถั่วขาว เป็นชื่อที่ ม.จ. ภีศเดช รัชนีองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงอนุมัติให้ใช้ และทรงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมควบคู่ไปกับถั่วแดงหลวงถั่...
  • เมล็ดองุ่น
   สารสกัดจากองุ่น งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสามัญ Grape.ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitis vinifera L. ชื่อวงค์ VITACEAE ถิ่นกำเนิดองุ่น องุ่น (Vitis vinifera L.) เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดแถบ A...
  • พริกไทย
   พริกไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพรพริกไทยชื่ออื่นๆ / ประจำถิ่น พริกขี้นก , พริกไทยดำ , พริกไทยขาว , พริกไทยล่อน , พริกน้อย (ภาคเหนือ) , พริก (ใต้)ชื่อสามัญ Pepperชื่อวงศ์...
  • ชาเขียว
   ชาเขียว งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ชาเขียวชื่อสามัญ ชา , ชาเขียว , ชาดำ , Green tea , Black Tea , Chinese Tea ชื่อวิทยาศาสตร์ Camellia sinensis ถิ่นกำเนิดชาเขียว ก่อนอื่น...
  • shutterstock_1723720396.jpg
   โสมคน (โสมเกาหลี) งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร โสมคน (โสมเกาหลี)ชื่ออื่นๆ โสมจีน, โสมคน , โสมเกาหลี , เซียมเซ่า , หยิ่งเซียม (จีนแต้จิ๋ว) , เหยินเซิน (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสต...
  • ตังกุย
   ตังกุย งานวิจัยสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพรชื่ออื่นๆ โกฐเชียง โสมตังกุยชื่อสามัญ Dong quai , Chinensis Angelica , Eemale ginsengชื่อวิทยาศาสตร์ Angelica sinensis (Oliv.) Dielsชื่อพ้อง...
  • เทียนเกล็ดหอย
   เทียนเกล็ดหอย งานวิจัยสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนเกล็ดหอยชื่ออื่นๆ ไซเลียม ฮักส์ชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago ovate Forssk., Plantago psyllium Linn.ชื่อสามัญ Psyllium Seed, Blonde P...
  • เก๋ากี๋
   เก๋ากี้ (โกจิเบอร์รี่) งานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร เก๋ากี้ชื่ออื่นๆ โกจิเบอร์รี่ , Wolfberry ,ฮ่วยกี้ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycium barbarumวงศ์ SOLANACEAE ถิ่นกำเนิดเก๋ากี้(โกจิ...
  • ดอกคำฝอย
   ดอกคำฝอย งานวิจัยและสรรพคุณ 25ข้อ ชื่อสมุนไพร คำฝอยชื่ออื่นๆ ดอกคำฝอย ,ดอยคำ(ภาคเหนือ) , คำยอง คำหยอง คำหยุม คำยุ่ม (ลำปาง) , หงฮวา (จีนกลาง) ,อั่งฮวย (จันแต่จิ๋ว)ชื่อสามัญ Safflow...
  • กระเทียม
   กระเทียม งานวิจัยสรรพคุณ 43ข้อ ชื่อสมุนไพร กระเทียมชื่ออื่นๆ หัวเทียม (ภาคใต้) ,หอมเตียม (ภาคเหนือ) , กระเทียมขาว หอมขาว (อุดรธานี) ,ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง) , ผักหมี่ขาว ผักหมี่หอ (ไทย...
  • ทับทิม
   ทับทิม งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อทับทิมชื่ออื่นๆ เซี๊ยะลิ้ว(จีน) , พิลา (หนองคาย) ,พิลาขาว ,มะก่องแก้ว (น่าน) ,มะเก๊าะ (เหนือ), หมากจัง(แม่ฮ่องสอน) Granada (สเปน) , Darim (อินเด...
  • ขมิ้นชัน
   ขมิ้นชัน งานวิจัยและสรรพคุณ 31ข้อ ชื่อสมุนไพร ขมิ้นชันชื่ออื่นๆ ขมิ้น , ขมิ้นแดง , ขมิ้นหยวก , ขมิ้นหัว ,ขมิ้นแกง (เชียงใหม่) , ขี้มิ้น (ภาคใต้) , ตายอด (กะเหรี่ยงกำแพงเพชร) ,สะยอ ...
  • มะขามแขก
   มะขามแขก งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามแขกชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alexandrina P. Millerชื่อสามัญ Alexandria senna, Alexandrian senna Indian sennaชื่อพ้อง Cassia acutifoli...
  • โกฐน้ำเต้า
   โกฐน้ำเต้า งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐน้ำเต้าชื่ออื่นๆ ตั่วอึ๊ง (จีนแต้จิ๊ว) , ต้าหวาง (จีนกลาง) , เยื่อต้าหวางชื่อวิทยาศาสตร์ Rheum palmatum L. หรือ R. tanguticum Max...
  • ดีปลี
   ดีปลี งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ดีปลีชื่ออื่นๆ ประดงข้อ ,ปานุน (ภาคกลาง) , ดีปลีเชือก (ภาคใต้) , พิษพญาไฟ , ปีกผัวะ , cabe jawa(อินโดนีเซีย) ,chabai jawa (มาเลเซีย) , Sa...
  • โกฐหัวบัว
   โกฐหัวบัว งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐหัวบัวชื่ออื่นๆ ชวนเกียง (จีนแต้จิ๋ว) , ชวนซุยง ชวงชวอง (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ligusticum Chuanxiang Hort.ชื่อพ้อง Ligusticum si...
  • เถาวัลย์เปรียง
   เถาวัลย์เปรียง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงชื่ออื่นๆ เถาวัลย์เปรียงขาว เถาวัลย์เปรียงแดง (ภาคกลาง) , เครือตาปลา , เครือไหล (เชียงใหม่) , เครือตับปลา (เลย) , ...
  • เถาเอ็นอ่อน
   เถาเอ็นอ่อน งานวิจัยและประโยชน์ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร เถาเอ็นอ่อนชื่ออื่นๆ เครือเถาเอ็น , เครือขาวเอ็น (เชียงใหม่) , เขาควาย (นครราชสีมา) , เสน่งกู(บุรีรัมย์) , หญ้าลิเลน (ปัตตานี , หม...
  • แห้วหมู
   แห้วหมู งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร แห้วหมูชื่ออื่นๆ หญ้าแห้วหมู , หญ้าขนหมู (แม่ฮ่องสอน) , ซาเชา (จีนแต้จิ๋ว) , ซัวฉ่าว (จีนกลาง) , mutha , musta , mustuka (อินเดีย) , ko...
  • ยาดำ
   ยาดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร ยาดำชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ว่านหางจระเข้ชื่อท้องถิ่น ว่านไฟไหม้ , หางตะเข้ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe vera (L.) Burm. F.ชื่อพ้อง Aloe barbardensi...
  • ชะพลู
   ชะพลู งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ชะพลู (ช้าพลู)ชื่ออื่นๆ ผักปูนก (ลำปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง) ชะพลูเถา เฌอภลู (สุรินทร์) ผักปูนา ผักปูลิง ผักปูริง ปูลิงนก ผักพลูนก ผักอีไร ผ...
  • สะค้าน
   สะค้าน ข้อมูลงานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพรสะค้านชื่ออื่นๆตะค้านเล็ก , ตะค้านหยวก , จะค่าน , จั๊กค่าน , หนาม , มังเหาเจ๊าะ , ผู่แฮเหมาะชื่อวิทยาศาสตร์Piper ribesoides Wall.วง...
  • เจตมูลเพลิงแดง
   เจตมูลเพลิงแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เจตมูลเพลิงแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปิดปิวแดง(ภาคเหนือ) , ไฟใต้ดิน (ภาคใต้), ตั้งชูโว้ , ตอชูกวอ , (คุ้ยกู่) (กระเหรี่ยง) , จื่...
  • เจตมูลเพลิงขาว
   เจตมูลเพลิงขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร เจตมูลเพลิงขาวชื่ออื่นๆ ปิดปิวขาว (เหนือ) , หนวดแมว (ลื้อ) , ตอชู , ตั้งชูอ้วย (กะเหรี่ยง) , โก้นหลัวะ(ม้ง) , ไป๋เสี่ยฮวง (จีน) ...
  • ขิง
   ขิง งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ขิงชื่ออื่นๆ ขิงแดง , ขิงแกลง (จันทบุรี) ขิงบ้าน , ขิงแครง , ขิงป่า , ขิงเขา , ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) , ขิงเผือก (เชียงใหม่) , สะแอ (แม่ฮ่อง...
  • ใบขี้เหล็ก
   ขี้เหล็ก งานวิจัยและสรรพคุณ 25ข้อ ชื่อสมุนไพร ขี้เหล็กชื่ออื่นๆ ขี้เหล็กแกน (ราชบุรี) , ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง,สุราษฎร์ธานี) , ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) , ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ,ผักจี้...
  • 349_387274.jpg
   ว่านน้ำ งานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านน้ำชื่ออื่นๆ ว่านน้ำเล็ก , ฮางคาวผา (เชียงใหม่) , ผมผา , คาเจียงจี้ , ฮางคาวน้ำ , ฮางคาวผา (ภาคเหนือ) , ตะไคร้น้ำ (เพชรบุรี) , ทิสี...
  • Angiopteris_evecta_Coffs_Harbour.jpg
   กีบแรด งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านกีบแรดชื่ออื่นๆ กีบม้าลม(เหนือ) , ดูกู(มาเลเซีย/มลายู) , ว่านกีบม้า (กลาง) , ปากูปี , ปากูดาฆิง (ใต้) ,เฟิร์นกีบแรด ฝักกูดยักษ์ เป็น...
  • ไพล
   ไพล งานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร ไพลชื่ออื่นๆ ปูเลย (ภาคเหนือ) ,ว่านไฟ (ภาคกลาง) ,ว่านปอบ (ภาคอีสาน) , มิ้นสะล่าง (รัฐฉาน-แม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber montanum (J.Ko...
  • คุณ
   ราชพฤกษ์ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อ ราชพฤกษ์ชื่ออื่นๆ คูณ ,ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) , ลมแล้ง (ภาคเหนือ) , ลักเกลือม ลักเคย (ภาคใต้) , ปียู , ปูโย , เปอโซ ,แมะหล่าอยู่ (กะเหรี่ยง)ชื่อว...
  • กำลังเสือโคล่ง.jpg
   กำลังเสือโคร่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร กำลังเสือโคร่ง ชื่ออื่นๆ กำลังเสือโคร่ง (เชียงใหม่) , ลำแค , ลำแค่ (ลั๊วะ) , นางพญาเสือโคร่ง , พญาเสือโคร่ง (คนเมืองเหนือ)ชื่อวิ...
  • ใบหนาด.png
   หนาดใหญ่ งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร หนาดใหญ่ชื่ออื่นๆ หนาด , หนาดหลวง , คำพอง(เหนือ) , พิมสม(กลาง) , ใบหรม(ใต้) , ไต่ฮวงไหง่ , ไหง่หนับเฮี่ยง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Blumea b...
  • คนทีสอ
   คนทีสอ งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร คนทีสอชื่ออื่นๆ คนทีสอขาว (ชลบุรี) , โคนดินสอ (ภาคกลาง) , ดินสอ (ภาคกลาง) , สีสอ (ประจวบคีรีขันธ์) , มูดเพิ่ง (ตาก) , ผีเสื้อน้อย (ภาคเห...
  • ดอกดาวเรือง2.jpg
   ดอกดาวเรือง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ดาวเรืองชื่ออื่นๆ คำปู้จู้หลวง (ภาคเหนือ) พอทู (กะเหรี่ยง) ดาวเรืองใหญ่(ทั่วไป) บ่วงซิ่วเก็ก (จีนแต้จิ๋ว) หมอกส่างกาน (ไทยใหญ่) ว่า...
  • พลูคาว.jpg
   พลูคาว งานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ สมุนไพร พลูคาวชื่ออื่นๆคาวตอง (ภาคเหนือ) ผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) พลูแก (ภาคกลาง) หื่อชอเช่า (จีนแต้จิ๋ว) ยวีเซียนฉ่าว (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Houtt...
  • Prat-Corner-Triphala.jpg
   ตรีผลา งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อยา ตรีผลา (Triphala) ประวัติความเป็นมาของตำรับยา ตำรับยาตรีผลานั้นเป็นตำรับยาที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อายุรเวชของอินเดีย โดยออกเสียงเรียกว่า ตรีผล...
  • ข่า
   ข่า งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร ข่าหยวก ข่าหลวง (ภาคเหนือ) กฎุกกโรหิณี (ภาคกลาง) เชียงง่าว (ปะหล่อง) สะเอเชย (กะเหรี่ยง) หัวข่า(ไทยใหญ่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga(L....
  • รากสามสิบ
   รากสามสิบ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพรรากสามสิบชื่ออื่นๆจ๋วงเครือ (ภาคเหนือ) ผักชีช้าง (หนองคาย) สามร้อยราก (กาญจนบุรี) ผักหนาม (โคราช) เตอสีบอ (กะเหรี่ยง) ม้าสามต๋อน สามร้...
  • รางแดง.jpg
   รางแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพรรางแดงชื่ออื่นๆเถาวัลย์เหล็ก (สระบุรี) เครื่องก้องแกบ หนามหัน (ภาคเหนือ) เขาแกลบ เห่าดำ ฮ่องหนัง (เลย) ทรงแดง (ภาคใต้) ซอแพะแหล่โม (กะเหร...
  • ปลาไหลเผือก
   ปลาไหลเผือก งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ปลาไหลเผือกชื่ออื่นๆตงกัดอาลี (มุสลิม) พญารากเดียว (ทั่วไป) ตุงสอ แฮพันชั้น (ภาคเหนือ) เพียก (ภาคใต้) หยิกบ่อถอง เอี่ยนด่อน (ภาคอีส...
  • หมามุ๋ย.jpg
   หมามุ่ย งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพรหมามุ่ยชื่ออื่นๆบะเหยือง หม่าเหยือง (ภาคเหนือ) ตำแย (ภาคกลาง) โพล่ยู (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) กลออือแซ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสตร์M...
  • การบูร
   การบูร งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ การบูรคืออะไร การบูรเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีผลึกแทรกอยู่ตามรอยแตกของเนื้อไม้และยังสามารถนำลำต้น,ราก,ใบ มากลั่นหรือสกัดจนได้ผลึกดังกล่าวอีกท...
  • Rc526c61aeed6ab756933bfc2263259cf.jpg
   เกล็ดสะระแหน่ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ เกล็ดสะระแหน่คืออะไร เมื่อกล่าวถึงเกล็ดสะระแหน่หลายท่านอาจไม่รู้จักแต่หากกล่าวถึงเมนทอล (Menthol) แล้วละก็เชื่อได้ว่าคงรู้จักกันเป็นอย่างดี ...
  • น้ำมันกานพลู
   น้ำมันกานพลู งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสามัญClove ชื่อวิทยาศาสตร์Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock &...
  • น้ำมันระกำ
   น้ำมันระกำ (Methyl Salicylate) น้ำมันระกำคืออะไร น้ำมันระกำ เมทิลซาลิไซเลต (Methyl salicylate หรือ Wintergreen oil หรือ Oil of wintergreen) เป็นสารอินทรีย์ในธรรมชาติพบได้จากพืชหลาย...
  • พิมเสน
   พิมเสน พิมเสนคืออะไร พิมเสนมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ภิมเสน ภีมเสน พิมเสนเกล็ด พิมเสนตรังกานู พรมแสน มีชื่อสามัญว่า “Borneo Camphor” แขกอินเดียในบอมเบย์เรียก “Bhimseni” หรือ “Boras...
  • ลูกใต้ใบ
   ลูกใต้ใบ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ลูกใต้ใบชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น หญ้าใต้ใบ,มะขามป้อมดิน,หน่วยใต้ใบ (ภาคเหนือ) ,หญ้าใต้ใบขาว (สุราษฎร์ธานี),จูเกี๋ยเช่า (จีน)ชื่อวิทยาศา...
  • หญ้าหนวดแมว
   หญ้าหนวดแมว งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพรหญ้าหนวดแมวชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น พยับเมฆ (กรุงเทพฯ) บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์), อีตู่ดง (เพชรบุรี) หญ้าหนวดเสือชื่อสามัญ Kidney t...
  • หญ้าหวาน
   หญ้าหวาน งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร หญ้าหวานชื่อวิทยาศาสตร์Stevia rebaudiana Bertoniชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eupatorium rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl....
