บทคาวมทั้งหมด • กระชายดำ
  กระชายดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร กระชายดำชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น กระชายม่วง , ว่านเพชรดำ , ขิงทราย (มหาสารคาม) , ว่านจังงัง , ว่านพญานกยูง , ว่านกั้นบัง ,ว่านกำบัง , ...

 • กวาวเครือขาว
  กวาวเครือขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร กวาวเครือขาวชื่ออื่นๆ / ชื่อประจำถิ่น กวาวเครือ , จานเครือ (อีสาน) ,ตานเครือ , ทองเครือ , จอมทอง , (ใต้) ตานจอมทอง (ชุมพร) โพ้ต้น ...

 • กวาวเครือแดง
  กวาวเครือแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร กวาวเครือแดงชื่อประจำถิ่น กวาวเครือ (เหนือ) จานเครือ (อีสาน) ตานจอมทอง (ชุมพร) โพตะกุ , โพมือ (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Buteasup...

 • ถั่งเช่า
  ถั่งเช่า งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร ถั่งเช่าชื่ออื่นๆ ตังถั่งเช่า (dong ChongCao) ,ตังถั่งแห่เช่า (dong Chong Xia Cao), หญ้าหนอน,หนอนถั่งเช่าชื่อวิทยาศาสตร์Ophiocord ycep...

 • ใบแปะก๊วย
  แปะก๊วย งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร แปะก๊วยชื่ออื่นๆ หยาเจียว (จีน) อิโจว(ญี่ปุ่น)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gingko biloba L.ชื่อวงศ์ Ginkgoaceae ถิ่นกำเนิดแปะก๊วย แปะก๊วยมีถิ่น...

 • สมอพิเภก
  สมอพิเภก งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร สมอพิเภกชื่ออื่นๆ/ชื่อประจำถิ่น ลัน (เชียงราย) , แหน แหนต้น แหนขาว (ภาคเหนือ) ,ซิปะคู่ (กะเหรี่ยง เชียงใหม่ ) , สะคู้ (กะเหรียง แม่ฮ่...

 • เห็ดหลินจือ
  เห็ดหลินจือ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร เห็ดหลินจือ ( Lingzhi )ชื่อประจำถิ่น เห็ดหมื่นปี เห็ดอมตะ เห็ดจวักงู (ไทย) Holy mushroom (อังกฤษ) Reishi (ญี่ปุ่น)ชื่อวิทยาศาสตร์ ...

 • ว่านชักมดลูก
  ว่านชักมดลูก งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านชักมดลูกชื่อท้องถิ่น / ชื่ออื่นๆ ว่านหมาวัด(อุบลราชธานี) , ว่านทรหด , ว่านหำหด , ว่านพญาหัวศึก ,ว่านการบูรเลือดชื่อวิทยาศาสตร์...

 • บุก
  บุก งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร บุกชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มันซูรัน (ภาคกลาง) บุกคุงคก (ชลบุรี) เมีย เบือ บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) บุกคางคก (กลาง เหนือ) หัวบุก (ปัตตา...

 • สมอไทย
  สมอไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 33ข้อ ชื่อสมุนไพร สมอไทยชื่อประจำถิ่น / ชื่ออื่นๆสมอไทย สมออัพยา (ภาคกลาง) สมอ (นครราชสีมา) มาแน่ (เชียงใหม่) หมาก ชื่อวงศ์ Combertaceaeชื่อวิทย...

 • มะรุม
  มะรุม งานวิจัยและสรรพคุณ 32ข้อ ชื่อสมุนไพร มะรุมชื่ออื่น ๆ / ชื่อประจำถิ่น ผักอีฮุม (อีสาน) มะค้อนก้อม (ภาคเหนือ) กาแน้งเดิง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ผักเนื้อไก่ (ชาวฉานแถบแม่ฮ่องสอน)...

 • ส้มแขก
  ส้มแขก งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มแขกชื่อประจำถิ่น / ชื่ออื่นๆ ชนิดที่ 1 มะขามแขก ส้มมะอ้น ส้มมะวน (ภาคใต้) ส้มความ (ตรัง) ส้มพะงุน (ปัตตานี) อาแซกะลูโก (ยะลา) ชะมวงช้...

 • มะขามป้อม
  มะขามป้อม งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามป้อมชื่ออื่นๆ ชื้อพื้นเมือง กันโตด (เขมร) กำทวด (ราชบุรี) มิ่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยมแม่ฮ่องสอน) อะมะลา (ฮินดู เปอร์เซีย)ชื่อวิท...

 • เจียวกู่หลาน
  เจียวกู่หลาน งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร เจียวกู่หลานชื่ออื่นๆ ชื่อท้องถิ่น ปัญจขันธ์ (ไทย) เจียวกู่หลาน (จีนกลาง) ชาสตูล (ไทย) อะมาซูรู (ญี่ปุ่น)ชื่อวิทยาศาสตร์Gynostemma...

 • กระบองเพชร
  กระบองเพชร งานวิจัยและสรรพคุณ 9ข้อ ชื่อสมุนไพร กระบองเพชรชื่อวิทยาศาสตร์ Hoodia gordoniiชื่อชั้นทางวิทยาศาสตร์ •ตระกูล Gentinales•วงค์ Apocynaceae•วงค์ย่อย Asclepindoideae•เผ่า Sta...

 • ถั่วขาว
  ถั่วขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 9ข้อ ชื่อสมุนไพร ถั่วขาว เป็นชื่อที่ ม.จ. ภีศเดช รัชนีองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงอนุมัติให้ใช้ และทรงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมควบคู่ไปกับถั่วแดงหลวงถั...

 • เมล็ดองุ่น
  สารสกัดจากองุ่น งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสามัญ Grape.ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitis vinifera L. ชื่อวงค์ VITACEAE ถิ่นกำเนิดองุ่น องุ่น (Vitis vinifera L.) เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดแถบ...

 • พริกไทย
  พริกไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพรพริกไทยชื่ออื่นๆ / ประจำถิ่น พริกขี้นก , พริกไทยดำ , พริกไทยขาว , พริกไทยล่อน , พริกน้อย (ภาคเหนือ) , พริก (ใต้)ชื่อสามัญ Pepperชื่อวงศ์...

 • ชาเขียว
  ชาเขียว งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ชาเขียวชื่อสามัญ ชา , ชาเขียว , ชาดำ , Green tea , Black Tea , Chinese Tea ชื่อวิทยาศาสตร์ Camellia sinensis ถิ่นกำเนิดชาเขียว ก่อนอื...

 • shutterstock_1723720396.jpg
  โสมคน (โสมเกาหลี) งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร โสมคน (โสมเกาหลี)ชื่ออื่นๆ โสมจีน, โสมคน , โสมเกาหลี , เซียมเซ่า , หยิ่งเซียม (จีนแต้จิ๋ว) , เหยินเซิน (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสต...

 • ตังกุย
  ตังกุย งานวิจัยสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร ตังกุยชื่ออื่นๆ โกฐเชียง โสมตังกุยชื่อสามัญ Dong quai , Chinensis Angelica , Eemale ginsengชื่อวิทยาศาสตร์ Angelica sinensis (Oliv.) Dielsช...

 • เทียนเกล็ดหอย
  เทียนเกล็ดหอย งานวิจัยสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร เทียนเกล็ดหอยชื่ออื่นๆ ไซเลียม ฮักส์ชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago ovate Forssk., Plantago psyllium Linn.ชื่อสามัญ Psyllium Seed, Blonde P...

 • เก๋ากี๋
  เก๋ากี้ (โกจิเบอร์รี่) งานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร เก๋ากี้ชื่ออื่นๆ โกจิเบอร์รี่ , Wolfberry ,ฮ่วยกี้ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycium barbarumวงศ์ SOLANACEAE ถิ่นกำเนิดเก๋ากี้(โกจิ...