  • ทองพันชั่ง.jpg
   ทองพันชั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพรทองพันชั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าไก่ (ไทย) ,แปะเฮาะเล่งจือ (จีน-จีนแต้จิ๋ว) , หญ้ามันไก่ , ทองพันดุลย์ , ทองคันชั่ง (ภาคกลาง) , ผ...
  • เงือกปลาหมอ4.png
   เหงือกปลาหมอ งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร เหงือกปลาหมอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นแก้มหมอ (สตูล) , อีเกร็ง (ภาคกลาง) , แก้มหมอเล (กระบี่) , นางเกร็ง,จะเกร็ง ฯลฯชื่อวิทยาศาสตร์ Ac...
  • shutterstock_164078822_2000x.jpg
   งาดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร งาดำชื่อสามัญBlack Sasame seeds Blackชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamum indicum Linnวงศ์ Pedaliaceae ถิ่นกำเนิดงาดำ งาดำมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา บร...
  • ตะไคร้
   ตะไคร้ งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ตะไคร้ชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น จักไคร (ภาคเหนือ) , คาหอม (ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน) , ไคร (ภาคใต้) , สิงไคร , หัวสิงไคร (อีสาน) , ห่อวอตะโป่ (กะ...
  • บอระเพ็ด.jpg
   บอระเพ็ด งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร บอระเพ็ดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จุ้งจาลิง , จุ่งจิง , เครือเขาฮอ (ภาคเหนือ) , เจตมูลหนาม (หนองคาย) , หางหนู (อุบลราชธานี) , เถาหัวด้วน ...
  • บัวบก.jpg
   บัวบก งานวิจัยและสรรพคุณ 33ข้อ ชื่อสมุนไพร บัวบกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ใบบัวบก (ภาคกลาง) ผักหนอก จำปาเครือ (ภาคเหนือ) ปะหะ เอขาเด๊าะ (กะเหรี่ยง) แว่นโคก (อีสาน) ผักแว่น (ภาคใต้) เด...
  • ผักปลัง.jpg
   ผักปลัง งานวิจัยและสรรพคุณ ชื่อสมุนไพร ผักปลังชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น ผักปั๋ง (ภาคเหนือ) , ผักปลังแดง , ผักปลังขาว , ผักปลังใหญ่ (ภาคกลาง) , ลั่วขุย (จีนกลาง) , เหลาะขุ้ย โปแดงฉ้า...
  • เสลดพังพอน (พญายอ)
   เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ) ชื่อสมุนไพร เสลดพังพอน (พญายอ)ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เสลดพังพอนตัวเมีย , พญาปล้องทอง พญาปล้องดำ (ภาคกลาง) , พญาปล้องคำ (ลำปาง) , ผักมันไก่ , ผักลิ้นเขียด ...
  • มะกรูด
   มะกรูด งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร มะกรูดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะขูด , มะขุน (ภาคเหนือ) , ส้มมั่วผี , ส้มกรูด (ภาคใต้) , โกร้ยเชีด (เขมร) , มะขู (แม่ฮ่องสอน)ชื่อสามัญ Kaf...
  • ส้มป่อย.JPG
   ส้มป่อย งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มป่อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นส้มขอน , ส้มคอน (ไทยใหญ่,แม่ฮ่องสอน) , ส้มพอดี (อีสาน) , ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Acac...
  • กระเจี๊ยบแดง
   กระเจี๊ยบแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร กระเจี๊ยบแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ภาคกลาง) กระเจี๊ยบ ส้มพอเหมาะ ส้มเก็ง (ภาคเหนือ) ส้มพอดี (อีสาน) ส้มปู (แม่ฮ่...
  • กล้วยน้ำว้า
   กล้วยน้ำว้า งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร กล้วยน้ำว้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กล้วยใต้ (ภาคเหนือ) กล้วยตานีอ่อง , กล้วยอ่อง (ภาคอีสาน) กล้วยมะลิอ่อง (ภาคตะวันออก) , ปิซัง (มาเ...
  • งาขาว
   งาขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร งาขาวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นีโซไอยู่มั้ว (จีน) ซะแปะ ซะเจี่ย (เมื่อน)ชื่อสามัญ Sesame seeds (white)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamum orientale Lin...
  • ฝรั่ง
   ฝรั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ฝรั่งชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มะก้วย มะก้วยกา มะกา (เชียงใหม่) , มะปั่น (ลำปาง) , มะแก๋ว (น่าน),บักสีดา (อีสาน) , สีดา (นครพนม) จุ่มโป่ (...
  • เพกา
   เพกา งานวิจัยและสรรพคุร 15ข้อ ชื่อสมุนไพร เพกาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลิ้นฟ้า , หมากลิ้นฟ้า (โคราช,เลย,ภาคอีสาน) , มะลิดไม้ , มะลิ้นไม้ , ลิดไม้ (ภาคเหนือ) ,เบโก (นราธิวาส,ภาคใต้) ,...
  • ฟ้าทะลายโจร
   ฟ้าทะลายโจร งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นน้ำลายพังพอน , ขุนโจรห้าร้อย (ภาคกลาง,กรุงเทพ), สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) , ฟ้าสาง (สกลนคร) , เขยตายายคล...
  • มะขาม
   มะขาม งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ขาม (ภาคใต้) , ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) , ตะลูบ (โคราช) หมากแกง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) , อำเปียล (เขมร-ส...
  • ลูกมะนาว
   มะนาว งานวิจัยและสรรพคุณ 41ข้อ ชื่อสมุนไพร มะนาวชื่ออื่น ๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มมะนาว (ภาคกลาง),ส้มนาว (ภาคใต้) ,สีมานีปีห์ (มลายู) ,หมากฟ้า (ไทยใหญ่) , โกรยชะม้า (เขมร) , มะเน้าเลย์ , ...
  • ยอ
   ยอ งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร ยอชื่ออื่น/ขื่อท้องถิ่น ยอบ้าน (ภาคกลาง) , มะตาเสื่อ (ภาคเหนือ) , แยใหญ่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ,Noni (ฮาวาย) ,Meng kudu (มาเลเซีย) ,Ach (ฮิ...
  • ย่านาง
   ย่านาง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ย่านางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จอยนาง , จ้อยนาง (ภาคเหนือ) , เถาย่านาง , เถาวัลย์เขียว , หญ้าภคินี (ภาคกลาง) , ย่านนาง , นางวันยอ , ขันยอย...
  • รางจืด
   รางจืด งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร รางจืดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กำลังช้างเผือก , ขอยชะนาง , รางเอ็น , เครือชาเขียว (ภาคกลาง) , รางจืด , เครือเข้าเย็น , หนามแน้ (ภาคเหนือ) ...
  • หอมแดง
   หอมแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร หอมแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หอมไทย,หอมเล็ก,หอมหัว หอมแดง (ภาคกลาง), หอมปั่ว ,หอมแดง (ภาคเหนือ) , หัวหอมแดง (ภาคใต้) , ฝักบั่ว (ภาคอีสาน...
  • กระวาน
   กระวาน งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร กระวานชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น กระวานไทย กระวานดำ กระวานขาว กระวานจันทร์ กระวานโพธิสัตว์ กระวานแดง (ภาคกลาง,ภาคตะวันออก) ข่าโคก ข่าโค่ม...
  • เสลดพังพอน
   เสลดพังพอนตัวผู้ งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เสลดพังพอนชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เสลดพังพอนตัวผู้ พิมเสนต้น ทองระอา ช้องระอา ลิ้นงูเห่า (ภาคกลาง กรุงเทพ) ก้านชั่ว ค้นชั่ว (...
  • หม่อน
   หม่อน งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร หม่อนชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่นมอนมอน (ภาคอีสาน) , ซางเย่ (จีนกลาง) , ซึงเฮียะ , ซึงเอี๊ยะ (จีนแต้จิ๋ว) , มัลเบอร์รี่ (ประเทศตะวันออก)ชื่อ...
  • มะแว้งต้น
   มะแว้งต้น งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพรมะแว้งต้นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะแคว้งขม, มะแคว้งดำ, มะแคว้ง (ภาคเหนือ) ,หมากแข้ง , หมากแข้งขม (ภาคอีสาน) , มะแว้ง (ภาคกลาง) , แว้งกา...
  • ผักเชียงดา
   ผักเชียงดา งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักเชียงดาชื่ออื่น ๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักเชียงดา ผักเซ่งดา ผักเจียงดา (ภาคเหนือ) ผักจินดา (ภาคกลาง) ผักว้น ผักม้วนไก่ ผักเซ็ง เครือจันปา...
  • มะระขี้นก
   มะระขี้นก งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร มะระขี้นกชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น มะไห่ , มะห่อย , ผักไห่ , ผักไซ (ภาคเหนือ) , มะระหนู , มะร้อยรู (ภาคกลาง) , ผักสะไล , ผักไส่ (ภาคอ...
  • จันทน์แดง
   จันทน์แดง งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร จันทน์แดงชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น จันผา (ภาคเหนือ), ลักกะจันทน์ ,ลักกะจั่น (ภาคกลาง), จันทน์แดง (สุราษฎร์ธานี,ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร...
  • เก๊กฮวย2.jpg
   เก๊กฮวย งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร เก๊กฮวยชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น จวี๋ฮัว (จีน) , เบญจมาศสวน, เบญจมาศหนู (ไทย)ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysanthemum morifolium Ramat. (เก๊กฮวยพั...
  • กัญชา
   กัญชา ชื่อสมุนไพร กัญชาชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น ปาง (ไทยใหญ่ - แม่ฮ่องสอน) , ยานอ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน), คุนเช้า (จีน) , ต้าหม่า (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa subsp....
  • กะเพรา
   กะเพรา งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร กะเพราชื่ออื่น ๆ /ชื่อท้องถิ่น กำก้อขาว , กำก้อดำ , กำก้อดง (ภาคเหนือ) , กะเพราแดง , กะเพราขาว , กะเพราขน (ภาคกลาง) , อีตู่ไทย อีตู้ข้า ...
  • ชุมเห็ดเทศ
   ชุมเห็ดเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพรชุมเห็ดเทศชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น ขี้คาก , ลับมืนหลวง , หมากกะลิงเทศ ,หญ้าเล็บมือหลวง (ภาคเหนือ) , ส้มเห็ด (เชียงราย) ,จุมเห็ด (มหาส...
  • ดาวอินคา
   ดาวอินคา งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ดาวอินคาชื่ออื่นๆ ถั่วดาวอินคาชื่อวิทยาศาสตร์ Plukenetia volubilis.ชื่อสามัญ sacha inchi, sacha mani , Inca peanut.วงศ์ Euphorbiaceae ...
  • ต้นโด่ไม่รู้ล่ม.jpg
   โด่ไม่รู้ล้ม งานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ ชื่อสมุนไพร โด่ไม่รู้ล้มชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น หญ้าไก่นกคุ้ม , หญ้าสามสิบสองหาบ , หญ้าไฟนกคุ้ม , หนาดผา (ภาคเหนือ) , ขี้ไฟนกคุ่ม (เลย) , หญ้...
  • อัญชัน-1.jpg
   อัญชัน งานวิจัยแล้วสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร อัญชันชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น อัญชันบ้าน , อัญชันเขียง (ภาคกลาง) , เอื้องจัน , เอื้องชัน , อังจัน (ภาคเหนือ) ,แดงจัน (เชียงใหม่)ชื่อวิ...
  • เปล้าน้อย
   เปล้าน้อย งานวิจัยและสรรพคุณ 6ข้อ ชื่อสมุนไพร เปล้าน้อยชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เปล้าท่าโพ (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์Croton fluviatilisEsserชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Croton stellatopilosu...
  • อังกาบหนู.jpg
   อังกาบหนู งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร อังกาบหนูชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เขี้ยวแก้ว , เขี้ยวเนื้อ (ภาคกลาง) , มันไก่ (ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria prionitis Linn.ชื่อส...
  • เสาวรส
   เสาวรส งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร เสาวรสชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น สุคนธรส (ภาคกลาง) , กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา , กะทกรกยักษ์ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Passiflora edulisSims. (พ...
  • เพชรสังฆาต
   เพชรสังฆาต งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร เพชรสังฆาตชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น สันชะควด (ภาคกลาง) , สันชะคาด , ขันข้อ (ราชบุรี) , สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ci...
  • โกศเขมา
   โกฐเขมา งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐเขมาชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น โกฐหอม (ไทย) , ซังตุ๊ก (จีนแต้จิ๋ว) , ซางจู๋ (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Atractylodes lancea(Thunb.) DC.ชื...
  • มะระจีน
   มะระจีน งานวิจัยและสรรพคุณ ชื่อสมุนไพร มะระจีนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะระ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Momordica charantia Linn.var. maxima Williums & Ngชื่อสามัญ Bitter Gourd ,Balsa...
  • พลู
   พลู งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร พลูชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พลูเหลือง, พลูทอง, พลูจีน (ทั่วไป), เปล้าอ้วน, ซีเก๊ะ , ซีเก๊าะ (ภาคใต้),กื่อเจี่ย (จีนแต้จิ๋ว), จวีเจียง (จีนกลา...
  • ชะเอมเทศ
   ชะเอมเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ชะเอมเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กันเฉ่า (จีนกลาง) , กำเช่า (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ GlycyrrhizaglabraL. และ Glycyrrhiza uralensis Fi...
  • มะม่วงหาว-มะนาวโห่
   มะม่วงหาว มะนาวโห่ งานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่ , มะนาวไม่รู้โห่ , หนามแดง (ภาคกลาง) , หนามขี้แฮด (เช...
  • เตย
   เตย งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร เตยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ใบเตย , เตยหอม , ต้นเตย , เตยหอมใหญ่ , เตยหอมเล็ก (ภาคกลาง) , หวานข้าวใหม่ (ภาคเหนือ) , ปาแนะวอวิง , ปาแง๊ะออริง ...
  • ลูกซัด
   ลูกซัด งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพรลูกซัดชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่นไม่มีข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์Trigonella foenum-graecum L.ชื่อสามัญ Fenugreek , Methiวงศ์ LEGUMINOSAE (FABACEAE...
  • หนอนตายหยาก
   หนอนตายหยาก งานวิจัยและสรรพคุณ 7ข้อ ชื่อสมุนไพรหนอนตายหยากชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อท้องถิ่น มีรายงานว่า หนอนตายหยากที่เป็น พืชสกุล Stemona มีอยู่ประมาณ ประมาณ 30 ชนิด ซึ่งศูนย์ความหลา...
  • ทุเรียนเทศ
   ทุเรียนเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ทุเรียนเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ทุเรียนแขก (ภาคกลาง) , มะทุเรียน (ภาคเหนือ) , หมากเชียดหลบ , หมากพิลด (ภาคอีสาน) , ทุเรียนน้ำ (ภาคใ...
  • สับปะรด
   สับปะรด งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร สับปะรดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะขะหนัด , มะหนัด , บ่อหนัด (ภาคเหนือ) , ขนุนทอง , ย่านนัด , ย่านัด (ภาคใต้) , บักนัด (ภาคอีสาน) ลิงทอง (...
  • แก่นตะวัน
   แก่นตะวัน งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร แก่นตะวันชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น แห้วบัวตอง , ทานตะวันหัว , มันทานตะวัน , โทปินัมเบอร์ (ฝรั่งเศส) , กิราโซล (อิตาลี)ชื่อวิทยาศาสตร์ ...
  • ผักคราดหัวแหวน
   ผักคราดหัวแหวน งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักคราดหัวแหวนชื่ออื่นๆ/ผักท้องถิ่น ผักคราด (ภาคกลาง) , ผักเผ็ด (ภาคเหนือ) , ผักตุ้มหู (ภาคใต้) , เทียงบุ่งเช่า , โฮ่วซั้วเช่า ,...
  • ฟักทอง
   ฟักทอง งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร ฟักทองชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่นมะฟักแก้ว,ฟักแก้ว นะน้ำแก้ว (ภาคเหนือ) , หมากอึ (ภาคอีสาน) , น้ำเต้า (ภาคใต้) ,หมักอื้อ (เลย) , หมากฟักเหล...
  • พรมมิ
   พรมมิ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร พรมมิชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นผักมิ, ผักหมี่ หยดน้ำตา (ทั่วไป), พรมลี (ชุมพร) , Brahmi (ฮินดู-อินเดีย)ชื่อวิทยาศาสตร์Bacopa monnieri Wettstช...
  • ชุมเห็ดไทย
   ชุมเห็ดไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ชุมเห็ดไทยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เล็บมื่นน้อย , ลับมือน้อย (ภาคเหนือ) , ชุมเห็ดควาย , ชุมเห็ดควาย , ชุมเห็ดนา , ชุมเห็ดเล็ก (ภาคกลาง...
  • หญ้าดอกขาว
   หญ้าดอกขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร หญ้าดอกขาวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าละออง , หญ้าหมอน้อย (ภาคกลาง,กรุงเทพฯ) , หญ้าสามวัน (ภาคเหนือ,เชียงใหม่),ถั่วแฮะดิน,ฝรั่งโคก(เล...
  • สะเดา
   สะเดา งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร สะเดาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะเดาบ้าน (ภาคกลาง),สะเลียม (ภาคเหนือ),ต้นกะเดา (ภาคอีสาน) , เดา , กระเดา (ภาคใต้) , ตะหม่าเหมาะ (กะเหรี่ยง) ...
  • มะเขือพวง
   มะเขือพวง งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเขือพวงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะแคว้งกุลา,บ่าแค้วงกุลา(ภาคเหนือ),หมากแข้ง(ภาคอีสาน),มะแว้งช้าง,ลูกแว้ง,เขือน้อย,เขือพวง(ภาคใต้),มะเ...
  • แมงลัก
   แมงลัก งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร แมงลักชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ก้อมก้อขาว (ภาคเหนือ),อีตู่(ภาคอีสาน),มังลัก(ภาคกลาง),ผักอีตู่(ลาว),Ci Rohae Chi Kra Chi (กัมพูชา) , Cein T...
  • มะเดื่อชุมพร-มะเดื่อไทย
   มะเดื่อชุมพร (มะเดื่อไทย) สรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเดื่อชุมพรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเดื่ออุทุมพร,มะเดื่อไทย(ทั่วไป)ภาคกลาง,มะเดื่อเกลี้ยง,มะเดื่อดง(ภาคเหนือ),เดื่อน้ำ(ภาคใต้),...
  • ขมิ้นอ้อย
   ขมิ้นอ้อย งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ขมิ้นอ้อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านขมิ้นอ้อย,ขมิ้นเจดีย์ (ทั่วไป),ว่านเหลือง(ภาคกลาง),ขมิ้นชัน(ภาคเหนือ),ขี้มิ้นหัวขึ้น(ภาคอีสาน),ละ...
  • สีเสียด
   สีเสียด ชื่อสมุนไพร สีเสียดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สีเสียดเหนือ ,สีเสียดไทย (ภาคกลาง),สีเสียด,ขี้เสียด,สีเสียดเหลือง(ภาคเหนือ),สีเสียดแก่น(ราชบุรี),สะเจ(ไทยใหญ่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Acac...
  • ต้นเปราะ-4.jpg
   เปราะหอม งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร เปราะหอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านแผ่นดินเย็น,ว่านตีนดิน(ภาคเหนือ),หอมเปราะ เปราะหอมขาว,เปราะหอมแดง(ภาคกลาง)เปราะ(ภาคใต้),ว่านหอม(พิษ...
  • โป๊ยกั๊ก
   โป๊ยกั๊ก งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร โป๊ยกั๊กชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จันทร์แปดกลีบ,ดอกโป๊ยกั๊ก,โป๊ยกั๊กจีน (ไทย),Badian khatai (อินเดีย),Bunga lawing (มาเลเซีย),Badian (อาห...
  • มะคำดีควาย
   มะคำดีควาย งานวิจัยและประโยชน์ 31ข้อ ชื่อสมุนไพร มะคำดีควายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ประคำดีความ(ทั่วไป,ภาคกลาง),มะซัก,ส้มป่อยเทศ(ภาคเหนือ),คำดีควาย(ภาคใต้),ชะแซ,ซะเหล่าด(กะเหรี่ยง)ชื...
  • ผลมะหาด.jpg
   มะหาด งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร มะหาดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หาดขนุน ,ปวกหาด(ภาคเหนือ),หาด (ทั่วไป),ฮัด(ภาคตะวันตก),มะหาดใบใหญ่(ตรัง),กาอย,ตาแป,ตาแปง(นราธิวาส,มลายู),เซยา...
  • ส้มโอ
   ส้มโอ งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มโอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะโอ,มะขุน(ภาคเหนือ),บักส้มโอ(ภาคอีสาน),นาวโอ(ภาคใต้),ลีมาบาลี(มลายู),สังอู(กะเหรี่ยง),โกรัยตะลอง(เขมร)ชื่อวิ...
  • ผักบุ้งทะเล
   ผักบุ้งทะเล งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักบุ้งทะเลชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักบุ้งขน,ผักบุ้งต้น(ทั่วไป),ผักบุ้งเล(ภาคใต้),ละบูเลาห์(มลายู),หม่าอาน(จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ I...
  • สารภี
   สารภี งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพรสารภีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นสารภีแนน,สารปี (ภาคเหนือ),สร้อยภี(ภาคใต้),ทรพี(ภาคตะวันออก,จันทบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammea siamensis (Miq.) T. ...
  • โกฐสอ
   โกฐสอ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐสอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แปะจี้,แป๊ะลี้(จีนแต้จิ๋ว),ไป๋จื่อ(จีนกลาง),โกฐสอ(จีน)ไทยชื่อวิทยาศาสตร์Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. &am...
  • หมาก
   หมาก งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร หมากชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หมากเมีย(ทั่วไป),หมากสง(ภาคใต้),เซียด(นครราชสีมา),มะ(ตราด),เค็ด,พลา,สะลา(เขมร),สีซะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),หมากม...
  • มะเกลือ
   มะเกลือ งานวิจัยและสรรพคุณ 9ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเกลือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเกือ,มะเกีย(ภาคเหนือ),มะเกือ(ภาคอีสาน),เกลือ(ภาคใต้),มักเกลือ,หมักเกลือ(ตราด,เขมร),ผีผา(ไทยใหญ่)ชื่อวิทย...
  • กระทือ
   กระทือ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร กระทือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระทือ(ทั่วไป),กระทือป่า,กะแอน,กะแวน(ภาคเหนือ),เฮียวดำ,เฮียวแดง(แม่ฮ่องสอน),เปลพ้อ(กะเหรี่ยง),เฮียวซ่า(ไทยใ...
  • ขลู่
   ขลู่ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ขลู่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ขลู่(ทั่วไป),พื้นฟาน(ภาคอีสาน),ขลู,คลู(ภาคใต้),ขี้ป่าน(แม่ฮ่องสอน),หนาดงัว,หนาดวัว.หนวดงิ้ว,หนวดงั่ว(อุดรธานี),...
  • ผักชี
   ผักชี งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักชีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักไล (ทั่วไป), ผักหอมป้อม (ภาคเหนือ) , ผักหอมน้อย (ภาคอีสาน) , ผักหอม(นครพนม),ยำแย้ (กระบี่) ,พังไฉ่ (จีนแต้...
  • เล็บมือนาง
   เล็บมือนาง งานวิจัยและสรรพคุณ 17 ข้อ ชื่อสมุนไพร เล็บมือนางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จะมั่ง , จ๊ามั่ง , มะจีมั่ง (ภาคเหนือ) , เล็บนาง (สตูล) , ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง),อะดอนิง , วะดอนิง(ม...
  • หอมหัวใหญ่
   หอมหัวใหญ่งานวิจัยและสรรพคุณ 36ข้อ ชื่อสมุนไพร หอมหัวใหญ่ชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น หอมใหญ่,หอมฝรั่ง (ทั่วไป),หอมหัวหลวง,หอมจีน(ภาคเหนือ),ชงโกว,หูชง,ยวี่ชง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium...
  • มะเขือเทศ
   มะเขือเทศงานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเขือเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเขือส้ม , บะเขือส้ม (ภาคเหนือ) ,มะเขือเครือ(ภาคอีสาน),ตรอบ(สุรินทร์),ตะก่อชิ(กะเหรี่ยง),ตีรอม(เขมร)...
  • โทงเทง
   โทงเทงงานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร โทงเทงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ต้อมต๊อก,บ่าตอมต๊อก มะก่องข้าว (ภาคเหนือ),โทงเทงน้ำ ทุงทิง (ภาคกลาง),โคมจีน,โคมญี่ปุ่น(ทั่วไป) ,ปิงเป้ง(หนอ...
  • สะแกนา_ผล.jpg
   สะแกงานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร สะแกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะแกนา (ภาคกลาง),แก (ภาคอีสาน,อุบลราชธานี),แพ่ง(ภาคเหนือ),ขอนแข้,จองแข้ (แพร่),ซังแก(ปราจีนบุรี-เขมร)ชื่อวิทยา...
  • เทียนดำ
   เทียนดำงานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนดำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ฮับบาดุชเซาดะอ์(มุสลิม),เฮยจ๋งเฉ่า(จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Nigella sativa Linn.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Nigell...
  • มะเดื่อฝรั่ง
   มะเดื่อฝรั่งงานวิจัยและสรรพคุณ 29ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเดื่อฝรั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเดื่อญี่ปุ่น,ลูกฟิก(ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus carica L.ชื่อสามัญ Fig ,Common figวงศ์ MORAC...
  • โหระพา
   โหระพางานวิจัยและสรรพคุณ 29ข้อ ชื่อสมุนไพร โหระพาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โหระพาไทย,โหรพาเทศ(ทั่วไป),กอมก้อ(ภาคเหนือ,ภาคอีสาน),อิ่มคิมขาว(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน),ห่อวอซุ,ห่อกวยซวย(กะเหร...
  • อินทนิลน้ำ
   อินทนิลน้ำงานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร อินทนิลน้ำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตะแบกดำ,ตะแบกอินเดีย,อินทนิล (ทั่วไป),บางอบะซา(นราธิวาส,ยะลา),บาเย,บาเอ(ปัตตานี,มาเลเซีย)ฉ่วงมู,ฉ่อง...
  • หูเสือ3-1024x768.jpg
   หูเสืองานวิจัยและสรรพคุณ 35ข้อ ชื่อสมุนไพร เนียมหูเสือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ใบหูเสือ (ทั่วไป,ภาคกลาง),หอมด่วนหลวง,หอมด่วนหูเสือ (ภาคเหนือ),เนียมหูเสือ (ทั่วไป,ภาคอีสาน),ผักฮ่านใหญ...
  • หนุนมานประสานกาย
   หนุมานประสานกายงานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร หนุมานประสานกายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น อ้อยช้าง(เลย),ชิดฮะลั้ง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ ScheffleraleucanthaR.Viguier.ชื่อสามัญ Umbrell...
  • กฤษณา
   กฤษณางานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร กฤษณาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นปอห้า(ภาคเหนือ),ไม้หอม (ภาคตะวันออก) , ไม้พวงมะพร้าว (ภาคใต้) , สีเสียดน้ำ (บุรีรัมย์) , ตะเกราน้ำ (จันทบุรี),ก...
  • เทียนขาว
   เทียนขาวงานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพรเทียนขาวชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น ยี่หว่า,เมล็ดยี่หร่า (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cuminum cyminum Linn.ชื่อสามัญ Cumin, Cumminวงศ์ APIACEAE ...
  • กระดอม-768x432.jpg
   กระดอมงานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร กระดอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะนอยจา มะกะดอม (ภาคเหนือ) , ขี้กาเหลี่ยม (ภาคอีสาน) , ผักแคบป่า (น่าน) , มะนอย ฮกฟ้า (แม่ฮ่องสอน) , ขี้กาล...
  • ตะลิงปลิง
   ตะลิงปลิงงานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร ตะลิงปลิงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลิงปลิง , หลิ้งปิ้ง , มะเฟืองตรน , หลิงปลิง , เฟืองเทศ , หลิ้งติ้ง (ภาคใต้) , กะลิงปลิง , ปลีมิง (ระนอ...
  • ตำลึงริมรั่ว.jpg
   ตำลึงงานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร ตำลึงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักแคบ(ภาคเหนือ),ผักตำนิน(ภาคอีสาน),แคเด๊าะ(กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis(L.) Voigt.ชื่อพ้องวิทยา...
  • พุดตาน
   พุดตานงานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร พุดตานชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกสามผิว , ดอกสามสี (ภาคเหนือ) ,พุดตาน (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Hibiscus mutabilis Linn.ชื่อสามัญ Changeable ...
  • เทียนแดง
   เทียนแดงงานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตู๋สิงช่าย,ถิงจื่อลี่ (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidium sativum Linn.ชื่อสามัญ Garden Cress, Garden Cres...
  • ละหุ่ง
   ละหุ่งงานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ละหุ่งชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มะโห่ง , มะโห่งหิน ,มะหุ่ง (ภาคเหนือ) , ละหุ่งขาว , ละหุ่งแดง (ภาคกลาง,ทั่วไป, ,ปี่มั้ว(จีน) , Ricinus (สเ...
  • สายน้ำผิ้ง
   สายน้ำผึ้งงานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร สายน้ำผึ้งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เหยิ่นตงเถิง,จินหยิงฮวา,จินหยิงฮัง,ซวงฮัง(จีนกลาง),หยิ่มตังติ่ง,กิมงิ่งฮวย(จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร...
  • ยี่หร่า
   ยี่หร่างานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพรยี่หร่าชื่ออื่นๆชื่อท้องถิ่น กระเพราญวน,กระเพราควาย,โหระพาช้าง (ภาคกลาง),จันทร์น้อย , จันทร์หอม , จันทร์หมาวอด , จันทร์ขี้ไก่ , จันทร์เนี...
  • สะระแหน่
   สะระแหน่งานวิจัยและสรรพคุณ 24 ข้อ ชื่อสมุนไพร สะระแหน่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะระแหน่ไทย , สะระแหน่สวน , สะระแหน่ฝรั่ง , สะระแหน่ญวน , แมงลักน้ำ , สะระแหน่ต้น , ต้นน้ำมันหม่อง (ทั่...
  • มะเกี๋ยง
   มะเกี๋ยงงานวิจัยและสรรพคุณ 31ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเกี๋ยงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หว้าน้ำ (พังงา) , หว้าส้ม (ชุมพร,สุราษฎ์รธานี)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleistocalyx nervosum (DC.) Kosterm. var. ...
  • โกฐจุฬาล้มพา
   โกฐจุฬาลัมพางานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐจุฬาลัมพาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โกฐจุฬาลัมพาจีน (ทั่วไป),ตอน่า(ไทยใหญ่),แชฮาว (จีนแต้จิ๋ว),ชิงฮาว ,ชิงเฮา(จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร...
  • หน้าตาของว่านมหากาฬ.jpg
   ว่านมหากาฬงานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านมหากาฬชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดาวเรือง (ภาคกลาง),คำโคก(อีสาน,ขอนแก่น,เลย),หนาดแห้ง(โคราช),ผักกาดกบ(เพชรบูรณ์,เพชรบุรี),ผักกาดนกเขา...
  • เร่ว
   เร่วงานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เร่วชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เร่วใหญ่ , เร่งน้อย (ทั่วไป),มะอี๋,หมากอี๋,มะหมากอี๋(ภาคเหนือ),กระวานป่า,เร่วกระวาน(ภาคกลาง),หมากเนิง,หมากเน็ง(ภ...
  • เทียนบ้าน
   เทียนบ้านงานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนบ้านชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เทียนดอก , เทียนขาว , เทียนไทย , เทียนสวน (ภาคกลาง) , ดอกเทียน (ภาคเหนือ) , ห่งเซียน , เซียนถ่ออั๊ง , ...
  • แคบ้าน
   แคบ้านงานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร แคบ้านชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกแค,แค,แคแกง (ทั่วไป),แคดอกขาว,แคดอกแดง(ภาคกลาง),แก,ดอกแก,ดอกแกขาว,ดอกแกแดง(ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesba...
  • เทียนตาตั๊กแตน
   เทียนตั๊กแตนงานวิจัยและสรรพคุณ 34ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนตาตั๊กแตนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักชีลาว(ทั่วไป),หอมน้อย(ภาคเหนือ),ผักชีเมือง(น่าน),ผักชี(ขอนแก่น,เลย),ผักชีตั๊กแตน(พิจิตร)ชื่...
  • มะเฟือง
   มะเฟืองงานวิจัยและสรรพคุณ 42ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเฟืองชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บะเฟือง(ภาคเหนือ) , บักเฟือง , หมากเฟือง (อีสาน) , เฟือง (ภาคใต้) , สะบือ (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa ...