 • ดอกคำฝอย
  ดอกคำฝอย งานวิจัยและสรรพคุณ 25ข้อ ชื่อสมุนไพร คำฝอยชื่ออื่นๆ ดอกคำฝอย ,ดอยคำ(ภาคเหนือ) , คำยอง คำหยอง คำหยุม คำยุ่ม (ลำปาง) , หงฮวา (จีนกลาง) ,อั่งฮวย (จันแต่จิ๋ว)ชื่อสามัญ Safflow...

 • กระเทียม
  กระเทียม งานวิจัยสรรพคุณ 43ข้อ ชื่อสมุนไพร กระเทียมชื่ออื่นๆ หัวเทียม (ภาคใต้) ,หอมเตียม (ภาคเหนือ) , กระเทียมขาว หอมขาว (อุดรธานี) ,ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง) , ผักหมี่ขาว ผักหมี่หอ (ไทย...

 • ทับทิม
  ทับทิม งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อทับทิมชื่ออื่นๆ เซี๊ยะลิ้ว(จีน) , พิลา (หนองคาย) ,พิลาขาว ,มะก่องแก้ว (น่าน) ,มะเก๊าะ (เหนือ), หมากจัง(แม่ฮ่องสอน) Granada (สเปน) , Darim (อินเด...

 • ขมิ้นชัน
  ขมิ้นชัน งานวิจัยและสรรพคุณ 31ข้อ ชื่อสมุนไพร ขมิ้นชันชื่ออื่นๆ ขมิ้น , ขมิ้นแดง , ขมิ้นหยวก , ขมิ้นหัว ,ขมิ้นแกง (เชียงใหม่) , ขี้มิ้น (ภาคใต้) , ตายอด (กะเหรี่ยงกำแพงเพชร) ,สะยอ ...

 • มะขามแขก
  มะขามแขก งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามแขกชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alexandrina P. Millerชื่อสามัญ Alexandria senna, Alexandrian senna Indian sennaชื่อพ้อง Cassia acutifoli...

 • โกฐน้ำเต้า
  โกฐน้ำเต้า งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐน้ำเต้าชื่ออื่นๆ ตั่วอึ๊ง (จีนแต้จิ๊ว) , ต้าหวาง (จีนกลาง) , เยื่อต้าหวางชื่อวิทยาศาสตร์ Rheum palmatum L. หรือ R. tanguticum Max...

 • ดีปลี
  ดีปลี งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ดีปลีชื่ออื่นๆ ประดงข้อ ,ปานุน (ภาคกลาง) , ดีปลีเชือก (ภาคใต้) , พิษพญาไฟ , ปีกผัวะ , cabe jawa(อินโดนีเซีย) ,chabai jawa (มาเลเซีย) , Sa...

 • โกฐหัวบัว
  โกฐหัวบัว งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐหัวบัวชื่ออื่นๆ ชวนเกียง (จีนแต้จิ๋ว) , ชวนซุยง ชวงชวอง (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ligusticum Chuanxiang Hort.ชื่อพ้อง Ligusticum si...

 • เถาวัลย์เปรียง
  เถาวัลย์เปรียง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร เถาวัลย์เปรียงชื่ออื่นๆ เถาวัลย์เปรียงขาว เถาวัลย์เปรียงแดง (ภาคกลาง) , เครือตาปลา , เครือไหล (เชียงใหม่) , เครือตับปลา (เลย) , ...

 • เถาเอ็นอ่อน
  เถาเอ็นอ่อน งานวิจัยและประโยชน์ 24ข้อ ชื่อสมุนไพร เถาเอ็นอ่อนชื่ออื่นๆ เครือเถาเอ็น , เครือขาวเอ็น (เชียงใหม่) , เขาควาย (นครราชสีมา) , เสน่งกู(บุรีรัมย์) , หญ้าลิเลน (ปัตตานี , หม...

 • แห้วหมู
  แห้วหมู งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร แห้วหมูชื่ออื่นๆ หญ้าแห้วหมู , หญ้าขนหมู (แม่ฮ่องสอน) , ซาเชา (จีนแต้จิ๋ว) , ซัวฉ่าว (จีนกลาง) , mutha , musta , mustuka (อินเดีย) , ko...

 • ยาดำ
  ยาดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร ยาดำชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ว่านหางจระเข้ชื่อท้องถิ่น ว่านไฟไหม้ , หางตะเข้ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe vera (L.) Burm. F.ชื่อพ้อง Aloe barbardensi...

 • ชะพลู
  ชะพลู งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ชะพลู (ช้าพลู)ชื่ออื่นๆ ผักปูนก (ลำปาง), ช้าพลู (ภาคกลาง) ชะพลูเถา เฌอภลู (สุรินทร์) ผักปูนา ผักปูลิง ผักปูริง ปูลิงนก ผักพลูนก ผักอีไร ผ...

 • สะค้าน
  สะค้าน ข้อมูลงานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพรสะค้านชื่ออื่นๆตะค้านเล็ก , ตะค้านหยวก , จะค่าน , จั๊กค่าน , หนาม , มังเหาเจ๊าะ , ผู่แฮเหมาะชื่อวิทยาศาสตร์Piper ribesoides Wall.วง...

 • เจตมูลเพลิงแดง
  เจตมูลเพลิงแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เจตมูลเพลิงแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปิดปิวแดง(ภาคเหนือ) , ไฟใต้ดิน (ภาคใต้), ตั้งชูโว้ , ตอชูกวอ , (คุ้ยกู่) (กระเหรี่ยง) , จื่...

 • เจตมูลเพลิงขาว
  เจตมูลเพลิงขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร เจตมูลเพลิงขาวชื่ออื่นๆ ปิดปิวขาว (เหนือ) , หนวดแมว (ลื้อ) , ตอชู , ตั้งชูอ้วย (กะเหรี่ยง) , โก้นหลัวะ(ม้ง) , ไป๋เสี่ยฮวง (จีน) ...

 • ขิง
  ขิง งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ขิงชื่ออื่นๆ ขิงแดง , ขิงแกลง (จันทบุรี) ขิงบ้าน , ขิงแครง , ขิงป่า , ขิงเขา , ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) , ขิงเผือก (เชียงใหม่) , สะแอ (แม่ฮ่อง...

 • ใบขี้เหล็ก
  ขี้เหล็ก งานวิจัยและสรรพคุณ 25ข้อ ชื่อสมุนไพร ขี้เหล็กชื่ออื่นๆ ขี้เหล็กแกน (ราชบุรี) , ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง,สุราษฎร์ธานี) , ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) , ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ,ผักจี้...

 • Rc526c61aeed6ab756933bfc2263259cf.jpg
  ว่านน้ำ งานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านน้ำชื่ออื่นๆ ว่านน้ำเล็ก , ฮางคาวผา (เชียงใหม่) , ผมผา , คาเจียงจี้ , ฮางคาวน้ำ , ฮางคาวผา (ภาคเหนือ) , ตะไคร้น้ำ (เพชรบุรี) , ทิสี...

 • Angiopteris_evecta_Coffs_Harbour.jpg
  กีบแรด งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ว่านกีบแรดชื่ออื่นๆ กีบม้าลม(เหนือ) , ดูกู(มาเลเซีย/มลายู) , ว่านกีบม้า (กลาง) , ปากูปี , ปากูดาฆิง (ใต้) ,เฟิร์นกีบแรด ฝักกูดยักษ์ เป็น...

 • ไพล
  ไพล งานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร ไพลชื่ออื่นๆ ปูเลย (ภาคเหนือ) ,ว่านไฟ (ภาคกลาง) ,ว่านปอบ (ภาคอีสาน) , มิ้นสะล่าง (รัฐฉาน-แม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber montanum (J.Ko...

 • คุณ
  ราชพฤกษ์ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อ ราชพฤกษ์ชื่ออื่นๆ คูณ ,ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) , ลมแล้ง (ภาคเหนือ) , ลักเกลือม ลักเคย (ภาคใต้) , ปียู , ปูโย , เปอโซ ,แมะหล่าอยู่ (กะเหรี่ยง)ชื่อว...