  • ขึ้นฉ่าย
   ขึ้นฉ่ายงานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ขึ้นฉ่ายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น คื่นช่าย , คื่นฉ่าย , คื่นไช่ (ทั่วไป),ผักกันปืน , ผักปืน , ผักปืม , ผักขาวปืน (ภาคเหนือ) , ขึ่งฉ่าย , ฮ...
  • ไมยราบ
   ไมยราบงานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร ไมยราบชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าจิยอบ,หญ้าปันยอด(ภาคเหนือ),กะหงับ,หงับพระพาย(ภาคใต้,ชุมพร),ระงับ(ภาคกลาง),กระทืบยอด,หนามหญ้าราบ(จันทบุรี...
  • 13.jpg
   มะยมงานวิจัยและสรรพคุณ 23 ข้อ ชื่อสมุนไพร มะยมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะยม (ภาคเหนือ) , หมากยม (ภาคอีสาน) ,ยม (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus acidus (Linn.) Skeels.ชื่อพ้องวิทยา...
  • สันโศก
   สันโศกงานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร สันโศกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สมัดใหญ่ , สมัดขาว , หัสคุณเทศ (ภาคอีสาน) , เพี้ยฟาน , หมี่ ขี้ฮอก , เฮือนหม่น , เหมือดหม่น (ภาคกลาง) , มะหร...
  • น้ำนมราชสีห์
   น้ำนมราชสีห์งานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร น้ำนมราชสีห์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น น้ำนมราชสีห์ใหญ่,นมราชสีห์,ผักขมแดง(ภาคกลาง),หญ้าน้ำหมึก(ภาคเหนือ),หญ้าหลังอึ่ง(ไทยใหญ่),ไต่ป่วย...
  • โกฐก้านพร้าว
   โกฐก้านพร้าวงานวิจัยและสรรพคุณ 25ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐก้านพร้าวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โกฐก้านมะพร้าว , กะฎุกะ , กฎุโรหิณี , กฎุกะโรหิณี , หูหวางเหลียน , โอวไห้ชื่อวิทยาศาสตร์ Picrorh...
  • ครอบฟันสี
   ครอบฟันสีงานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร ครอบฟันสีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ครอบ , ขัดมอญ , ครอบตลับ , ครอบจักรวาล , ตอบแตบ พรมชาติ (ภาคกลาง) , ก่องเข้า , บะก่องข้าว (ภาคเหนือ) ,...
  • ม้ากระทืบโรง
   ม้ากระทืบโรงงานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ม้ากระทืบโรงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เดื่อเครือ,บ่าบ่วย (ภาคเหนือ) , ม้ากระทืบโรง (ภาคอีสาน) , มาดพรายโรง (โคราช) ,หน่วยเลือด (ชัยภูม...
  • บัวหลวง
   บัวหลวงงานวิจัยและสรรพคุณ 34ข้อ ชื่อสมุนไพร บัวหลวงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัว (ทั่วไป) , โช๊ค (บุรีรัมย์,เขมร) นอกจากนี้บัวหลวงยังมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งต่างก็มีชื่อเรี...
  • โกฐชฎาบังสี
   โกฐชฎามังสีงานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐชฎามังสีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โกฐชฎามังสี, โกฐจุฬารส (ภาคกลาง,ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Nardostachys jatamansi (D.Don) DC.ชื่อพ้องว...
  • กำแพงเจ็ดชั้น
   กำแพงเจ็ดชั้นงานวิจัยและสรรพคุณ 33ข้อ ชื่อสมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น น้ำนอง , มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ) , หลุมนก (ภาคใต้) , ตาไก้ , ตาไก่ , ตากวาง , เครือตากวาง , ขาวไก...
  • พิกุล
   พิกุลงานวิจัยและสรรพคุณ 45ข้อ ชื่อสมุนไพร พิกุลชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แก้ว (ภาคเหนือ) , กุน (ภาคใต้) , พิกุลทอง (ภาคกลาง) , ซางดง (ลำปาง) , พิกุลเขา , พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช) ,...
  • เทียนเยาวพาณี
   เทียนเยาวพาณีงานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนเยาวพาณีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เทียนเยาวภานี,เทียนเยาวภาณี,เทียนเยาวพานี,เทียนนี(ภาคกลาง,ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Trachyspermum...
  • จันทน์เทศ
   จันทน์เทศงานวิจัยและสรรพคุณ 36ข้อ ชื่อสมุนไพร จันทน์เทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จันทน์บ้าน (ภาคเหนือ) ลูกจันทน์,ดอกจันทน์ หน่วยสาน , จันทน์ปาน (ทั่วไป) , ปาลา (มลายู,มาเลเซีย),โหย่งโ...
  • หญ้าขัด
   หญ้าขัดงานวิจัยและสรรพคุณ 40ข้อ ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักชนิดของหญ้าขัดกันก่อนว่า หญ้าขัดมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ หญ้าขัดหลวง (Sida subcordata Span.) หญ้าขัดใบป้อม (Sida cordifoli...
  • โกฐพุงปลา
   โกฐพุงปลางานวิจัยและสรรพคุณ 36ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐพุงปลาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปูดกกส้มมอ (อีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ โกศพุงปลาเป็นสมุนไพรที่ได้จากต้นสมอไทย ดังนั้นโกฐพุงปลาจึงไม่มีชื่อ...
  • เสนียด
   เสนียดงานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร เสนียดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กุลาขาว , บัวฮาขาว , บัวลาขาว (ภาคเหนือ) , กะเหนียด (ภาคใต้) , โมรา , เสนียดโมรา (ภาคกลาง) , โบราขาว (เชียงใ...
  • บุนนาค
   บุนนาคงานวิจัยและสรรพคุณ 39ข้อ ชื่อสมุนไพร บุนนาคชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นากบุด (ภาคใต้) , สารภีดอย (ภาคเหนือ,เชียงใหม่) , ปะนาดอ (ปัตตานี , มาเลเซีย) , ถ๊ำก่อ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)...
  • กระเม็งตัวเมีย
   กระเม็งตัวเมียงานวิจัยและสรรพคุณ 33ข้อ ชื่อสมุนไพร กระเม็งตัวเมียชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กาเม็ง , กระเม็ง , คัดเม็ง (ภาคกลาง) , ฮ่อมเกี่ยว , หญ้าส้ม (ภาคเหนือ) , บังกี่เช่า , ฮั่นเห...
  • มะลิ
   มะลิงานวิจัยและสรรพคุณ 29ข้อ ชื่อสมุนไพร มะลิชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะลิลา,มะลิซ้อน(ทั่วไป),มะลิป้อม(ภาคเหนือ),มะลิหลวง(แม่ฮ่องสอน),มะลิขี้ไก่(เชียงใหม่),ข้าวแตก(ไทยใหญ่),บังหลีฮวย...
  • ฝาง
   ฝางงานวิจัยและสรรพคุณ 38ข้อ ชื่อสมุนไพร ฝางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หนามโค้ง , ฝางแดง , ขวาง (ภาคเหนือ) , ฝางเสน , ฝางส้ม (ทั่วไป),ง้าย (กะเหรี่ยง) , โซปั๊ก , ซูฟางมู่ , ซูมู่ (จีน)ช...
  • น้ำมันราชสีห์เล็ก
   น้ำนมราชสีห์เล็กงานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ ชื่อสมุนไพร น้ำนมราชสีห์เล็กชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นอจียง(กะเหรี่ยง) เซียวปวยเอี่ยงเช่า,หยูจั๊บเช่า,หยูเกียเช่า,อั้งจูเช่า,พีซิกหง(จีน)ชื่อ...
  • ผักกาดหัว
   ผักกาดหัวงานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักกาดหัวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หัวไชเท้า,ไช่เท้า,หัวผักกาด,ไชโป๊ว,ไช่โป๊ว(ทั่วไป),ผักขี้หูด,ผักเปิ๊กหัว(ภาคเหนือ),ผักกาดจีน(ภาคกลาง)ไ...
  • มะตูม
   มะตูมงานวิจัยและสรรพคุณ 43ข้อ ชื่อสมุนไพร มะตูมชื่ออื่นๆ/ชื่อเรียกท้องถิ่น มะตูม (ภาคกลาง) มะปิน(ภาคเหนือ) กะทันตาเถร (ปัตตานี) ตูม(ภาคใต้) บักตูม(ภาคอีสาน) ตุ่มตัง (ปัตตานี) มะปีส...
  • ว่านหางจระเข้
   ว่านหางจระเข้งานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านหางจระเข้ชื่ออื่นๆ/ชื่อเรียกท้องถิ่น ว่านหางจระเข้ (ภาคกลาง) ว่านหางจระเข้ (ภาคเหนือ) ว่านแข้,หว่านตะแข่,หว่านตะเข้ (ภาคเหนือ)...
  • สบู่ดำ
   สบู่ดำงานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร สบู่ดำชื่ออื่นๆ/ชื่อเรียกท้องถิ่น พมักเยา มะเยา มะหัว มะหุ่งฮั้ว มะโห่ง หงเทก (เหนือ) สบู่หัวเทศ สลอดดำ สลอดป่า สลอดใหญ่ สีหลอด (กลาง) หง...
  • กำลังวัวเถลิง
   กำลังวัวเถลิงงานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร กำลังวัวเถลิงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ช้าวัวเถลิง (ประจวบคีรีขันธ์),กำลังทรพี,ชะแมบ(ตราด) , ปูน , ไม้ปูน (สุราษฎร์ธานี) , ปุนทา (นรา...
  • สันพร้าหอม
   สันพร้าหอมงานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร สันพร้าหอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เกี๋ยงพาไย ,ผักเพี้ยยพ่าน,เกียวฟ้าใหญ่ (ภาคเหนือ),หญ้าเสือหมอง (ภาคกลาง) , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , กา...
  • ทองหลางลาย
   ทองหลางลายงานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร ทองหลางลายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ทองหลางใบด่าง , ทองหลางด่าง , ทองหลางดอกแดง , ทองบ้าน , ปาริชาติ (ทั่วไป) , ทองเผือก (ภาคเหนือ) , ไห...
  • หนามกระสุน
   หนามกระสุนงานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร หนามกระสุนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กาบินหนี (ชื่อเรียกในตำรับยา) , โคกกระสุน (ภาคกลาง) , หนามดิน (ตาก) , ไปจี๋ลี่ , ซือจี๋ลี่ (จีน)ชื่อ...
  • หญ้าคา
   หญ้าคางานวิจัยและสรรพคุณ 29ข้อ ชื่อสมุนไพร หญ้าคาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าหลวง , คา , แผกคา (ทั่วไป) , สาแล , ลาลาง (ปัตตานี,ยะลา) , เก้อฮี (กะเหรี่ยง) , ไป่เหมาเกิน เตียมเซาถึง ...
  • ลำดวน
   ลำดวนงานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร ลำดวนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หอมนวล (ภาคเหนือ) , ลำดวน (ทั่วไป,อีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosumLour.ชื่อสามัญ White cheesewoodวงศ...
  • Health-benefits-of-angled-loofah.jpg
   บวบเหลี่ยมงานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร บวบเหลี่ยมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะนอย , หมักนอย ,มะนอยเหลี่ยม (ภาคเหนือ),บักบวม (ภาคอีสาน) , มะนอยหวาน (แม่ฮ่องสอน),กะตอรอ(ปัตตานี) ...
  • เทียนหยด
   เทียนหยดงานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนหยดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พวงม่วง , ช่อม่วง , ฟองสมุทร , เทียนไข (ภาคกลาง) , สาวบ่อลด , เครือออน (ภาคเหนือ) , เอี่ยฉิ่ง (จีน)ชื่อว...
  • กรุงเขมา
   กรุงเขมางานวิจัยและสรรพคุณ 38ข้อ ชื่อสมุนไพร กรุงเขมาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เครือหมาน้อย , หมาน้อย (ภาคอีสาน) , ก้นปิด (ภาคใต้) , ขงเขมา , พระพาย วุ้นหมอน้อย (ภาคกลาง) , เปล้าเลือด...
  • แฝกหอม
   แฝกหอมงานวิจัยและสรรพคุณ 29ข้อ ชื่อสมุนไพร แฝกหอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าแฝก , แฝก (ทั่วไป) , หญ้าแฝกหอม , แฝกลุ่ม (ภาคกลาง) , ตะไคร้จีน , แคมหอม , แกมหอม (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาส...
  • น้ำเต้า
   น้ำเต้างานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร น้ำเต้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะน้ำ,หมากน้ำ(ภาคเหนือ),บักน้ำ(อีสาน),คิลูล่า (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagenaria siceraria (Molina) Stan...
  • ตะไคร้หอม
   ตะไคร้หอมงานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร ตะไคร้หอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จะไครมะขูด , จะไครหอม (ภาคเหนือ) , ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus(L.) Rend...
  • กระบือเจ็ดตัว
   กระบือเจ็ดตัวงานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร กระบือเจ็ดตัวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัวลา , บัว , กระทู้ (ภาคเหนือ) , ลิ้นกระบือขาว , ลิ้นควาย , ตาตุ่มนม (ภาคกลาง) , ใบท้องแดง (จ...
  • เอื้อหมายนา
   เอื้อหมายนางานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เอื้องหมายนาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) , เอื้องใหญ่ , เอื้องดิน (ภาคใต้) , เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) , เอื้อง (...
  • โกฐกระดูก
   โกฐกระดูกงานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐกระดูกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มู่เซียง , บักเฮียง (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Aucklandia lappaDC.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Saussurea lappa C.B.Cl...
  • หมากผู้หมากเมีย
   หมากผู้หมากเมียงานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร หมากผู้หมากเมียชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หมากปู๊ , ปู๊หมาก , หมากผู้ (ภาคเหนือ) , มะผู้มะเมีย (ภาคกลาง) , ทิฉิ่งเฮี้ยะ , เที่ยชู (จ...
  • ลูกเดือย
   ลูกเดือยงานวิจัยและสรรพคุณ 37ข้อ ชื่อสมุนไพร ลูกเดือยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเดือย , บะเดือย (ภาคเหนือ) , อี้อี่เหริน (จีนกลาง) , อี้อี๋ยิ่ง (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix lacry...
  • ผักเสี้ยนผี
   ผักเสี้ยนผีงานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักเสี้ยนผีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักส้มเสี้ยน , ผักส้มเสี้ยนผี , ส้มเสี้ยนผี (ภาคเหนือ) , ผักเสี้ยนตัวเมีย (ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสต...
  • โคคลาน
   โคคลานงานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร โคคลานชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านนางล้อม , เครือแม่น้ำนอง (ภาคเหนือ) , หวานดิน (ภาคกลาง) , ลุมปรี , เถาขะโนม (ภาคตะวันออก) , วาลำลงพนม (ป...
  • เห็ดฟาง
   เห็ดฟางงานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร เห็ดฟางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เห็ดฟาง,เห็ดเฟียง (ภาคเหนือ) , เห็ดบัว (ภาคกลาง) ,เห็ดเฟียง (ภาคอีสาน) , เขาดู (จีน) ,ฟุดูโรตาเกะ (ญี่ปุ่...
  • ตานหม่อน
   ตานหม่อนงานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร ตานหม่อนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตานหม่อน (นครศรีธรรมราช) , ตานค้อน (สุราษฏร์ธานี) , ช้าหมักหลอด , ข้าหมักหลอด (หนองคาย) , ตานขี้นกชื่อวิ...
  • คนทา
   คนทางานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร คนทาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กะลันทา , สีฟันคนทา , สีฟัน (ภาคกลาง) , หนามจี้ , จี้หนาม , จี้ , ขี้ตำตา (ภาคเหนือ) , โกทา , หนามโกทา (ภาคอีกสา...
  • ผักแพว
   ผักแพวงานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักแพวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักไผ่(ภาคเหนือ),พริกม่า,ผักแพ้ว (ภาคอีสาน) , ผักไผ่น้ำ , ผักขาว, ผักแพวแดง (ภาคกลาง),จันทร์แดง (ภาคใต้ , นค...
  • ส้มเกลี้ยง
   ส้มเกลี้ยงงานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มเกลี้ยงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มจีน , ส้มตรา , ส้มเฉ้ง (ภาคกลาง) มะเกี้ยง , มะส้มเกี้ยง (ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus sinensis...