 • กำลังเสือโคล่ง.jpg
  กำลังเสือโคร่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร กำลังเสือโคร่ง ชื่ออื่นๆ กำลังเสือโคร่ง (เชียงใหม่) , ลำแค , ลำแค่ (ลั๊วะ) , นางพญาเสือโคร่ง , พญาเสือโคร่ง (คนเมืองเหนือ)ชื่อวิ...

 • ใบหนาด.png
  หนาดใหญ่ งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร หนาดใหญ่ชื่ออื่นๆ หนาด , หนาดหลวง , คำพอง(เหนือ) , พิมสม(กลาง) , ใบหรม(ใต้) , ไต่ฮวงไหง่ , ไหง่หนับเฮี่ยง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Blumea b...

 • คนทีสอ
  คนทีสอ งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร คนทีสอชื่ออื่นๆ คนทีสอขาว (ชลบุรี) , โคนดินสอ (ภาคกลาง) , ดินสอ (ภาคกลาง) , สีสอ (ประจวบคีรีขันธ์) , มูดเพิ่ง (ตาก) , ผีเสื้อน้อย (ภาคเห...

 • ดอกดาวเรือง2.jpg
  ดอกดาวเรือง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ดาวเรืองชื่ออื่นๆ คำปู้จู้หลวง (ภาคเหนือ) พอทู (กะเหรี่ยง) ดาวเรืองใหญ่(ทั่วไป) บ่วงซิ่วเก็ก (จีนแต้จิ๋ว) หมอกส่างกาน (ไทยใหญ่) ว่า...

 • พลูคาว.jpg
  พลูคาว งานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ สมุนไพร พลูคาวชื่ออื่นๆคาวตอง (ภาคเหนือ) ผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) พลูแก (ภาคกลาง) หื่อชอเช่า (จีนแต้จิ๋ว) ยวีเซียนฉ่าว (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Houtt...

 • Prat-Corner-Triphala.jpg
  ตรีผลา งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อยา ตรีผลา (Triphala) ประวัติความเป็นมาของตำรับยา ตำรับยาตรีผลานั้นเป็นตำรับยาที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อายุรเวชของอินเดีย โดยออกเสียงเรียกว่า ตรีผล...

 • ข่า
  ข่า งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร ข่าหยวก ข่าหลวง (ภาคเหนือ) กฎุกกโรหิณี (ภาคกลาง) เชียงง่าว (ปะหล่อง) สะเอเชย (กะเหรี่ยง) หัวข่า(ไทยใหญ่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga(L....

 • รากสามสิบ
  รากสามสิบ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพรรากสามสิบชื่ออื่นๆจ๋วงเครือ (ภาคเหนือ) ผักชีช้าง (หนองคาย) สามร้อยราก (กาญจนบุรี) ผักหนาม (โคราช) เตอสีบอ (กะเหรี่ยง) ม้าสามต๋อน สามร้...

 • รางแดง.jpg
  รางแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพรรางแดงชื่ออื่นๆเถาวัลย์เหล็ก (สระบุรี) เครื่องก้องแกบ หนามหัน (ภาคเหนือ) เขาแกลบ เห่าดำ ฮ่องหนัง (เลย) ทรงแดง (ภาคใต้) ซอแพะแหล่โม (กะเหร...

 • ปลาไหลเผือก
  ปลาไหลเผือก งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ปลาไหลเผือกชื่ออื่นๆตงกัดอาลี (มุสลิม) พญารากเดียว (ทั่วไป) ตุงสอ แฮพันชั้น (ภาคเหนือ) เพียก (ภาคใต้) หยิกบ่อถอง เอี่ยนด่อน (ภาคอีส...

 • หมามุ๋ย.jpg
  หมามุ่ย งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพรหมามุ่ยชื่ออื่นๆบะเหยือง หม่าเหยือง (ภาคเหนือ) ตำแย (ภาคกลาง) โพล่ยู (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี) กลออือแซ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสตร์M...

 • การบรู
  การบูร งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ การบูรคืออะไร การบูรเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีผลึกแทรกอยู่ตามรอยแตกของเนื้อไม้และยังสามารถนำลำต้น,ราก,ใบ มากลั่นหรือสกัดจนได้ผลึกดังกล่าวอีกท...

 • Rc526c61aeed6ab756933bfc2263259cf.jpg
  เกล็ดสะระแหน่ งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ เกล็ดสะระแหน่คืออะไร เมื่อกล่าวถึงเกล็ดสะระแหน่หลายท่านอาจไม่รู้จักแต่หากกล่าวถึงเมนทอล (Menthol) แล้วละก็เชื่อได้ว่าคงรู้จักกันเป็นอย่างดี ...

 • น้ำมันกานพลู
  น้ำมันกานพลู งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสามัญClove ชื่อวิทยาศาสตร์Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock &...

 • 111462415-a-bottle-of-essential-oil-with-wintergreen-leaves-and-berries.jpg
  น้ำมันระกำ (Methyl Salicylate) น้ำมันระกำคืออะไร น้ำมันระกำ เมทิลซาลิไซเลต (Methyl salicylate หรือ Wintergreen oil หรือ Oil of wintergreen) เป็นสารอินทรีย์ในธรรมชาติพบได้จากพืชหลาย...

 • พิมเสน
  พิมเสน พิมเสนคืออะไร พิมเสนมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ภิมเสน ภีมเสน พิมเสนเกล็ด พิมเสนตรังกานู พรมแสน มีชื่อสามัญว่า “Borneo Camphor” แขกอินเดียในบอมเบย์เรียก “Bhimseni” หรือ “Boras...

 • R.jpg
  ลูกใต้ใบ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ลูกใต้ใบชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น หญ้าใต้ใบ,มะขามป้อมดิน,หน่วยใต้ใบ (ภาคเหนือ) ,หญ้าใต้ใบขาว (สุราษฎร์ธานี),จูเกี๋ยเช่า (จีน)ชื่อวิทยาศา...

 • หญ้าหนวดแมว.jpg
  หญ้าหนวดแมว งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพรหญ้าหนวดแมวชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น พยับเมฆ (กรุงเทพฯ) บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์), อีตู่ดง (เพชรบุรี) หญ้าหนวดเสือชื่อสามัญ Kidney t...

 • หญ้าหวาน
  หญ้าหวาน งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร หญ้าหวานชื่อวิทยาศาสตร์Stevia rebaudiana Bertoniชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Eupatorium rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl....

 • ทองพันชั่ง.jpg
  ทองพันชั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 24ข้อ ชื่อสมุนไพรทองพันชั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าไก่ (ไทย) ,แปะเฮาะเล่งจือ (จีน-จีนแต้จิ๋ว) , หญ้ามันไก่ , ทองพันดุลย์ , ทองคันชั่ง (ภาคกลาง) , ผ...

 • เงือกปลาหมอ4.png
  เหงือกปลาหมอ งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร เหงือกปลาหมอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นแก้มหมอ (สตูล) , อีเกร็ง (ภาคกลาง) , แก้มหมอเล (กระบี่) , นางเกร็ง,จะเกร็ง ฯลฯชื่อวิทยาศาสตร์ Ac...

 • shutterstock_164078822_2000x.jpg
  งาดำ งานวิจัยและสรรพคุณ 13ข้อ ชื่อสมุนไพร งาดำชื่อสามัญBlack Sasame seeds Blackชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamum indicum Linnวงศ์ Pedaliaceae ถิ่นกำเนิดงาดำ งาดำมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา บ...

 • ตะไคร้
  ตะไคร้ งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ตะไคร้ชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น จักไคร (ภาคเหนือ) , คาหอม (ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน) , ไคร (ภาคใต้) , สิงไคร , หัวสิงไคร (อีสาน) , ห่อวอตะโป่ (กะ...

 • บอระเพ็ด.jpg
  บอระเพ็ด งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร บอระเพ็ดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จุ้งจาลิง , จุ่งจิง , เครือเขาฮอ (ภาคเหนือ) , เจตมูลหนาม (หนองคาย) , หางหนู (อุบลราชธานี) , เถาหัวด้วน ...

 • บัวบก.jpg
  บัวบก งานวิจัยและสรรพคุณ 33ข้อ ชื่อสมุนไพร บัวบกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ใบบัวบก (ภาคกลาง) ผักหนอก จำปาเครือ (ภาคเหนือ) ปะหะ เอขาเด๊าะ (กะเหรี่ยง) แว่นโคก (อีสาน) ผักแว่น (ภาคใต้) เด...

 • ผักปลัง.jpg
  ผักปลัง งานวิจัยและสรรพคุณ ชื่อสมุนไพร ผักปลังชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น ผักปั๋ง (ภาคเหนือ) , ผักปลังแดง , ผักปลังขาว , ผักปลังใหญ่ (ภาคกลาง) , ลั่วขุย (จีนกลาง) , เหลาะขุ้ย โปแดงฉ้า...

 • พญายอ.jpg
  เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ) ชื่อสมุนไพร เสลดพังพอน (พญายอ)ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เสลดพังพอนตัวเมีย , พญาปล้องทอง พญาปล้องดำ (ภาคกลาง) , พญาปล้องคำ (ลำปาง) , ผักมันไก่ , ผักลิ้นเขียด ...

 • มะกรูด
  มะกรูด งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร มะกรูดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะขูด , มะขุน (ภาคเหนือ) , ส้มมั่วผี , ส้มกรูด (ภาคใต้) , โกร้ยเชีด (เขมร) , มะขู (แม่ฮ่องสอน)ชื่อสามัญ Kaf...

 • ส้มป่อย.JPG
  ส้มป่อย งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มป่อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นส้มขอน , ส้มคอน (ไทยใหญ่,แม่ฮ่องสอน) , ส้มพอดี (อีสาน) , ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Acac...

 • กระเจี๊ยบแดง.jpg
  กระเจี๊ยบแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร กระเจี๊ยบแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ภาคกลาง) กระเจี๊ยบ ส้มพอเหมาะ ส้มเก็ง (ภาคเหนือ) ส้มพอดี (อีสาน) ส้มปู (แม่ฮ่...

 • Top-11-Calcium-Rich-Foods-And-Their-Benefits.jpg
  กล้วยน้ำว้า งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร กล้วยน้ำว้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กล้วยใต้ (ภาคเหนือ) กล้วยตานีอ่อง , กล้วยอ่อง (ภาคอีสาน) กล้วยมะลิอ่อง (ภาคตะวันออก) , ปิซัง (มาเ...

 • shutterstock_164078822_2000x.jpg
  งาขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 10ข้อ ชื่อสมุนไพร งาขาวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นีโซไอยู่มั้ว (จีน) ซะแปะ ซะเจี่ย (เมื่อน)ชื่อสามัญ Sesame seeds (white)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesamum orientale Lin...

 • ฝรั่ง
  ฝรั่ง งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร ฝรั่งชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มะก้วย มะก้วยกา มะกา (เชียงใหม่) , มะปั่น (ลำปาง) , บักสีดา (อีสาน) , สีดา (นครพนม) จุ่มโป่ (สุราษฎร์ธานี) ...

 • เพกา
  เพกา งานวิจัยและสรรพคุร 15ข้อ ชื่อสมุนไพร เพกาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลิ้นฟ้า , หมากลิ้นฟ้า (โคราช,เลย,ภาคอีสาน) , มะลิดไม้ , มะลิ้นไม้ , ลิดไม้ (ภาคเหนือ) ,เบโก (นราธิวาส,ภาคใต้) ,...

 • ฟ้าทะลายโจร
  ฟ้าทะลายโจร งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นน้ำลายพังพอน , ขุนโจรห้าร้อย (ภาคกลาง,กรุงเทพ), สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) , ฟ้าสาง (สกลนคร) , เขยตายายคล...

 • มะขาม
  มะขาม งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร มะขามชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ขาม (ภาคใต้) , ม่องโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) , ตะลูบ (โคราช) หมากแกง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) , อำเปียล (เขมร-ส...

 • ลูกมะนาว
  มะนาว งานวิจัยและสรรพคุณ 41ข้อ ชื่อสมุนไพร มะนาวชื่ออื่น ๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มมะนาว (ภาคกลาง),ส้มนาว (ภาคใต้) ,สีมานีปีห์ (มลายู) ,หมากฟ้า (ไทยใหญ่) , โกรยชะม้า (เขมร) , มะเน้าเลย์ , ...

 • ยอ
  ยอ งานวิจัยและสรรพคุณ 14ข้อ ชื่อสมุนไพร ยอชื่ออื่น/ขื่อท้องถิ่น ยอบ้าน (ภาคกลาง) , มะตาเสื่อ (ภาคเหนือ) , แยใหญ่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ,Noni (ฮาวาย) ,Meng kudu (มาเลเซีย) ,Ach (ฮิ...

 • ย่านาง
  ย่านาง งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ย่านางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จอยนาง , จ้อยนาง (ภาคเหนือ) , เถาย่านาง , เถาวัลย์เขียว , หญ้าภคินี (ภาคกลาง) , ย่านนาง , นางวันยอ , ขันยอย...

 • รางจืด
  รางจืด งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร รางจืดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กำลังช้างเผือก , ขอยชะนาง , รางเอ็น , เครือชาเขียว (ภาคกลาง) , รางจืด , เครือเข้าเย็น , หนามแน้ (ภาคเหนือ) ...

 • หอมแดง
  หอมแดง งานวิจัยและสรรพคุณ 27ข้อ ชื่อสมุนไพร หอมแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หอมไทย,หอมเล็ก,หอมหัว หอมแดง (ภาคกลาง), หอมปั่ว ,หอมแดง (ภาคเหนือ) , หัวหอมแดง (ภาคใต้) , ฝักบั่ว (ภาคอีสาน...

 • เมล็ดกระวาน.jpg
  กระวาน งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร กระวานชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น กระวานไทย กระวานดำ กระวานขาว กระวานจันทร์ กระวานโพธิสัตว์ กระวานแดง (ภาคกลาง,ภาคตะวันออก) ข่าโคก ข่าโค่ม...

 • 240_F_121555290_8xIZ0YhybUciqkOPk9S5aA67vXio6Ig4.jpg
  เสลดพังพอนตัวผู้ งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร เสลดพังพอนชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เสลดพังพอนตัวผู้ พิมเสนต้น ทองระอา ช้องระอา ลิ้นงูเห่า (ภาคกลาง กรุงเทพ) ก้านชั่ว ค้นชั่ว (...

 • mulberry.jpg
  หม่อน งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร หม่อนชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่นมอนมอน (ภาคอีสาน) , ซางเย่ (จีนกลาง) , ซึงเฮียะ , ซึงเอี๊ยะ (จีนแต้จิ๋ว) , มัลเบอร์รี่ (ประเทศตะวันออก)ชื่อ...

 • ลูกมะแว้งต้น2.jpg
  มะแว้งต้น งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพรมะแว้งต้นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะแคว้งขม, มะแคว้งดำ, มะแคว้ง (ภาคเหนือ) ,หมากแข้ง , หมากแข้งขม (ภาคอีสาน) , มะแว้ง (ภาคกลาง) , แว้งกา...

 • 03ใบ.JPG
  ผักเชียงดา งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักเชียงดาชื่ออื่น ๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักเชียงดา ผักเซ่งดา ผักเจียงดา (ภาคเหนือ) ผักจินดา (ภาคกลาง) ผักว้น ผักม้วนไก่ ผักเซ็ง เครือจันปา...

 • 1-91.jpg
  มะระขี้นก งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร มะระขี้นกชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น มะไห่ , มะห่อย , ผักไห่ , ผักไซ (ภาคเหนือ) , มะระหนู , มะร้อยรู (ภาคกลาง) , ผักสะไล , ผักไส่ (ภาคอ...