  • มะพร้าว
   มะพร้าวงานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร มะพร้าวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บะป้าว (ภาคเหนือ) ,บักพร้าว (ภาคอีสาน) , พร้าว (ภาคใต้),ดุง (จันทบุรี) , เฮ็ดดุง (เพชรบูรณ์) , ยอ (ยะลา) ,...
  • ผักกระโฉม
   ผักกระโฉม งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักกระโฉมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกะโฉม , ผักกะโสม , ผักโฉม (ภาคกลาง),ผักอ้มกม (ภาคเหนือ) ,ราน้ำ (ภาคใต้) , ผักชะออม , กุหลั่น (จันท...
  • ชะลูด
   ชะลูด งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ชะลูดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นูด (ภาคใต้),ต้นธูป , ขี้ตุ่น , ช้างตุ่น (ภาคอีสาน) , ชะนูด (สุราษฏร์ธานี,ลูด(ปัตตานี)ชื่อวิทยาศาสตร์ Alyxia ...
  • ข่อย
   ข่อย งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ข่อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ),ส้มพ่อ (เลย) , ตองขะเหน่ (กะเหรี่ยง) , สะนาย (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblus asperLour.ชื่อ...
  • โสน
   โสน งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร โสนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกโสน,โสนดอกเหลือง,โสน กินดอก,โสนหิน (ภาคกลาง),ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ),สีปรี่หล่า (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesban...
  • กลอย
   กลอย งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร กลอยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นมันกลอย (ทั่วไป) , ก๋อย , กลอยนก (ภาคเหนือ), กลอยไข่ (ภาคอีสาน) , กลอยข้าวเหนียว . กลอยหัวเหนียว (โคราช) , คลี้ ...
  • ปีบ
   ปีบ งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ปีบชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กาสะลอง , กาดสะลอง , กาสะลองดำ (ภาคเหนือ) , กางของ (ภาคอีสาน) , กัองกลางดง (ภาคกลาง) , เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง)ชื่อ...
  • พุดซ้อน
   พุดซ้อน งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร พุดซ้อนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เก็ดถวา,เค็ดถวา (ภาคเหนือ),พุดจีน,พุดจีบ,พุดใหญ่,พุดสวน,พุด(ภาคกลาง),อินถวา(ภาคอีสาน),พุดป่า(ลำปาง),พุทธร...
  • แพงพวยฝรั่ง
   แพงพวยฝรั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร แพงพวยฝรั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แพงพวยบก , พังพวยบก (ภาคกลาง) , ผักปอดบก (ภาคเหนือ) , นมอินทร์ (สุราษฏร์ธานี) , ฉางชุนฮวา (จีน)ชื...
  • ส้มโอมือ
   ส้มโอมือ งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มโอมือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มมือ,ส้มนิ้ว (ทั่วไป) , ฝอโส่ง , ฝูโส่ (จีน) , บาราพิมพู (อินเดีย)ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus medicaLinn.ช...
  • ระย่อมน้อย
   ระย่อมน้อย งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ระย่อมน้อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ระย่อม(ภาคกลาง),ย่อมตีนหมา (ภาคเหนือ) , เข็มขาว , เข็มแดง (ภาคอีสาน) , กะย่อม (ภาคใต้) ,ปลายข้าวสาร...
  • มะขามเทศ
   มะขามเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะขามข้อง (แพร่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Pithecellobium dulce(Roxb.) Benth.ชื่อสามัญ Manila Tamarind, Manila tam...
  • มะเขือเปราะ
   มะเขือเปราะ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเขือเปราะชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเขือเสวย(ภาคกลาง) , มะเขือผ่อย,มะเขือคางกบ,มะเขือจาน , มะเขือเดือนแจ้ง มะเขือขันคำ (ภาคเหนือ),ม...
  • เห็ดหูหนู
   เห็ดหูหนู งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร เห็ดหูหนูชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เห็ดหูหนูดำ , เห็ดหูแมว , เห็ดหูหนูบาง , เห็ดหูหนูหนา , เห็ดหูหนูจีน (ทั่วไป) , เห็ดหู , เห็ดหูล๊วะ (...
  • ขจร
   ขจร งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ขจรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สลิด , ผักสลิด , ดอกขจร (ภาคกลาง) , ผักสลิดคาเลา (ภาคเหนือ),ผักขิก , ผักสลิดป่า ,ผักกะจอน (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสต...
  • ตะขบฝรั่ง
   ตะขบฝรั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ตะขบฝรั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตะขบ,ตะขบบ้าน,(ภาคกลาง),มะตากบ,ตากบ(ภาคเหนือ),ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี),หม่าตาโก่เส่(กะเหรี่ยง),เพี่ยนห...
  • ติ้วขาว
   ติ้วขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร ติ้วขาวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักติ้ว , ผักติ้วขาว (ทั่วไป),ติ้วส้ม (ภาคอีสาน,โคราช),แต้ว(สระบุรี),ขึ้ติ้ว (ปราจีนบุรี),ไม้ต้าว(ตรัง),ม...
  • ทานตะวัน
   ทานตะวัน งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ทานตะวันชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ชอนตะวัน(ภาคกลาง) , บัวตอง , บัวผัด (ภาคเหนือ) ,ทานหวัน (ภาคใต้), ดอกกินตะเวน (ภาคอีสาน) หมากปังเจิญ (ไ...
  • ซ่อนกลิ่น
   ซ่อนกลิ่น ชื่อสมุนไพร ซ่อนกลิ่นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกลีลา , ดอกซ่อนชู้ ,ดอกรวงข้าว (ทั่วไป,ภาคกลาง) ,หอมไก๋ , หอมไกล (ภาคเหนือ) , ดอกเข่า (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Polianthes t...
  • ดาหลา
   ดาหลา งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร ดาหลาชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น กาหลา , กะลา , กาลา , จินตะหลา , ข่าน้ำ , หน่อกะลา (ทั่วไป) , ปุด , ปุดกะลา(ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ Etlinger...
  • ลีลาวดี
   ลีลาวดี งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร ลีลาวดีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลั่นทม , จำปาจีน , ลั่นทมแดง , ลั่นทมขาว , จำปาแดง , จำปาขาว (ทั่วไป),จาปาลาว (ภาคเหนือ) , จำปาขอม (ภาคใต...
  • ประดู่บ้าน
   ประดู่บ้าน งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร ประดู่บ้านชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ประดู่กิ่งอ่อน , ประดู่ , ประดู่ลาย , อังสนา (ภาคกลาง),ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ,ปะดู่ (ภาคอีสาน), สะโน (...
  • ขันทองพยาบาท
   ขันทองพยาบาท งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ขันทองพยาบาทชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะดูกเลื่อม(ภาคเหนือ),หมากดูก(ภาคอีสาน),กระดูก(ภาคใต้),ขันฑสาร,ช้องรำพัน(จันทบุรี), ดูกหิน(สระบ...
  • บัวเผื่อน
   บัวเผื่อน งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร บัวเผื่อนชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea stellata Willd.ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัวขาบ , บัวผัน (ภาคกลาง) , ดอกบ้าน , ป้านสังก่อน (ภาคเหนือ),...
  • สายหยุด
   สายหยุด งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร สายหยุดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สายหยุด(ภาคกลาง,ภาคใต้) , เสลาเพชร (สุราษฎร์ธานี),กล้วยเครือ(สระบุรี),เครือเขาแกลบ(เลย)ชื่อวิทยาศาสตร์ De...
  • สะตอ
   สะตอ งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร สะตอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะตอข้าว , สะตอดาน (ทั่วไป) , ตอ , ลูกตอ (ภาคใต้,ระนอง) , ปาไต (สตูล ,ปะตา , ปัดเต๊าะ (มลายู)ชื่อวิทยาศาสตร์ Pa...
  • ขนุน
   ขนุน งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร ขนุนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะหนุน , มะหนุน(ภาคเหนือ),หมากมี้,บักหมี่ (ภาคอีสาน),หนุน (ภาคใต้),นากอ(มลายู),หมากลาง(ไทยใหญ่),ขะเนอ(เขมร),นะซ...
  • ฟักเขียว
   ฟักเขียว งานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร ฟักเขียวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ฟัก,แฟง,ฟักขาว,ฟักแผง,ฟักจีน,ฟักหอม(ภาคกลาง),มะฟักหม่น,มะฟักขี้หมู,ฟักหม่น(ภาคเหนือ),บักฟัก(ภาคอีสาน),ข...
  • แพงพวยน้ำ
   แพงพวยน้ำ งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร แพงพวยน้ำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พังพวย,ผักแพงพวย(ทั่วไป),ผักปอดน้ำ(ภาคเหนือ),ปี่แปฉ่าย,จุ่ยเล่ง,สุ่ยหลง,นั่งจั้ว,กั้วกัวเสอ(จีน)ชื่อว...
  • คัดเค้า
   คัดเค้า งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพรคัดเค้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นเค็ดเค้า (ภาคเหนือ) , คัดค้าว (ภาคกลาง) , คัดเค่า (ภาคอีสาน) , เขี้ยวกรจับ (ภาคใต้) , หนามลิดเก๊า (เชียงใหม...
  • กุยช่าย
   กุยช่าย งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร กุยช่ายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักไม้กวาด(ภาคกลาง),หอมแป้น(ภาคเหนือ),ผักแป้น(ภาคอีสาน),กูไฉ่(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium tuberosum Rottle...
  • กุ่มน้ำ
   กุ่มน้ำ งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร กุ่มน้ำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกุ่ม (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน) กุ่ม (เลย) , อำเภอ (สุพรรณบุรี) ,เหาะเถาะ(กะเหรี่ยง , กาญจนบุรี) , ด่อต้า (ปะ...
  • นางแย้มป่า
   นางแย้มป่า งานวิจัยและสรรพคุณ15ข้อ ชื่อสมุนไพร นางแย้มป่าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปิ้งหลาง , ปิ้งขาว , ปิ้งเห็บ (ภาคเหนือ),ขี้ขม (ภาคใต้) ,ซมซี่ ,กุ้มคือ (สุโขทัย) ,ฮอนห้อแดง (เลย) ,...
  • ผักเขียด
   ผักเขียด งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักเขียดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นิลบล,ขาเขียด,ขากบขาเขียด (ภาคกลาง),ผักฮิ้น,ผักฮิ้นน้ำ(ภาคเหนือ),ผักอีฮิน,ผักอีฮินใหญ่ (ภาคอีสาน),ผักริ...
  • พลองเหมือด
   พลองเหมือด งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร พลองเหมือดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เหมือดแอ่ (มหาสารคราม) , ผักไคร้มด (ภาคเหนือ) , พลองดำ (ประจวบคีรีขันธ์) , เหมียด (สุรินทร์)ชื่อวิท...
  • ราชดัด
   ราชดัด งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ราชดัดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บะดีควาย , บาฮากขม , มะขี้เหา (ภาคเหนือ) , กะดัด , ฉะดัด (ภาคใต้) , ดีคน (อุบลราชธานี) , เพียะฟาน (โคราช) ,...
  • OIP1.jpg
   ว่านพร้าว งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านพร้าวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เซียนเหมา (จีนกลาง) , เซียงเม้า (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Curculigo orchioides Gaertn.ชื่อสามัญ Com...
  • สำรอง
   สำรอง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร สำรองชื่ออื่น/ชื่อท้องถิ่น ลูกสำรอง (ทั่วไป,ภาคกลาง),ปักจอง (ภาคอีสาน) ,แก่นเฉา,ท้ายเภา (ภาคใต้) , พุงทะลาย (ภาคตะวันออก) , ฮวงไต้ไฮ้ (จี...
  • สีเสียดเทศ
   สีเสียดเทศ งานวิจัยและประโยชน์ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร สีเสียดเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สีเสียดแขก (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Uncaria gambir (Hunter) Roxb..ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ourouparia ga...
  • จำปา
   จำปา งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร จำปาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จุ๋มป๋า , จุมปา (ภาคเหนือ) , จำปากอ (ภาคใต้) , จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี) , จำปาทอง (นครศรีธรรมราช)ชื่อวิทยาศาสตร์ ...
  • พญาวานร
   พญาวานร งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร พญาวานรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านพญาวานร , ว่านง็อก (ทั่วไป) , ฮวานง็อก (เวียนนาม)ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseuderanthemum palatiferum (Nees) R...
  • ผักแขยง
   ผักแขยง งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักแขยงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกะแยง , ผักคะแยง ,ผักอีออม(ภาคอีสาน) , ผักพา (ภาคเหนือ) , ผักลืมผัว (ภาคกลาง) , สุ่ยฝูโหยว , จุ้ยหุ่ยย...
  • ฝอยทอง
   ฝอยทอง งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ฝอยทองชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เครือเขาดำ , เครือดำ (ภาคเหนือ) , ฝอยไหม (โคราช) , กุ้งฝอย (ชัยภูมิ) , ผักโขม (อุดรธานี) , ทูโพเคาะกี่ , ซิ...
  • ผักโขม
   ผักโขม งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักโขมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักขม , ผักโขม (ภาคกลาง) , ผักโหม , ผักโหมเกลี้ยง (ภาคเหนือ) , ผักหม (ภาคใต้,ภาคอีสาน) , กะเหม่อลอเดอ (กะเห...
  • โหราเดือยไก่
   โหราเดือยไก่ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร โหราเดือยไก่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ฟู่จื้อ , ชวนอู (จีนกลาง) , หู้จื้อ (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Aconitum carmichaelii Debxชื่อส...
  • โสมไทย
   โสมไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร โสมไทยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โสมคน (ภาคกลาง) , ว่านผักปั๋ง (ภาคเหนือ) , กู่เหยิ่นเซิน , โทวหนิ่งเซียม (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Talinum panic...
  • แมงลักคา
   แมงลักคา งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร แมงลักคาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระเพราผี , กระเพราป่า , แมงลักป่า (ทั่วไป) , ก้อมก้อห้วย , ก้อมก้อดง (ภาคเหนือ) , อีตู่ป่า (ภาคอีสาน) ...
  • ผักแว่น
   ผักแว่น งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักแว่นชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น ผักแว่น (ภาคกลาง , ภาคเหนือ) ,ผักลิ้นปี่ (ภาคใต้) , ผักแวน , ผักแว่น (ภาคอีสาน) , หนูเต๊าะ (กะเหรี่ยง) ,...
  • พริกหยวก
   พริกหยวก งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพรพริกหยวกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พริกหนุ่ม (ภาคเหนือ) , พริกตุ้ม (ภาคกลาง) , พริกซ่อม (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum Linn.Capsic...
  • เลี่ยน
   เลี่ยน งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เลี่ยนชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เซี่ยน , เคี่ยน (ภาคเหนือ) , เลี่ยนใบใหญ่ , เกษมณี , เลี่ยนดอกม่วง (ภาคกลาง,ทั่วไป) , ชวนเลี่ยนจื่อ (จีนก...
  • ผักเบี้ยใหญ่
   ผักเบี้ยใหญ่ งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักเบี้ยใหญ่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักเบี้ยดอกเหลือง (ภาคกลาง) , ผักกาโค้ง (โคราช) , ผักตะก้ง , ผักตาโก้ง (อุบลราชธานี),ผักอีหลู (...
  • ไฟเดือนห้า
   ไฟเดือนห้า งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ไฟเดือนห้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เทียนแดง (ภาคกลาง) , เทียนใต้ (ภาคอีสาน) ,บ้าสะแดง , เทียนทำ , พริกนก (เชียงใหม่) , เต็งจ้อน (ลำปาง...
  • ตะโกนา
   ตะโกนา งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร ตะโกนาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะโก , มะถ่านไฟฝี พญาช้างดำ (ภาคเหนือ) , โก (ภาคอีสาน) , นมงัว (โคราช)ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros rhodocalyx ...
  • ว่านนางคำ
   ว่านนางคำ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านนางคำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พญาว่าน (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma aromatica Salisb.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria Roxb.ชื...
  • เท้ายายม่อม
   เท้ายายม่อม งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร เท้ายายม่อมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ท้าวยายม่อม , สิงโตดำ (ภาคกลาง),นางนวล (ระยอง) ,บุกรอ (ภาคใต้,ตราด)ชื่อวิทยาศาสตร์ Tacca leontope...
  • ทานาคา
   ทานาคา งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร ทานาคาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระแจะ , กระแจะจันทร์ พญายา (ภาคกลาง),ขะแจะ (ภาคเหนือ) , ตุมตัง (ภาคอีสาน) ,ตะนาว (มอญ) ,พินิยา (เขมร) , กา...