 • 90068957-dracaena-loureiri-gagnep-tree-plant-on-the-hill.jpg
  จันทน์แดง งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร จันทน์แดงชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น จันผา (ภาคเหนือ), ลักกะจันทน์ ,ลักกะจั่น (ภาคกลาง), จันทน์แดง (สุราษฎร์ธานี,ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร...

 • เก๊กฮวย7.jpg
  เก๊กฮวย งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร เก๊กฮวยชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น จวี๋ฮัว (จีน) , เบญจมาศสวน, เบญจมาศหนู (ไทย)ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysanthemum morifolium Ramat. (เก๊กฮวยพั...

 • fg1.jpg
  กัญชา ชื่อสมุนไพร กัญชาชื่ออื่น ๆ / ชื่อท้องถิ่น ปาง (ไทยใหญ่ - แม่ฮ่องสอน) , ยานอ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน), คุนเช้า (จีน) , ต้าหม่า (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa subsp....

 • กะเพรา.jpg
  กะเพรา งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร กะเพราชื่ออื่น ๆ /ชื่อท้องถิ่น กำก้อขาว , กำก้อดำ , กำก้อดง (ภาคเหนือ) , กะเพราแดง , กะเพราขาว , กะเพราขน (ภาคกลาง) , อีตู่ไทย อีตู้ข้า ...

 • iStock-636433922_M.jpg
  ชุมเห็ดเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพรชุมเห็ดเทศชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น ขี้คาก , ลับมืนหลวง , หมากกะลิงเทศ ,หญ้าเล็บมือหลวง (ภาคเหนือ) , ส้มเห็ด (เชียงราย) ,จุมเห็ด (มหาส...

 • 73.jpg
  ดาวอินคา งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ดาวอินคาชื่ออื่นๆ ถั่วดาวอินคาชื่อวิทยาศาสตร์ Plukenetia volubilis.ชื่อสามัญ sacha inchi, sacha mani , Inca peanut.วงศ์ Euphorbiaceae ...

 • ต้นโด่ไม่รู้ล่ม.jpg
  โด่ไม่รู้ล้ม งานวิจัยและสรรพคุณ 30ข้อ ชื่อสมุนไพร โด่ไม่รู้ล้มชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น หญ้าไก่นกคุ้ม , หญ้าสามสิบสองหาบ , หญ้าไฟนกคุ้ม , หนาดผา (ภาคเหนือ) , ขี้ไฟนกคุ่ม (เลย) , หญ้...

 • อัญชัน-1.jpg
  อัญชัน งานวิจัยแล้วสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร อัญชันชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น อัญชันบ้าน , อัญชันเขียง (ภาคกลาง) , เอื้องจัน , เอื้องชัน , อังจัน (ภาคเหนือ) ,แดงจัน (เชียงใหม่)ชื่อวิ...

 • Croton_poilanei2.jpg
  เปล้าน้อย งานวิจัยและสรรพคุณ 6ข้อ ชื่อสมุนไพร เปล้าน้อยชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เปล้าท่าโพ (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton fluviatilis Esser.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Croton stellatopil...

 • อังกาบหนู.jpg
  อังกาบหนู งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร อังกาบหนูชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เขี้ยวแก้ว , เขี้ยวเนื้อ (ภาคกลาง) , มันไก่ (ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria prionitis Linn.ชื่อส...

 • %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa.jpg
  เสาวรส งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร เสาวรสชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น สุคนธรส (ภาคกลาง) , กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา , กะทกรกยักษ์ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Passiflora edulisSims. (พ...

 • Veld_Grape_Cissus_quadrangularis_3.jpg
  เพชรสังฆาต งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร เพชรสังฆาตชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น สันชะควด (ภาคกลาง) , สันชะคาด , ขันข้อ (ราชบุรี) , สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ci...

 • ホソバオケラ2.JPG
  โกฐเขมา งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐเขมาชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น โกฐหอม (ไทย) , ซังตุ๊ก (จีนแต้จิ๋ว) , ซางจู๋ (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Atractylodes lancea(Thunb.) DC.ชื...

 • 1_1xCQowLh_l5OtJnh5AzI1g.jpeg
  มะระจีน งานวิจัยและสรรพคุณ ชื่อสมุนไพร มะระจีนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะระ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Momordica charantia Linn.var. maxima Williums & Ngชื่อสามัญ Bitter Gourd ,Balsa...

 • health-(1)_8.jpg
  พลู งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร พลูชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พลูเหลือง, พลูทอง, พลูจีน (ทั่วไป), เปล้าอ้วน, ซีเก๊ะ , ซีเก๊าะ (ภาคใต้),กื่อเจี่ย (จีนแต้จิ๋ว), จวีเจียง (จีนกลา...

 • hj.jpg
  ชะเอมเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร ชะเอมเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กันเฉ่า (จีนกลาง) , กำเช่า (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ GlycyrrhizaglabraL. และ Glycyrrhiza uralensis Fi...

 • Carandas-plum-1-2.jpg
  มะม่วงหาว มะนาวโห่ งานวิจัยและสรรพคุณ 26ข้อ ชื่อสมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่ , มะนาวไม่รู้โห่ , หนามแดง (ภาคกลาง) , หนามขี้แฮด (เช...

 • 2586041.jpg
  เตย งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร เตยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ใบเตย , เตยหอม , ต้นเตย , เตยหอมใหญ่ , เตยหอมเล็ก (ภาคกลาง) , หวานข้าวใหม่ (ภาคเหนือ) , ปาแนะวอวิง , ปาแง๊ะออริง ...

 • Pearl-Barley-Coix-Chinensis-Seeds-Adlay-Coixseed-Jobs-Tears-Seeds_1.jpg
  ลูกซัด งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพรลูกซัดชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่นไม่มีข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์Trigonella foenum-graecum L.ชื่อสามัญ Fenugreek , Methiวงศ์ LEGUMINOSAE (FABACEAE...

 • biodiversity-192245-2.jpg
  หนอนตายหยาก งานวิจัยและสรรพคุณ 7ข้อ ชื่อสมุนไพรหนอนตายหยากชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อท้องถิ่น มีรายงานว่า หนอนตายหยากที่เป็น พืชสกุล Stemona มีอยู่ประมาณ ประมาณ 30 ชนิด ซึ่งศูนย์ความหลา...

 • 000MJH0AF3C12496F2BD51j.jpg
  ทุเรียนเทศ งานวิจัยและสรรพคุณ 15ข้อ ชื่อสมุนไพร ทุเรียนเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ทุเรียนแขก (ภาคกลาง) , มะทุเรียน (ภาคเหนือ) , หมากเชียดหลบ , หมากพิลด (ภาคอีสาน) , ทุเรียนน้ำ (ภาคใ...

 • spr2018.jpg
  สับปะรด งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร สับปะรดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะขะหนัด , มะหนัด , บ่อหนัด (ภาคเหนือ) , ขนุนทอง , ย่านนัด , ย่านัด (ภาคใต้) , บักนัด (ภาคอีสาน) ลิงทอง (...

 • 13-Jerusalem-artichoke.jpg
  แก่นตะวัน งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร แก่นตะวันชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น แห้วบัวตอง , ทานตะวันหัว , มันทานตะวัน , โทปินัมเบอร์ (ฝรั่งเศส) , กิราโซล (อิตาลี)ชื่อวิทยาศาสตร์ ...

 • 75.jpg
  ผักคราดหัวแหวน งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักคราดหัวแหวนชื่ออื่นๆ/ผักท้องถิ่น ผักคราด (ภาคกลาง) , ผักเผ็ด (ภาคเหนือ) , ผักตุ้มหู (ภาคใต้) , เทียงบุ่งเช่า , โฮ่วซั้วเช่า ,...

 • บึงกาฬz.jpg
  ฟักทอง งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร ฟักทองชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่นมะฟักแก้ว,ฟักแก้ว นะน้ำแก้ว (ภาคเหนือ) , หมากอึ (ภาคอีสาน) , น้ำเต้า (ภาคใต้) ,หมักอื้อ (เลย) , หมากฟักเหล...

 • 254511.jpg
  พรมมิ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร พรมมิชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นผักมิ, ผักหมี่ หยดน้ำตา (ทั่วไป), พรมลี (ชุมพร) , Brahmi (ฮินดู-อินเดีย)ชื่อวิทยาศาสตร์Bacopa monnieri Wettstช...

 • iStock-502461062_M.jpg
  ชุมเห็ดไทย งานวิจัยและสรรพคุณ 22ข้อ ชื่อสมุนไพร ชุมเห็ดไทยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เล็บมื่นน้อย , ลับมือน้อย (ภาคเหนือ) , ชุมเห็ดควาย , ชุมเห็ดควาย , ชุมเห็ดนา , ชุมเห็ดเล็ก (ภาคกลาง...

 • L_fkbbjbca58f8bkcgh59aa.jpg
  หญ้าดอกขาว งานวิจัยและสรรพคุณ 21ข้อ ชื่อสมุนไพร หญ้าดอกขาวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าละออง , หญ้าหมอน้อย (ภาคกลาง,กรุงเทพฯ) , หญ้าสามวัน (ภาคเหนือ,เชียงใหม่),ถั่วแฮะดิน,ฝรั่งโคก(เล...

 • 0000_inter.jpg
  สะเดา งานวิจัยและสรรพคุณ 12ข้อ ชื่อสมุนไพร สะเดาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะเดาบ้าน (ภาคกลาง),สะเลียม (ภาคเหนือ),ต้นกะเดา (ภาคอีสาน) , เดา , กระเดา (ภาคใต้) , ตะหม่าเหมาะ (กะเหรี่ยง) ...

 • 259561.jpg
  มะเขือพวง งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเขือพวงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะแคว้งกุลา,บ่าแค้วงกุลา(ภาคเหนือ),หมากแข้ง(ภาคอีสาน),มะแว้งช้าง,ลูกแว้ง,เขือน้อย,เขือพวง(ภาคใต้),มะเ...

 • biodiversity-80485-6.jpg
  แมงลัก งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร แมงลักชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ก้อมก้อขาว (ภาคเหนือ),อีตู่(ภาคอีสาน),มังลัก(ภาคกลาง),ผักอีตู่(ลาว),Ci Rohae Chi Kra Chi (กัมพูชา) , Cein T...

 • 1434153804.jpg
  มะเดื่อชุมพร (มะเดื่อไทย) สรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเดื่อชุมพรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเดื่ออุทุมพร,มะเดื่อไทย(ทั่วไป)ภาคกลาง,มะเดื่อเกลี้ยง,มะเดื่อดง(ภาคเหนือ),เดื่อน้ำ(ภาคใต้),...

 • kaminooi.jpg
  ขมิ้นอ้อย งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ขมิ้นอ้อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านขมิ้นอ้อย,ขมิ้นเจดีย์ (ทั่วไป),ว่านเหลือง(ภาคกลาง),ขมิ้นชัน(ภาคเหนือ),ขี้มิ้นหัวขึ้น(ภาคอีสาน),ละ...

 • ดอกสีเสียด.jpg
  สีเสียด ชื่อสมุนไพร สีเสียดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สีเสียดเหนือ ,สีเสียดไทย (ภาคกลาง),สีเสียด,ขี้เสียด,สีเสียดเหลือง(ภาคเหนือ),สีเสียดแก่น(ราชบุรี),สะเจ(ไทยใหญ่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Acac...

 • ต้นเปราะ-4.jpg
  เปราะหอม งานวิจัยและสรรพคุณ 11ข้อ ชื่อสมุนไพร เปราะหอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านแผ่นดินเย็น,ว่านตีนดิน(ภาคเหนือ),หอมเปราะ เปราะหอมขาว,เปราะหอมแดง(ภาคกลาง)เปราะ(ภาคใต้),ว่านหอม(พิษ...

 • chinese-star-anise-content2.jpg
  โป๊ยกั๊ก งานวิจัยและสรรพคุณ 18ข้อ ชื่อสมุนไพร โป๊ยกั๊กชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จันทร์แปดกลีบ,ดอกโป๊ยกั๊ก,โป๊ยกั๊กจีน (ไทย),Badian khatai (อินเดีย),Bunga lawing (มาเลเซีย),Badian (อาห...

 • image25.png
  มะคำดีควาย งานวิจัยและประโยชน์ 31ข้อ ชื่อสมุนไพร มะคำดีควายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ประคำดีความ(ทั่วไป,ภาคกลาง),มะซัก,ส้มป่อยเทศ(ภาคเหนือ),คำดีควาย(ภาคใต้),ชะแซ,ซะเหล่าด(กะเหรี่ยง)ชื...

 • ผลมะหาด.jpg
  มะหาด งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร มะหาดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หาดขนุน ,ปวกหาด(ภาคเหนือ),หาด (ทั่วไป),ฮัด(ภาคตะวันตก),มะหาดใบใหญ่(ตรัง),กาอย,ตาแป,ตาแปง(นราธิวาส,มลายู),เซยา...

 • grapefruit-1539447_960_720.jpg
  ส้มโอ งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ส้มโอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะโอ,มะขุน(ภาคเหนือ),บักส้มโอ(ภาคอีสาน),นาวโอ(ภาคใต้),ลีมาบาลี(มลายู),สังอู(กะเหรี่ยง),โกรัยตะลอง(เขมร)ชื่อวิ...

 • biodiversity-211189-2.jpg
  ผักบุ้งทะเล ชื่อสมุนไพร ผักบุ้งทะเลชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักบุ้งขน,ผักบุ้งต้น(ทั่วไป),ผักบุ้งเล(ภาคใต้),ละบูเลาห์(มลายู),หม่าอาน(จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea pes-caprae(L.) R.B...

 • omv6nw6woouoCRkSgcr-o.jpg
  สารภี งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพรสารภีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นสารภีแนน,สารปี (ภาคเหนือ),สร้อยภี(ภาคใต้),ทรพี(ภาคตะวันออก,จันทบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammea siamensis (Miq.) T. ...

 • download.jpg
  โกฐสอ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร โกฐสอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แปะจี้,แป๊ะลี้(จีนแต้จิ๋ว),ไป๋จื่อ(จีนกลาง),โกฐสอ(จีน)ไทยชื่อวิทยาศาสตร์Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. &am...

 • Arecanut.jpg
  หมาก งานวิจัยและสรรพคุณ 16ข้อ ชื่อสมุนไพร หมากชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หมากเมีย(ทั่วไป),หมากสง(ภาคใต้),เซียด(นครราชสีมา),มะ(ตราด),เค็ด,พลา,สะลา(เขมร),สีซะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),หมากม...

 • images.jpg
  มะเกลือ งานวิจัยและสรรพคุณ 9ข้อ ชื่อสมุนไพร มะเกลือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเกือ,มะเกีย(ภาคเหนือ),มะเกือ(ภาคอีสาน),เกลือ(ภาคใต้),มักเกลือ,หมักเกลือ(ตราด,เขมร),ผีผา(ไทยใหญ่)ชื่อวิทย...

 • s-l1000.jpg
  กระทือ งานวิจัยและสรรพคุณ 17ข้อ ชื่อสมุนไพร กระทือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระทือ(ทั่วไป),กระทือป่า,กะแอน,กะแวน(ภาคเหนือ),เฮียวดำ,เฮียวแดง(แม่ฮ่องสอน),เปลพ้อ(กะเหรี่ยง),เฮียวซ่า(ไทยใ...