  • แห้ม
   แห้ม งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร แห้มชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แฮ่ม (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Menispermum fenestratum...
  • ข้าวเย็นเหนือ
   ข้าวเย็นเหนือ งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร ข้าวเย็นเหนือชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น ข้าวเย็นวอก (ภาคเหนือ) , ข้าวเย็นโคกแดง (อีสาน) , หัวยาข้าวเย็นเหนือ (ภาคกลาง),หัวยาจีนปักษ์...
  • กระดูกไก่ดำ
   กระดูกไก่ดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร กระดูกไก่ดำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัวลาคำ , เกี๋ยงผา(ภาคเหนือ), เฉียงพร้ามอญ , สันพร้ามอญ,สำมะงาจีน, เฉียงพร้าบ้าน,เฉียงพร้าม่าน,ผี...
  • จันทนา
   จันทนา งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร จันทนาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จันทน์ขาว (ทั่วไป) , จันทน์หอม (ระยอง) , จันทน์ใบเล็ก (ประจวบคีรีขันธ์) , จันทน์ตะเนี้ย , จันทน์ตะเบี้ย (ภา...
  • คาโมมายล์
   คาโมมายล์ งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร คามามายล์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เยอรมันคา โมมายล์ , โรมันคาโมมายล์ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Matricaria chamomillaL. (เยอรมันคาโมมายล์)...
  • ไม้เท้ายายม่อม
   ไม้เท้ายายม่อม งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพรไม้เท้ายายม่อมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปิ้งขม , ปิ้งหลวง (ภาคเหนือ) , ไม้เท้าฤาษี (ภาคใต้) , หญ้าลิ้นจ้อน (ประจวบคีรีขันธ์) ,พินพี ...
  • ลำโพงขาว-300x225.jpg
   ลำโพง งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ลำโพงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ชนิดดอกสีขาว : ลำโพงขาว (ภาคกลาง) มะเขือบ้า (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน) , อังกะละ (สุรินทร์) , เลี๊ยก (เขมร) , ม่านทั...
  • กระเบา
   กระเบา งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร กระเบาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระเบาน้ำ , กระเบาเบ้าแข็ง , แก้วกาหลง (ภาคกลาง) , เบา (ภาคใต้) ,กระตงดง (เชียงใหม่) , ดงกระเบา (ลำปาง) , ห...
  • หัวร้อยรู
   หัวร้อยรู งานวิจัยและสรรคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร หัวร้อยรูชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ป่าช้าผีมด (ภาคอีสาน) ,ตาสิมา , คาลูบูตาสิมา (ภาคใต้,มลายู) , กระเช้าผีมด (สุราษฎร์ธานี) , ปุมเป้า (ตร...
  • กุหลาบมอญ
   กุหลาบมอญ งานวิจัยและสรรพคุณ 7ข้อ ชื่อสมุนไพรกุหลาบมอญชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ยี่สุ่น (ทั่วไป,ภาคกลาง),กุหลาบออน(ไทยใหญ่),เหม่ยกุยฟา,เหม่ยกุยฮัว (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa damascena ...
  • ข้าวเย็นใต้
   ข้าวเย็นใต้ งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร ข้าวเย็นใต้ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ยาหัวข้อ (ภาคเหนือ) , หัวยาจีนปักษ์ใต้ (ภาคใต้) , ยาหัว , ข้าวเย็นโคกขาว (ภาคอีสาน) , ถู่ฝูหลิง ...
  • หางไหลแดง
   หางไหลแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 8ข้อ ชื่อสมุนไพร หางไหลแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โล่ติ๊น,หางไหล(ภาคกลาง),ไหลน้ำ,เครือไหลน้ำ(ภาคเหนือ),อวดน้ำ(สุราษฎร์ธานี),กะลำเพาะ(เพชรบุรี),โพตะโกส้...
  • สนขี้มด
   สนขี้มด งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร สนขี้มดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มกุ้งขาว,ส้มกุ้งเล็ก (ทั่วไป) , ส้มกุ้ง (ตรัง,ระนอง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Embelia ribes Burm.f.ชื่อพ้องวิทยาศ...
  • บานไม่รู้โรย
   บานไม่รู้โรย งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร บานไม่รู้โรยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตะล่อม (ภาคเหนือ) , ดอกสามเดือน , กุนหยี (ภาคใต้) , สามปีบ่เหี่ยว (ภาคอีสาน) , โขยหยิกแป๊ะ (จีน...
  • มะปราง
   มะปราง งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร มะปรางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะผาง , บะผาง(ภาคเหนือ) ,บักปาง (ภาคอีสาน) , ปราง (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griffithชื่อสาม...
  • รามใหญ่
   รามใหญ่ งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร รามใหญ่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พิลังกาสา (ทั่วไป) , ทุลังกาสา (ชุมพร) , ลังพิสา (ตราด) , จ้ำก้อง (เชียงใหม่) , ปือนา (นราธิวาส)ชื่อวิทยา...
  • หญ้าฝรั่น
   หญ้าฝรั่น งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร หญ้าฝรั่นชื่อวิทยาศาสตร์ Crocus sativus L.ชื่อสามัญ Saffron, Crocus, Truesaffronวงศ์ IRIDACEAE ถิ่นกำเนิดหญ้าฝรั่น ถิ่นกำเนิดดั้งเ...
  • กำแพงเก้าชั้น
   กำแพงเก้าชั้น งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร กำแพงเก้าชั้นชื่ออื่น ๆ /ชื่อท้องถิ่น ตากวง (โคราช,นครพนม,ภาคอีสาน) , ตากวาง (ลำปาง,แพร่) ,ตะก้อง , ขอบด้วงเถา (ชุมพร) , กระดงเย็...
  • เครือปลาสงแดง
   เครือปลาสงแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เครือปลาสงแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เครืออีโม้ , เครืออีม้อ (ภาคกลาง) , เครือเจ็น (เชียงใหม่) , เต่าไห้ (ตราด) , เถายอดแดง (อ่างท...
  • งิ้วป่าดอกขาว
   งิ้วป่าดอกขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร งิ้วป่าดอกขาวชื่ออื่นๆ/ขื่อท้องถิ่น งิ้วป่า (ภาคใต้),ประจวบคีรีขันธ์) , นุ่นป่า , ง้าวป่า (ภาคกลาง) , งิ้วดอกขาว , งิ้วผา , ไกร (...
  • เฉียงพร้านางแอ
   เฉียงพร้านางแอ งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร เฉียงพร้านางแอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แคแห้ง , สันพร้านางแอ , ต่อไส้ (ภาคกลาง) , สีฟันนางแอ (ภาคเหนือ) , สีฟัน (ภาคใต้) , ร่มคมขว...
  • ถั่วเหลือง
   ถั่วเหลือง ชื่อสมุนไพร ถั่วเหลืองชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ถั่วแระ , ถั่วพระเหลือง (ภาคกลาง) , ถั่งเน่า (ภาคเหนือ) , ถั่งเหลียง (ภาคอีสาน) , เถ๊าะหน่อ (กะเหรี่ยง) , เฮ็กตั่วเต่า , อึ่...
  • ทองกวาว
   ทองกวาว งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ทองกวาวชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น จาก , ดอกจาน (ภาคอีสาน) , ก๋าวต้น , กว๋าวต้น (ภาคเหนือ) ,ทองต้น , ทองพรหมชาติ,ทองธรรมชาติ (ภาคกลาง) , จ...
  • ปอเตาไห้
   ปอเตาไห้ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร ปอเต่าไห้ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พญาไม้ผุ (ราชบุรี) , ปอตับเต่า (เลย) , พันไฉน , พันไสน (ภาคกลาง,กรุงเทพฯ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Enkleia siame...
  • มะม่วง
   มะม่วง ชื่อสมุนไพร มะม่วงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น , หมากม่วง (ภาคอีสาน) , ลูกม่วง (ภาคใต้) , บะม่วง (ภาคเหนือ) ,หมักโม่ง (เงี้ยว-ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.ชื่อพ้องว...
  • กันเกรา
   กันเกรา งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร กันเกราชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นมันปลา (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน),ตำเสา,ทำเสา(ภาคใต้) , ตราเหตรา (เขมร),ตะมะซู , ตำมูกู (มลายู)ชื่อวิทยาศาสตร์ Fa...
  • กุ่มบก
   กุ่มบก งานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ ชื่อสมุนไพร กุ่มบกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกุ่ม (ภาคเหนือ) , ผักก่าม , ก่าม (ภาคอีสาน) , กุ่ม (ภาคกลาง) , ถะงัน , ทะงัน (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Crate...
  • คันทรง
   คันทรง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร คันทรงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักหวานทะเล (ภาคกลาง),ก้านเถิง , ผักก้านเถิง (ภาคเหนือ),ก้านตรง ,ผักก้านตรง (ภาคอีสาน) ,กะทรง , ทรง (ภาคใต้...
  • คำเงาะ
   คำเงาะ งานวิจัยและสรรพคุณ 31ข้อ ชื่อสมุนไพร คำเงาะชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น คำไทย,คำแสด,คำแฝด (ภาคกลาง),มะกายหยุม,แสด (ภาคเหนือ),ชาตี (ภาคอีสาน),ดอกชาด,ชาด(ภาคใต้) หมากมอง (ไทยใหญ่),ส...
  • ชะมวง
   ชะมวง งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร ชะมวงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะป้อง , ส้มป้อง (ภาคเหนือ) , หมากโมง , หมากส้มโมง (ภาคอีสาน) , ส้มมวง , กะมวง , มวง (ภาคใต้) , กานิ (มลายู) ...
  • ต้นนมวัว
   ต้นนมวัว งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ต้นนมวัวชื่ออื่น ๆ /ชื่อท้องถิ่น มะไฟแรด , เคาะหนาม , ขี้หนอน (ภาคเหนือ) , เหมือดคน (ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Scleropyrum pentandrum (D...
  • ตาล
   ตาล งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร ตาลชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตาลโตนด,ตาลใหญ่(ภาคกลาง),ปลีตาล,ตาลนา,ต๋าน(ภาคเหนือ),โหนด,ลูกโหนด(ภาคใต้),ปอเก๊าะตา(ยลา,ปัตตานี),คาน(ไทยใหญ่),ทอก...
  • ถั่วแระต้น
   ถั่วแระต้น งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสุมนไพร ถั่วแระต้นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ถัวแระผี,ถั่วแม่ตาย (ภาคกลาง) , มะแฮะ,มะแฮะต้น (ภาคเหนือ),ถั่วแฮ(ภาคอีสาน),ถั่วแรด(ชุมพร),พะหน่อเซะ...
  • มะม่วงหิมพานต์
   มะม่วงหิมพานต์ งานวิจัยและสรรพคุณ 28ข้อ ชื่อสมุนไพร มะม่วงหิมพานต์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะม่วงไม่รู้หาว (ภาคกลาง) , มะม่วงกุลา , มะม่วง ลังกา , มะม่วงสินหน , มะม่วงสิโห , มะม่วงหล...
  • พิษนาศน์
   พิษนาศน์ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร พิษนาศน์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แผ่นดินเย็น (อุบลราชธานี) , ถั่วดินโคก (เลย) , นมราชสีห์ (ฉะเชิงเทรา)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sophora exigua Cra...
  • แอลคาร์นีทีน
   แอลคาร์นิทีน แอลคาร์นิทีน (L-carnitine) หรือ คาร์นิทีน (carnitine) มาจากภาษาละติน แปลว่า เนื้อสด เนื่องจากครั้งแรกสกัดได้ จากกล้ามเนื้อของหมูคาร์นิทีน มีโครงสร้างเป็น quaternary am...
  • ไคโตซาน
   ไคโตซาน ไคโตซาน คือ สารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีในสัตว์กระดองแข็งและขาเป็นปล้อง เช่น เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู ซึ่งเมื่อนำมาสกัดแยกเอาแคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็...
  • ลูทีน.jpg
   ลูทีน ลูทีน (Lutein) มีชื่อมาจากภาษาลาตินว่า ลูเทียส (Luteus) หมายถึงสีเหลือง ลูทีน แคโรทีนอยด์ (carotenoids ) ซึ่งมีลักษณะเป็นสารสีเหลือง ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตมิน เอ ได้ (non...
  • เปลือกสน
   สารสกัดจากเปลือกสน งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ต้นสนเมอร์ไทม์ชื่ออื่นๆ สนโคแอสทอล , สนเมอร์ไทม์ฝรั่งเศส , Pin des Landesชื่อสามัญ Pinus pinuster Solanderชื่อวิทยาศาสตร์ Pi...
  • vitamin a.jpg
   วิตามินเอ ชื่อสามัญ Retinol ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินเอ วิตามินเอ ถูกค้นพบโดย ดร. E.V. McCollum , นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิตามินA นี้ เป็นวิตามินที่เป็นสารประกอบ ไอโซพรีนอยด์...
  • Vitamin-B1.jpg
   วิตามินบี1 ชื่อสามัญ Thiamine ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 1 วิตามินบี 1 (Thiamine) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ (Water solublevitamin) และร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงจำเป็นต้องได้ร...
  • vitamin b2.jpg
   วิตามินบี 2 ชื่อสามัญ Riboflavin ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 2 วิตามินบี 2 หรือ ไรโบเฟลวิน ( Riboflavin ) เป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้เช่นเดียวกันกับวิตามินบี 1 และเป็นวิตามิน...
  • วิตามินบี-3.jpg
   วิตามินบี 3 ชื่อสามัญ Niacin , Nicotinic acid ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 3 วิตามินบี 3 (niacin) จัดเป็นวิตามินที่สามารถละลายน้ำได้ หากทำเป็นผลึก จะพบว่ามีสีขาวและไม่มีกลิ่นแต่มีร...
  • วิตามินบี-5
   วิตามินบี 5 ชื่อสามัญ Pantothenic acid ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 5 วิตามินบี 5 หรือ กรดแพนโทธีนิค (Pantothenic acid) จัดเป็นวิตามินชนิดที่ลลายได้ในน้ำ และยังอยู่ในกลุ่มวิตามินบ...
  • วิตามินบี-6
   วิตามินบี 6 ชื่อสามัญ Pyridoxine ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 6 วิตามินบี 6 (Pyridoxine)จัดเป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ ซึ่งเป็นสรประกอบ ไพริดีน (Pyridoxine) ที่มีส่วนประกอบส...
  • วิตามินบี-7
   วิตามินบี 7 ชื่อสามัญ Biotin ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 7 วิตามินบี 7 Biotin ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 โดย Dr.Helen Parson ต่อมา Kogl Tonnis ได้ทำการแยกสารออกมาจากไข่แดงแล้ว...
  • folic-acid.jpg
   วิตามินบี 9 ชื่อสามัญ Folic acid , Folate ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 9 วิตามินบี 9 (folic acid/folate) จัดเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 โดย Lucy Wills ...
  • Apikobal-B-vitamini.png
   วิตามิน บี 12 ชื่อสามัญ Cobalamin ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินบี 12 วิตามินบี 12 (Cobalamin) จัดเป็นวิตามินอีกชนิดหนึ่งที่สามารถละลายในน้ำได้ โดยเป็นสารที่มีโครงสร้างใหญ่และซับซ้อนปร...
  • VITAMIN C
   วิตามินซี ชื่อสามัญ Ascorbic acid ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินซี “วิตามินซี” หรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) จัดเป็นวิตามินชนิดละลายน้ำ มีลักษณะโมเลกุลคล้ายน้ำตาลกลูโคสเป็นผลึกส...
  • collagen-powder
   คอลลาเจน ชื่อสามัญ Collagen ประเภทและข้อแตกต่างคอลลาเจน คอลลาเจนเป็นโปรตีนในกลุ่มโปรตีนเส้นใยที่อยู่ภายนอกเซลล์ มีขนาดใหญ่ ซึ่งพบมากที่สุดในร่างกายของคนและสัตว์โดยพบประมาณร้อยละ 3...
  • แอล-ธีอะนีน.jpg
   แอล-ธีอะนีน ชื่อสามัญ L-Theanine ประเภทและข้อแตกต่างแอล-ธีอะนีน แอล-ธีอะนีน จัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง โดยเป็นกรดอะมิโนอนาล็อกของกรดอะมิโนโปรตีน L-gluamate และ L-glutamine ซึ่งถูกค้...
  • วิตามินเค
   วิตามินเค ชื่อสามัญ Koagulation vitamin ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินเค วิตามินเค จัดเป็นวิตามินที่สลายได้ในไขมัน เป็นกลุ่มของสารประกอบพวก naphthoquinone ที่มีอยู่ในธรรมชาติ จนถึงป...