 • DSC01241 (11).JPG
  ขลู่ งานวิจัยและสรรพคุณ 23ข้อ ชื่อสมุนไพร ขลู่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ขลู่(ทั่วไป),พื้นฟาน(ภาคอีสาน),ขลู,คลู(ภาคใต้),ขี้ป่าน(แม่ฮ่องสอน),หนาดงัว,หนาดวัว.หนวดงิ้ว,หนวดงั่ว(อุดรธานี),...

 • R.jpg
  ผักชี งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อ ชื่อสมุนไพร ผักชีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักไล (ทั่วไป), ผักหอมป้อม (ภาคเหนือ) , ผักหอมน้อย (ภาคอีสาน) , ผักหอม(นครพนม),ยำแย้ (กระบี่) ,พังไฉ่ (จีนแต้...

 • flepmeunaang_01.jpg
  เล็บมือนาง ชื่อสมุนไพร เล็บมือนางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จะมั่ง , จ๊ามั่ง , มะจีมั่ง (ภาคเหนือ) , เล็บนาง (สตูล) , ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง),อะดอนิง , วะดอนิง(มลายู)ชื่อวิทยาศาสตร์Quisqu...

 • onion-1080x675.png
  หอมหัวใหญ่ ชื่อสมุนไพร หอมหัวใหญ่ชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น หอมใหญ่,หอมฝรั่ง (ทั่วไป),หอมหัวหลวง,หอมจีน(ภาคเหนือ),ชงโกว,หูชง,ยวี่ชง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium cepaLinn.ชื่อพ้องวิทยาศ...

 • shutterstock_262169786.jpg
  มะเขือเทศ ชื่อสมุนไพร มะเขือเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเขือส้ม , บะเขือส้ม (ภาคเหนือ) ,มะเขือเครือ(ภาคอีสาน),ตรอบ(สุรินทร์),ตะก่อชิ(กะเหรี่ยง),ตีรอม(เขมร),ฮวงเกีย(จีน)ชื่อวิทยาศาส...

 • aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hlLzAvdWQvMC8yODY1L2lzdG9ja18wMDAwNzI5NTY1NzFfbWVkaXVtLmpwZw==.jpg
  โทงเทง ชื่อสมุนไพร โทงเทงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ต้อมต๊อก,บ่าตอมต๊อก มะก่องข้าว (ภาคเหนือ),โทงเทงน้ำ ทุงทิง (ภาคกลาง),โคมจีน,โคมญี่ปุ่น(ทั่วไป) ,ปิงเป้ง(หนองคาย) ,ปุงปิง(ปัตตานี) ,จ...

 • สะแกนา_ผล.jpg
  สะแก ชื่อสมุนไพร สะแกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะแกนา (ภาคกลาง),แก (ภาคอีสาน,อุบลราชธานี),แพ่ง(ภาคเหนือ),ขอนแข้,จองแข้ (แพร่),ซังแก(ปราจีนบุรี-เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Combretum quadrangu...

 • nigella-1475666_960_720.jpg
  เทียนดำ ชื่อสมุนไพร เทียนดำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ฮับบาดุชเซาดะอ์(มุสลิม),เฮยจ๋งเฉ่า(จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Nigella sativa Linn.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Nigella creticaMill.ชื่อสามัญ B...

 • w5.jpg
  มะเดื่อฝรั่ง ชื่อสมุนไพร มะเดื่อฝรั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเดื่อญี่ปุ่น,ลูกฟิก(ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus carica L.ชื่อสามัญ Fig ,Common figวงศ์ MORACEAE ถิ่นกำเนิดมะเดื่อฝรั่...

 • 4aba11fe-394f-4fcb-8d0d-451814033940.jpg
  โหระพา ชื่อสมุนไพร โหระพาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โหระพาไทย,โหรพาเทศ(ทั่วไป),กอมก้อ(ภาคเหนือ,ภาคอีสาน),อิ่มคิมขาว(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน),ห่อวอซุ,ห่อกวยซวย(กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocim...

 • intanin-sakon.jpg
  อินทนิลน้ำ ชื่อสมุนไพร อินทนิลน้ำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตะแบกดำ,ตะแบกอินเดีย,อินทนิล (ทั่วไป),บางอบะซา(นราธิวาส,ยะลา),บาเย,บาเอ(ปัตตานี,มาเลเซีย)ฉ่วงมู,ฉ่องพนา(กะเหรี่ยง)ชื่อพ้องวิ...

 • หูเสือ3-1024x768.jpg
  หูเสือ ชื่อสมุนไพร เนียมหูเสือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ใบหูเสือ (ทั่วไป,ภาคกลาง),หอมด่วนหลวง,หอมด่วนหูเสือ (ภาคเหนือ),เนียมหูเสือ (ทั่วไป,ภาคอีสาน),ผักฮ่านใหญ่(ไทยใหญ่),โฮ่อิ๋มเช่าชี...

 • 240_F_192057496_GkCX3D60D2r6KPw2CJvpu2KkKVUfailh.jpg
  หนุมานประสานกาย ชื่อสมุนไพร หนุมานประสานกายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น อ้อยช้าง(เลย),ชิดฮะลั้ง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ ScheffleraleucanthaR.Viguier.ชื่อสามัญ Umbrella tree , Edible-stemed V...

 • 4dc0594dace470b60566ab2691247246.jpg
  กฤษณา ชื่อสมุนไพร กฤษณาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่นปอห้า(ภาคเหนือ),ไม้หอม (ภาคตะวันออก) , ไม้พวงมะพร้าว (ภาคใต้) , สีเสียดน้ำ (บุรีรัมย์) , ตะเกราน้ำ (จันทบุรี),กายูการู , กายูกาฮู,กายูด...

 • kaset171.jpg
  เทียนขาว ชื่อสมุนไพรเทียนขาวชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น ยี่หว่า,เมล็ดยี่หร่า (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cuminum cyminum Linn.ชื่อสามัญ Cumin, Cumminวงศ์ APIACEAE -UMBELLIFERAE ถิ่นกำเนิด...

 • กระดอม-768x432.jpg
  กระดอม ชื่อสมุนไพร กระดอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะนอยจา มะกะดอม (ภาคเหนือ) , ขี้กาเหลี่ยม (ภาคอีสาน) , ผักแคบป่า (น่าน) , มะนอย ฮกฟ้า (แม่ฮ่องสอน) , ขี้กาลาย (นครราชสีมา) , ขี้กาน้...

 • 51_20180429091220..jpg
  ตะลิงปลิง ชื่อสมุนไพร ตะลิงปลิงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลิงปลิง , หลิ้งปิ้ง , มะเฟืองตรน , หลิงปลิง , เฟืองเทศ , หลิ้งติ้ง (ภาคใต้) , กะลิงปลิง , ปลีมิง (ระนอง) , มูม้ง (สมุย-สุราษฎ์...

 • ตำลึงริมรั่ว.jpg
  ตำลึง ชื่อสมุนไพร ตำลึงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักแคบ(ภาคเหนือ),ผักตำนิน(ภาคอีสาน),แคเด๊าะ(กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis(L.) Voigt.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Coccinia indica W...

 • 1233646691.jpg
  พุดตาน ชื่อสมุนไพร พุดตานชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกสามผิว , ดอกสามสี (ภาคเหนือ) ,พุดตาน (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์Hibiscus mutabilis Linn.ชื่อสามัญ Changeable Rose,Cotton rose,Confede...

 • Gartenkresse-BEA-DSC_0052-1024x736.jpg
  เทียนแดง ชื่อสมุนไพร เทียนแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตู๋สิงช่าย,ถิงจื่อลี่ (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidium sativum Linn.ชื่อสามัญ Garden Cress, Garden Cress Seedวงศ์ CRUCIFERAE (B...

 • 7ee3c1a52bb50d2253e8c8096b84e0d9.jpg
  ละหุ่ง ชื่อสมุนไพร ละหุ่งชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น มะโห่ง , มะโห่งหิน ,มะหุ่ง (ภาคเหนือ) , ละหุ่งขาว , ละหุ่งแดง (ภาคกลาง,ทั่วไป, ,ปี่มั้ว(จีน) , Ricinus (สเปน,โปรตุเกส)ชื่อวิทยาศาส...