  • Vitamin-E
   วิตามินอี ชื่อสามัญ Tocopherol ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินอี (Tocopherol) เป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน และเป็นหนึ่งในวิตามินที่สำคัญที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับ โดยมีลักษณะเป็นน้ำ...
  • วิตามินดี
   วิตามินดี ชื่อสามัญ Calciferol ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินดี วิตามินดี (Calciferol) จัดเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน โดยวิตามินดี ที่มีความบริสุทธิ์ จะมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวและไม่ม...
  • กลูตาไธโอน.jpg
   กลูตาไธโอน ชื่อสามัญ Glutathione ประเภทและข้อแตกต่างกลูตาไธโอน กลูตาไธโอน (Glutathione) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญ 3 ชนิดรวมกัน คือ กลูตาเมท (Glutamate) ซิ...
  • แอล-อาร์จินีน.jpg
   แอล-อาร์จินีน ชื่อสามัญ L-Arginine ประเภทและข้อแตกต่างแอล-อาร์จินีน แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มกรดอะมิโนจำเป็น มีสูตรโครงสร้างทางเคมี C6H14N...
  • L-Leucine.jpg
   แอล-ลิวซีน ชื่อสามัญ L-Leucine ประเภทและข้อแตกต่างของแอล-ลิวซีน แอล-ลิวซีนจัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นของร่างกาย มีสูตรโมเลกุลคือ C6H13NO2 มีความเป็นกรด ...
  • ทอรีน1.jpg
   ทอรีน ชื่อสามัญ Taurine ประเภทและข้อแตกต่างทอรีน ทอรีน (Taurine หรือ 2-Aminoethane Sulfonic Acid) เป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดเบตา (β-amino acid) ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบแต่ไม่ได้เป...
  • L-glutamine.jpg
   แอล-กลูตามีน ชื่อสามัญ L-glutamine ประเภทและข้อแตกต่างของแอล-กลูตามีน แอล-กลูตามีนเป็นกรดอะมิโน ชนิดที่ไม่จำเป็น (Non-essential amino acid) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีขั้ว แต่ไม่มีประจ...
  • อินูลิน.jpg
   อินูลิน ชื่อสามัญ Inulin ประเภทและข้อแตกต่างอินูลิน อินูลิน (Inulin) เป็นโพลีแซคคาไรค์ชนิดหนึ่งในกลุ่มฟรุกแตน (Fructan) ประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาว จำนวน 2 ถึง...
  • คลอโรฟีลล์
   คลอโรฟีลล์ ชื่อสามัญ Chlorophyll ประเภทและข้อแตกต่างคลอโรฟีลล์ คลอโรฟีลล์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในทุกส่วนของพืชที่เป็นสีเขียว มักพบมากในใบและส่วนอื่นๆ ที่มีส...
  • คอนดรอยตินซัลเฟต
   คอนดรอยตินซัลเฟต ชื่อสามัญ Chondroitin sulfate ประเภทและข้อแตกต่างคอนดรอยตินซัลเฟต คอนดรอยตินซัลเฟต เป็นสารที่อยู่ในและรอบๆ เซลล์กระดูกอ่อน มีลักษณะเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตเชิ...
  • ซัลโฟราเฟน
   ซัลโฟราเฟน ชื่อสามัญsulforaphane ประเภทและข้อแตกต่างสารซัลโฟราเฟน ซัลโฟราเฟน เป็นสารชนิดหนึ่งในกลุ่มไอโซไทโอไซยาเนตที่ถูกเปลี่ยนมาจากสารกลูโคราฟฟานิน โดยกระบวนกาของเอนไซม์ไมโรซิเนส...
  • น้ำมันตับปลา
   น้ำมันตับปลา ชื่อสามัญ Cod liver oil ประเภทและข้อแตกต่างน้ำมันตับปลา น้ำมันตับปลาคือ น้ำมันที่ได้จากสารสกัดตับของปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาค็อด ( Cod ) ปลาทูน่า ปลาแมคคาเรล ปลาซาดีน ปล...
  • น้ำมันปลา
   น้ำมันปลา ชื่อสามัญFish oil ประเภทและข้อแตกต่างน้ำมันปลา “น้ำมันปลา” (fish oil) ในที่น้ำมิได้ หมายถึง “น้ำมันตับปลา” (fish liver oil) ที่เรารู้จักกันมานานแล...
  • เบต้ากลูแคน
   เบต้ากลูแคน ชื่อสามัญβ-glucan ประเภทและข้อแตกต่างสารเบต้ากลูแคน เบต้ากลูแคนเป็นพอลินแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากสารประกอบน้ำตาลกลูโคส (D-glucose) ที่เป็นรูปวงแ...
  • เวย์โปรตีน
   เวย์โปรตีน ชื่อสามัญ Whey protein ประเภทและข้อแตกต่างเวย์โปรตีน เวย์โปรตีน คือ โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ำนม โดยปกติในน้ำนมต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดหลัก คือ เวย์โปรตี...
  • สาร-opc
   สารOPC ชื่อสามัญOligomeric Proanthocyanidins ประเภทและข้อแตกต่างสาร OPC สาร OPC เป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสารตระกูลฟลาโวนอยด์ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจ...
  • Iodine.jpg
   ไอโอดีน ชื่อสามัญ Iodine ประเภทและข้อแตกต่างสารไอโอดีน ไอโอดีนเป็นธาตุเฮโลเจน (haiogen eiement) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 7A ของตรารางธาตุ (periodic table) ซึ่งประกอบด้วยฟลูออรีน (F) คลอร...
  • แมกนีเซียม
   แมกนีเซียม ชื่อสามัญMagnesium ประเภทและข้อแตกต่างธาตุแมกนีเซียม แมกนีเซียมเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่เป็นธาตุในกลุ่มที่ 2 (alkaline earth) ในตารางธาตุ และมีมวลอะตอม 24.305 Da มีความถ่วงจ...
  • Magnesium
   แมงกานีส ชื่อสามัญMagnesium ประเภทและข้อแตกต่างแมงกานีส แมงกานีส เป็นธาตุโลหะกลุ่ม transition มีสัญญาลักษณ์ธาตุ Mn มีอะตอมมิกนัมเบอร์ 25 น้ำหนักอะตอม 54.938 ค่าความถ่วงจำเพาะ 7 42 ...
  • Zinc
   สังกะสี ชื่อสามัญZinc ประเภทและข้อแตกต่างธาตุสังกะสี ธาตุสังกะสีเป็นธาตุในหมู่ที่ 12 ของตารางธาตุ มีหมายเลขอะตอม 30 เลขมวล 65.39 มีจุด หลอมเหลวที่ 420 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดที่...
  • แคลเซียม
   แคลเซียม ชื่อสามัญ Calcium ประเภทและข้อแตกต่างแคลเซียม แคลเซียม Calcium เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Ca มีเลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนักประเภทอะคาไลสีเทาอ่...
  • โครเมียม
   โครเมียม ชื่อสามัญ Chromiun ประเภทและข้อแตกต่างโครเมียม โครเมียมเป็นธาตุชนิดหนึ่งในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ Cr. และมีหมายเลขอะตอม 24 เป็นธาตุโลหะทรานซิตัน (Transution metal) ในบล็อ...
  • ทองแดง
   ทองแดง ชื่อสามัญ Copper ประเภทและข้อแตกต่างทองแดง ทองแดง (Copper) เป็นธาตุโลหะที่มีความหนาแน่น มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง พบได้ตามธรรมชาติ ทั้งในดิน หิน น้ำและอากาศ อาจอยู่ในรูปธ...
  • ธาตุเหล็ก
   ธาตุเหล็ก ชื่อสามัญ Iron ประเภทและข้อแตกต่างธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนที่นำออกซิเจน เช่น ฮีโมโ...
  • ฟอสฟอรัส
   ฟอสฟอรัส ชื่อสามัญ Phosphorus ประเภทและข้อแตกต่างสารฟอสฟอรัส สารฟอสฟอรัส (phosphorus) เป็นธาตุอโลหะ เลขอะตอม 15 มีสัญลักษณ์ P ฟอสฟอรัสอยู่ในกลุ่มไนโตรเจนมีวาเลนซ์ได้มาก ปรากฏในหลา...
  • ซีลีเนียม
   ซีลีเนียม ชื่อสามัญSelenium ประเภทและข้อแตกต่างซีลีเนียม ซีลีเนียม (Selenium) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ทางเคมีว่า Se อยู่ในตารางธาตุหมู่ที่ 16 คาบที่ 4 มีเลขอะตอมเท่ากับ 34 แ...
  • ไอโซฟลาโวน
   ไอโซฟลาโวน ชื่อสามัญ Isoflavone ประเภทและข้อแตกต่างไอโซฟลาโวน ไอโซฟลาโวน (isoflavones) จัดเป็นสารจำพวก polyphenol ที่ไม่ใช้สเตอรอยด์ (steroid) หรืออาจเรียกว่าเป็นไฟโตนิวเทรียนต์ หร...
  • อะดิโพเนคทิน
   อะดิโพเนคทิน ชื่อสามัญ Adiponectin ประเภทและข้อแตกต่างสารอะดิโพเนคทิน สารอะดิโพเนคทินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเนื้อเยื่อไขมันที่มีความสำคัญกับร่างกายชนิดหนึ่ง โดยเป็นฮอร์โมนประเภทโปรต...
  • โคลีน.jpg
   โคลีน ชื่อสามัญ Choline ประเภทและข้อแตกต่างสารโคลีน สารโคลีนมีชื่อทางเคมีว่า 2-hydroxyethyl – trimethyl - ammonium เป็นสารประกอบที่คล้ายกับ วิตามินบี และถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นวิต...
  • เบต้าแคโรทีน
   เบต้าแคโรทีน ชื่อสามัญ Beta – carotene ประเภทและข้อแตกต่างสารเบต้าแคโรทีน สารเบต้าแคโรทีน (beta-carotene) เป็นวิตามินชนิดหนึ่ง จัดเป็นรงควัตถุ (pigment) ที่มีสีส้ม สีเหลืองที่อยู่ใ...
  • โพแทสเซียม
   โพแทสเซียม ชื่อสามัญ Potassium ประเภทและข้อแตกต่างสารโพแทสเซียม สารโพแทสเซียม Potassium จัดเป็นธาตุเคมีในกลุ่มโลหะ โดยเป็นโลหะอัลคาไล มีลักษณะเป็นผงสีขาว-เงินอ่อนๆ ซึ่งโพแทสเซียมใ...
  • เลซิติน
   เลซิติน ชื่อสามัญ Lecithin ประเภทและข้อแตกต่างสารเลซิติน สารเลซิตินเป็นไขมันประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกายมนุษย์ซึ่งเลซิตินแยกได้ครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 โด...
  • โมลิบดีนัม
   โมลิบดีนัม ชื่อสามัญ Molybdenum ประเภทและข้อแตกต่างสารโมลิบดีนัม สารโมลิบดีนัมเป็นธาตุโลหะมีสัญลักษณ์ คือ Mo และอยู่ในกลุ่ม 6A ในตารางธาตุ : มีวาเลนซี 2 ถึง 6 สามารถแสดงคุณสมบัติเ...
  • ไลโคปีน
   ไลโคปีน ชื่อสามัญ Lycopene ประเภทและข้อแตกต่างสารไลโคปีน สารไลโคปีนเป็นวัตถุสีแดงที่พบตามธรรมชาติ (natural pigment) เป็นหนึ่งในสารประกอบของกลุ่มแคโรทีนอยด์ (พบในปัจจุบันประมาณ 600...
  • โคเอนไซม์-คิวเท็น
   โคเอนไซม์ คิวเท็น ชื่อสามัญCoenzym Q10 , Ubiquinone ประเภทและข้อแตกต่างโคเอนไซม์ คิวเท็น โคเอนไซม์ คิวเท็น มีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น Ubiquinone หรือ Ubidecarenone Ubiquitous หรือ C...
  • ใยอาหาร
   ใยอาหาร ชื่อสามัญ Dietary fiber ประเภทและข้อแตกต่าง ใยอาหารหรือที่ศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า“ไดเอททารีไฟเบอร์”(Dietary Fiber) หมายถึง ส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืชที่ไม่ใช...
  • แอสตาแซนธิน
   แอสตาแซนธิน ชื่อสามัญ Astaxanthin ประเภทและข้อแตกต่างของสารแอสตาแซนธิน แอสตาแซนธิน เป็นสารรงควัตถุ (pigment) ในตระกูลแคโรทีนอยด์ ( Carotenoid ) ที่มีสีชมพูถึงแดงส้ม และจัดเป็นสาร...
  • คาเทชิน.jpg
   คาเทชิน ชื่อสามัญ Catechin ประเภทข้อแตกต่างสารคาเทชิน สารคาเทชินเป็นสารประกอบฟีนอล ในกลุ่มฟลาวานอล หรือฟลาวาน-3-ออล (flavanols หรือ flavan-3-ols) มีสูตรทางเคมี คือ C15H14O6 และมีน้...
  • ไฟโคไซยานิน
   ไฟโคไซยานิน ชื่อสามัญ Phycocyanin ประเภทและข้อแตกต่างไฟโคไซยานิน ไฟโคไซยานิน คือไฟโคบิลิโปรตีนหนึ่ง ซึ่งเป็นรงควัตถุที่มีสีน้ำเงินหรือเป็นสารประกอบที่มีสีฟ้าเรืองแสงได้และสามารถละล...
  • อัลบูมิน.jpg
   อัลบูมิน ชื่อสามัญ Albumin ประเภทและข้อแตกต่างอัลบูมิน อัลบูมิน (Albumin) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในเลือด และยังเป็นโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในพลาสม่า คือ ประมาณร้อยละ 60 ของป...
  • ฟูโคแซนทิน
   ฟูโคแซนทิน ชื่อสามัญ Fucoxanthin ประเภทและข้อแตกต่างสารฟูโคแซนทิน สารฟูโคแซนทินเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ที่พบได้มากกว่า 10% ของสารกลุ่ม carotenoids ทั้งหมดที่ถูกสร้...
  • ไฮยาลูโรนิค
   ไฮยาลูโรนิค ชื่อสามัญ Hyaluronic acid ประเภทและข้อแตกต่างกรดไฮยาลูโรนิค กรดไฮยาลูโรนิคเป็นเฮเทอโรพอลีแซ๊คคาไรด์ในกลุ่มไกลโคสะมิโนไกลแคน (glycosaminoglycan,GAG) สายตรงที่มีความหนืดส...
  • ฟลูออไรด์
   ฟลูออไรด์ ชื่อสามัญFluorine ประเภทและข้อแตกต่างสารฟลูออไรด์ สารฟลูออไรด์(Fluoride) สารประกอบที่เกิดจากธาตุฟลูออรีน (Fluorine) หรือเป็นเกลือของฟลูออรีน โดยเป็นธาตุที่มีประจุไฟฟ้าเป็...
  • ซูคราโลส
   ซูคราโลส ชื่อสามัญ Sucralose ประเภทและข้อแตกต่างสารซูคราโลส สารซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ (artificial sweetener) ชนิดที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งมีความหวานเป็น 600 เท่าของน้ำตา...
  • เคอร์คูมิน
   เคอร์คูมิน ชื่อสามัญ Curcumin ประเภทและข้อแตกต่างสารเคอร์คูมิน สารเคอร์คูมิน (Curcumin)หรือ diferuloyl methane มีชื่อเรียกตามโครงสร้างทางเคมีว่า 1, 7–bis (4– hydroxyl&n...
  • คลอไรด์
   คลอไรด์ ชื่อสามัญ Chloride ประเภทและข้อแตกต่างคลอไรด์ คลอไรด์เป็นไอคอนของคลอรีนเป็นธาตุที่มีประจุลบ (anion) ที่มีมากที่สุดในร่างกายและก...
  • โซเดียม
   โซเดียม ชื่อสามัญ Sodium ประเภทและข้อแตกต่างสารโซเดียม สารโซเดียม (Na+ ) เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกายต้องการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตโซเดียมได้เองได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น...
  • แอสปาร์แตม
   แอสปาร์แตม ชื่อสามัญ Aspartame ประเภทและเข้อแตกต่างแอสปาร์แตม แอสปาร์แตม (Aspartame) มีชื่อทางเคมีว่า aspartyl-phenylalanine-1-methyl ester ซึ่งแอสปาร์แตมเป็น methyl ester ของกรดอ...
  • กาบา
   กาบา ชื่อสามัญ Gamma-Amino butyric acid (GABA) ประเภทและข้อแตกต่างสารกาบา สาร GABA (Y – aminobutyric acid)หรือ 4-aminobutanoic acid เป็นกรดอะมิโนอิสระที่ไม่ใช่โปรตีน ที่พบได้ทั่วไป...
  • ครีเอทีน
   ครีเอทีน ชื่อสามัญ Creatine ประเภทและข้อแตกต่างครีเอทีน ครีเอทีน หรือ 3-Methylguanidinoacetic acid หรือ N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-glycine มีอยู่ 2 ชนิดที่สำคัญ คือ ครีเอทีนอิส...
  • คอร์ไดเซปิน
   คอร์ไดเซปิน ชื่อสามัญ Cordycepin ประเภทและข้อแตกต่างจากสารคอร์ไดเซปีน สารคอร์ไดเซปีน [ Cordycepin หรือ(3 '- deoxyadenosine)] คือ สารอนุพันธ์ของอะดีโนซีนที่อยู่ในกลุ่มนิวคลีโอไซด์ ...
  • คาร์โนซีน
   คาร์โนซีน ชื่อสามัญ Carnosine ประเภทและข้อแตกต่างสารคาร์โนซีน สารคาร์โนซีน (carnosine) หรือ β – al- anyl – L – histidine เป็นสารประกอบไดเพปไทด์ (Dipeptide) ท...
  • จินเซนโนไซด์
   จินเซนโนไซด์ ชื่อสามัญ Ginsenoside โครงสร้างของจินเซนโนไซด์กลุ่ม protopanaxadiol ประเภทและข้อแตกต่างสารจินเซ็นโนไซด์ สารจินเซ็นโนไซด์ จัดเป็นสารประกอบธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางเคมีเ...
  • เซซามิน
   เซซามิน ชื่อสามัญ Sesamin ประเภทและข้อแตกต่างสารเซซามิน สารเซซามินเป็นสารประกอบฟีโนลิคชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มของลิกเนน (lignans) ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระหรือแอนดิออกซิเดนท์ (amti...
  • ไพเพอร์รีน
   ไพเพอร์รีน ชื่อสามัญ Piperine ประเภทและข้อแตกต่างสารไพเพอรรีน สารไพเพอรรีนจัดเป็นสารแอลคาลอยด์ในกลุ่มพิเพอริดีนที่ให้กลิ่นฉุนร้อน มีสูตรทางเคมีคือ C17 H19 No3 มีมวลโมเลกุล 285.34 g...
  • อะซีซัลเฟม-โพแทสเซียม
   อะซีซัลเฟม โพแทสเซียม ชื่อสามัญ Acesul fame Potassium ประเภทและข้อแตกต่างสารอะซีซัลเฟม-โพแทส สารอะซีซัลเฟม-โพแทสเซี่ยมจัดเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลประเภทที่ไม่ให้พลังงาน โดยเป็นสา...
  • อัลลิซิน
   อัลลิซิน ชื่อสามัญ Allicin ประเภทและข้อแตกต่างสารอัลลิซิน สารอัลลิซินเป็นสารประกอบในกลุ่ม organosulfur ลักษณะเป็นของเหลวมีสีเหลืองเล็กน้อย หรือไม่มีสี มีกลิ่นฉุน มีสูตรทางเคมี คือ...
  • กลูโคแมนแนน
   กลูโคแมนแนน ชื่อสามัญ Glucomannan ประเภทและข้อแตกต่างสารกูลโคแมนแนน กูลโคแมนแนนเป็นเส้นใยธรรมชาติได้จากบุก ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีน้ำหนักมวลโมเลกุลสูงมาก (ultra-hight molecular-weight...
  • Capsaicinoids.jpg
   แคปไซซินอยด์ ชื่อสามัญ Capsaicinoids ประเภทและข้อแตกต่างของสารแคปไซซินอยด์ แคปไซซินอยด์ (capsaicinoids) เป็นสารประกอบสำคัญของพริก ที่ทำให้เกิดกลิ่นและรสเผ็ดร้อนซึ่งจัดเป็นสารในกลุ...
  • จินเจอรอล
   จินเจอรอล ชื่อสามัญ Gingerol ประเภทและข้อแตกต่างสารจินเจอรอล สารจินเจอรอลเป็นสารที่ให้กลิ่นและรสเผ็ดร้อนของขิงที่จัดอยู่ในกลุ่มฟินอลลิกดีโตน (phenolic ketones) ซึ่งมีสูตรทางเคมี คื...
  • ซอร์บิทอล
   ซอร์บิทอล ชื่อสามัญ Sorbitol ประเภทและข้อแตกต่างสารซอร์บิทอล สารซอร์บิทอลจัดเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ของน้ำตาลกลูโคสชนิดหนึ่งที่มีความหวานประมาณ 35-60% ของความหวานของน้ำตาลซูโครส และให้พ...
  • แซ็กคาริน
   แซ็กคาริน ชื่อสามัญ Saccharin ประเภทและข้อแตกต่างสารแซ็กคาริน สารแซ็กคาริน จัดเป็นสารให้ความหวานกลุ่มที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้...
  • พรอพอลิส.jpg
   พรอพอลิส ชื่อสามัญ Propolis ประเภทและข้อแตกต่างของพรอพอลิส พรอพอลิส (propolis) หรือกาวผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารที่ผึ้งงานที่มีอายุ 22 วันขึ้นไปรวบรวมมาจากยางไม้ตามส...
  • โพลิโคซานอล.jpg
   โพลิโคซานอล ชื่อสามัญ Policosanol ประเภทและข้อแตกต่างสารโพลิโคซานอล สารโพลิโคซานอล (policosanol) คือกลุโมของแอลกอฮอล์สายตรงยาว (long chain aliphatic alcohols) ที่มีความยาวคาร์บอน 2...
  • ยูจีนอล.jpg
   ยูจีนอล ชื่อสามัญ Eugenol ประเภทและข้อแตกต่างสารยูจีนอล สารยูจีนอลหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 4-allyl2-methoxyphenol หรือ 2-methoxy-4-(2-propenyl) phenol เป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดไ...
  • สตีวิออลไกลโดไซด์.jpg
   สตีวิออลไกลโดไซด์ ชื่อสามัญ Steviol glycosides ประเภทและข้อแตกต่างสารสารสตีวิออลไกลโคไซด์ สารสตีวิออลไกลโคไซด์ คือกลุ่มของสารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากหญ้าหวาน (stevia rebaudiana Bert...
  • แอนโดรกราโฟไลด์.jpg
   แอนโดรกราโฟไลด์ ชื่อสามัญAndrographolide ประเภทและข้อแตกต่างสารแอนโดรกราโฟไลด์ สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) เป็นสารในกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตร (diterpene lactones) ที่มีฤทธิ์ลด...
  • ลิโมนีน.jpg
   ลิโมนีน ชื่อสามัญ Limonene ประเภทและข้อแตกต่างสารลิโมนีน สารลิโมนีนหรือ 4-isopropenyl-l-methylcyclohexene เป็นสารประกอบประเภทเทอร์พีนอยด์ ในกลุ่มของโมโนเทอร์พีน (monoterpene) เป็นข...
  • shutterstock_1820073053.jpg
   พิโนสโตรบิน ชื่อสามัญ Pinostrobin ประเภทและข้อแตกต่างของพิโนสโตรบิน พิโนสโตรบินหรือ 5-hydroxy-7-methoxyflavanone เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยส์ (flaronoids) มีสูตรทางเคมี คือ C16 H14 O4 ...
  • ไซลิทอล.jpg
   ไซลิทอล ชื่อสามัญXylitol ประเภทและข้อแตกต่างของสารไซลิทอล สารไซลิทอล (Xylitol) จัดเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (Alcohol Sugar) มีโครงสร้างโมเลกุลมีคาร์บอน 5 ...
  • โมโกรไซด์.jpg
   โมโกรไซด์ ชื่อสามัญ Mogroside ประเภทและข้อแตกต่างของสารโมโกรไซด์ โมโกรไซด์ (Mogrisides) เป็นสารที่ให้รสหวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม ไตรเตอร์ปีน ไกลโคไซด์ (Triterpene Glycosi...
  • เฮลเพอริดิน.jpg
   เฮลเพอริดิน ชื่อสามัญ Hesperidin ประเภทและข้อแตกต่างของสารเฮสเพอริดิน สารเฮสเพอริดินเป็นสารโพลิฟีนอลในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflaranoid) ที่มีสูตรทางเคมี คือ C28H34O15 มีมวลโมเลกุ...
  • แกมมาออไรซานอล.jpg
   แกมมาออไรซานอล ชื่อสามัญ Gamma oryzanol ประเภทและข้อแตกต่างของสารแกมมาออไรซานอล สารแกมมาออไรซานอล ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น มีรากศัพท์มาจากคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ว่า “Oryza sa...
  • Untitled-2.jpg
   C.B.D. ชื่อสามัญ Cannabidiol ประเภทและข้อแตกต่างสาร CBD สาร CBD (Cannabidiol) เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติที่มีสูตรเคมี คือ C21H30O2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol) โดยสาร...
  • สารสกัดจากเปลือกมังคุด.jpg
   สารสกัดจากเปลือกมังคุด ชื่อสามัญ Mangosteen extract Garcinone gamma mangostin beta mangostin ประเภทและข้อแตกต่าง เปลือกผลมังคุดมีสารเคมีที่เป็นประโยชน์ พบอยู่ในเปลือกผลอยู่เป็...
  • เอเชียติโคไซด์.png
   เอเชียติโคไซด์ ชื่อสามัญ Asiaticoside ประเภทและข้อแตกต่างของสารเอเชียติโคไซด์ สารเอเชียติโคไซด์ (asiaticoside) จัดเป็นสารประกอบในกลุ่ม ไตรเทอร์ปินอยด์ซาโปนิน (triyerpenoid saponins...
  • น้ำมันมะพร้าว.jpg
   น้ำมันมะพร้าว ชื่อสามัญ Coconut oil Cuprylic acid monolaurin ประเภทและข้อแตกต่างน้ำมันมะพร้าว “น้ำมันมะพร้าว” เป็นน้ำมันจากพืชชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลักเป็นกรดไขม...
  • omega-9.jpg
   โอเมก้า 9 ชื่อสามัญ Omega-9 fatty acid ประเภทและข้อแตกต่างโอเมก้า 9 กรดไขมันโอเมก้า 9 เป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ที่ไม่ได้เป็นกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายเหมือนโอเมก้า 3 ...
  • บาราคอล.jpg
   บาราคอล ชื่อสามัญ Barakol ประเภทและข้อแตกต่างสารบาราคอล สารบาราคอลเป็นสารในกลุ่มโครโมน (Chromone) โดยเป็นอนุพันธ์ของ dioxaphenakne มีชื่อทางเคมีว่า 3a,4-dihydro-3a,8-dihydroxy-2...
  • สโคโปเลติน1.jpg
   สโคโปเลติน ชื่อสามัญ Scopoletin ประเภทและข้อแตกต่างสารสโคโปเลติน สารสโคโปเลตินเป็นสารในกลุ่มคูมารินซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ C10H8O4 มีมวลโมเลกุล 192.16 g/mol ถูกแจกได้เป็นครั้งแรกที่ม...
  • อาร์บูติน.jpg
   อาร์บูติน ชื่อสามัญ Arbutin , 4-hydroxyphynyl-β-D-glucopyranoside ประเภทและข้อแตกต่างสารอาร์บูติน สารอาร์บูตินเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรควิโนนชนิดหนึ่งในรูปของ glycosylated ซึ่งประกอบด้ว...
  • กรดอัลฟาไลโปอิก.jpg
   กรดอัลฟาไลโปอิก ชื่อสามัญ Alpha-lipoic acid ประเภทและข้อแตกต่างกรดอัลฟาไลโปอิก กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-lipoic acid,ALA) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ กรดไทออคติก (thioctic acid) โดยเป็นสารป...
  • เรสเวอรเทรอล.jpg
   เรสเวอรเทรอล ชื่อสามัญ Resveratrol ประเภทและข้อแตกต่างสารเรสเวอรทรอล สารเรสเวอรทรอลเป็นสาร polyphenol ที่อยู่ในกลุ่ม stilbene มักจะพบมากในธรรมชาติโดยพบได้ในพืชหลายชนิด มีสูตรโมเลกุ...
  • โอเมก้า-6.jpg
   โอเมก้า 6 ชื่อสามัญ Omega-6 fatty acid ประเภทและข้อแตกต่างโอเมก้า 6 โอเมก้า 6 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โดยจัดเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็น (Essential fatty aci...
  • DMPBO.jpg
   สาร DMPBD ชื่อสามัญ (E-1-(3,4 dimethoxyphenyl) butadiene [DMPBD] ประเภทและข้อแตกต่างสาร DMPBD สาร DMPBD จัดเป็นสารในกลุ่ม ฟินิลบิวทินอยดส์ (pnenylbutenoids) ที่มีสูตรทางเคมีคือ C12...
  • สารสกัดกระชายดำ.jpg
   สารสกัดกระชายดำ ชื่อสามัญ Kaempferia parviflora extract ประเภทและข้อแตกต่างสารสกัดกระชายดำ สารสกัดกระชายดำ คือ สารต่างๆ ที่มีอยู่ในเหง้ากระชายดำที่ถูกสกัดแยกออกมาเป็นสารบริสุทธิ์...
  • โอเมก้า-3.jpg
   โอเมก้า 3 ชื่อสามัญ Omega-3 fatty acid ประเภทและข้อแตกต่างโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โดยถือเป็นหนึ่งในสองกรดไขมันที่จำเป็น (Essenti...
  • AHAs
   AHAs ชื่อสามัญ Alpha hydroxy acid ประเภทและข้อแตกต่างสารAHAs AHAs (Alpha hydroxy acid) เป็นชื่อกลุ่มของสารสกัดจากธรรมชาติประเภทกรดผลไม้ โดยเป็นกลุ่มของสารที่ประกอบด้วย กรดคาบอกไซ...
  • HCA
   HCA
   HCA ชื่อสามัญ Hydroxy citric acid ประเภทและข้อแตกต่างของสาร HCA กรดไฮดรอกซีซิตริก (hydroxycitric acid) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สาร HCA” เป็นอนุพันธ์ของกรดซิตริกที่สกัดได้จกพืชตามธรร...
  • เซราไมด์.jpg
   เซราไมด์ ชื่อสามัญ Ceramide ประเภทและข้อแตกต่างของเรเซราไมด์ เรเซราไมด์ จัดเป็นไขมัน ชนิดแอมฟิฟิลิก (Amphiphilic) หรือไขมันที่มีขั้ว โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับสั...
  • โบรมีเลน.jpg
   โบรมีเลน ชื่อสามัญ Bromelain ประเภทและข้อแตกต่างโบรมิเลน โบรมิเลน (bromelain) เป็นเอนไซม์ที่ได้จากธรรมชาติโดยจัดอยู่ในกลุ่มซิสเตอีนโปรติเอส (cysteine protease) หรือ proteolytic en...
  • กรดจิมเนมิก
   กรดจิมเนมิก ชื่อสามัญ Gymnemic acid ประเภทและข้อแตกต่างของกรดจิมเนมิก กรดจิมเนมิก (Gymnemic acid) เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติในกลุ่มไตรเทอร์ปีนซาโปนิน (triterpene saponin) ที่มีส...
  • Black garlic.jpg
   กระเทียมดำ ชื่อสามัญ Black garlic ประเภทและข้อแตกต่างกระเทียมดำ กระเทียมดำ คือ กระเทียม (Allium sativum L.) ที่ผ่านการแปรรูปโดย ทำให้กระเทียมเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยปฏิกิริยาเมสลาร์ด (...
  • กาแลคโตแมนแนน
   กาแลคโตแมนแนน ชื่อสามัญ Galactomannan ประเภทและข้อแตกต่างของสารกาแลคโตแมแนน สารกาแลคโตแมแนนเป็นสารเฮทเทอร์โรโพลีแซคคาไรด์ (Heteropolysaccharide) ที่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสอ...
  • กีปิโนไซด์.jpg
   กีปิโนไซด์ ชื่อสามัญ Gypenosides สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารประเภทสะโปนินบางชนิดที่พบในสมุนไพรปัญจขันธ์ส่วนเหนือดิน ประเภทและข้อแตกต่างของกีปิโนไซด์ สารกลุ่มกีปิโนไซด์(Gepenosides...
  • บาโคไซด์.jpg