 • M12959187-16.gif
  สายน้ำผึ้ง ชื่อสมุนไพร สายน้ำผึ้งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เหยิ่นตงเถิง,จินหยิงฮวา,จินหยิงฮัง,ซวงฮัง(จีนกลาง),หยิ่มตังติ่ง,กิมงิ่งฮวย(จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Lonicera japonica Thun...

 • EC3.jpg
  ยี่หร่า ชื่อสมุนไพรยี่หร่าชื่ออื่นๆชื่อท้องถิ่น กระเพราญวน,กระเพราควาย,โหระพาช้าง (ภาคกลาง),จันทร์น้อย , จันทร์หอม , จันทร์หมาวอด , จันทร์ขี้ไก่ , จันทร์เนียม (ภาคเหนือ) , หร่า , ร...

 • 1364530801-P1130046JP-o.jpg
  สะระแหน่ ชื่อสมุนไพร สะระแหน่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะระแหน่ไทย , สะระแหน่สวน , สะระแหน่ฝรั่ง , สะระแหน่ญวน , แมงลักน้ำ , สะระแหน่ต้น , ต้นน้ำมันหม่อง (ทั่วไป),หอมด่วน, หอมเดือน (ภ...

 • MaKiang.jpg
  มะเกี๋ยง ชื่อสมุนไพร มะเกี๋ยงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หว้าน้ำ (พังงา) , หว้าส้ม (ชุมพร,สุราษฎ์รธานี)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleistocalyx nervosum (DC.) Kosterm. var. paniala (Roxb.) J. Parn....

 • artemisia-extract-500x500.jpg
  โกฐจุฬาลัมพา ชื่อสมุนไพร โกฐจุฬาลัมพาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โกฐจุฬาลัมพาจีน (ทั่วไป),ตอน่า(ไทยใหญ่),แชฮาว (จีนแต้จิ๋ว),ชิงฮาว ,ชิงเฮา(จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Artemisia annuaLinn.ชื...

 • หน้าตาของว่านมหากาฬ.jpg
  ว่านมหากาฬ ชื่อสมุนไพร ว่านมหากาฬชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดาวเรือง (ภาคกลาง),คำโคก(อีสาน,ขอนแก่น,เลย),หนาดแห้ง(โคราช),ผักกาดกบ(เพชรบูรณ์,เพชรบุรี),ผักกาดนกเขา(สุราษฎร์ธานี),หนิวเสอซั...

 • 50-amomum-subulatum-seeds-black-cardamom-seeds-for-growing-winged-cardamom-3.jpg
  เร่ว ชื่อสมุนไพร เร่วชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เร่วใหญ่ , เร่งน้อย (ทั่วไป),มะอี๋,หมากอี๋,มะหมากอี๋(ภาคเหนือ),กระวานป่า,เร่วกระวาน(ภาคกลาง),หมากเนิง,หมากเน็ง(ภาคอีสาน),หน่อเนง(ชัยภูมิ...

 • ดอกเทียน00.jpg
  เทียนบ้าน ชื่อสมุนไพร เทียนบ้านชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เทียนดอก , เทียนขาว , เทียนไทย , เทียนสวน (ภาคกลาง) , ดอกเทียน (ภาคเหนือ) , ห่งเซียน , เซียนถ่ออั๊ง , โจยกะเช่า , จึงกะฮวย (จี...

 • แค.jpg
  แคบ้าน ชื่อสมุนไพร แคบ้านชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกแค,แค,แคแกง (ทั่วไป),แคดอกขาว,แคดอกแดง(ภาคกลาง),แก,ดอกแก,ดอกแกขาว,ดอกแกแดง(ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandifloraDesv.ชื่อ...

 • original-1535421147233.png
  เทียนตั๊กแตน ชื่อสมุนไพร เทียนตาตั๊กแตนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักชีลาว(ทั่วไป),หอมน้อย(ภาคเหนือ),ผักชีเมือง(น่าน),ผักชี(ขอนแก่น,เลย),ผักชีตั๊กแตน(พิจิตร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum gmv...

 • 4kvwz0dmiqss2dadqi4s27102018426000003.jpg
  มะเฟือง ชื่อสมุนไพร มะเฟืองชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บะเฟือง(ภาคเหนือ) , บักเฟือง , หมากเฟือง (อีสาน) , เฟือง (ภาคใต้) , สะบือ (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa carambolaLinn.ชื่อสามัญ S...

 • Celery.jpg
  ขึ้นฉ่าย ชื่อสมุนไพร ขึ้นฉ่ายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น คื่นช่าย , คื่นฉ่าย , คื่นไช่ (ทั่วไป),ผักกันปืน , ผักปืน , ผักปืม , ผักขาวปืน (ภาคเหนือ) , ขึ่งฉ่าย , ฮั่งขึ่ง (จีนแต้จิ๋ว),ฉิน...

 • newscms_thaihealth_c_cikopuwx3568.jpg
  ไมยราบ ชื่อสมุนไพร ไมยราบชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าจิยอบ,หญ้าปันยอด(ภาคเหนือ),กะหงับ,หงับพระพาย(ภาคใต้,ชุมพร),ระงับ(ภาคกลาง),กระทืบยอด,หนามหญ้าราบ(จันทบุรี),ก้านของ(โคราช)ชื่อวิทย...

 • star-gooseberry-364210_960_720.jpg
  มะยม ชื่อสมุนไพร มะยมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะยม (ภาคเหนือ) , หมากยม (ภาคอีสาน) ,ยม (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus acidus (Linn.) Skeels.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Phyllanthus disti...

 • claex_04.jpg
  สันโศก ชื่อสมุนไพร สันโศกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สมัดใหญ่ , สมัดขาว , หัสคุณเทศ (ภาคอีสาน) , เพี้ยฟาน , หมี่ ขี้ฮอก , เฮือนหม่น , เหมือดหม่น (ภาคกลาง) , มะหรุย (ภาคใต้) , หัสคุณโคก ...

 • Unknown_Euphorbia_copy.jpg
  น้ำนมราชสีห์ ชื่อสมุนไพร น้ำนมราชสีห์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น น้ำนมราชสีห์ใหญ่,นมราชสีห์,ผักขมแดง(ภาคกลาง),หญ้าน้ำหมึก(ภาคเหนือ),หญ้าหลังอึ่ง(ไทยใหญ่),ไต่ป่วย เอี่ยงเช่า,ป่วยเอี้ยง(จ...

 • 350px-Picrorhiza_Kurrooa.jpg
  โกฐก้านพร้าว ชื่อสมุนไพร โกฐก้านพร้าวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โกฐก้านมะพร้าว , กะฎุกะ , กฎุโรหิณี , กฎุกะโรหิณี , หูหวางเหลียน , โอวไห้ชื่อวิทยาศาสตร์ Picrorhiza kurroa Royle ex Bent...

 • 12118266566_dd40335430_b.jpg
  ครอบฟันสี ชื่อสมุนไพร ครอบฟันสีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ครอบ , ขัดมอญ , ครอบตลับ , ครอบจักรวาล , ตอบแตบ พรมชาติ (ภาคกลาง) , ก่องเข้า , บะก่องข้าว (ภาคเหนือ) , โผงผาง (โคราช) , บั่วปั...

 • 306931.jpg
  ม้ากระทืบโรง ชื่อสมุนไพร ม้ากระทืบโรงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เดื่อเครือ,บ่าบ่วย (ภาคเหนือ) , ม้ากระทืบโรง (ภาคอีสาน) , มาดพรายโรง (โคราช) ,หน่วยเลือด (ชัยภูมิ) พญานอนหลับ (นครสวรรค์...

 • anh-dep-ve-hoa-hung-duong0261.jpg
  บัวหลวง ชื่อสมุนไพร บัวหลวงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัว (ทั่วไป) , โช๊ค (บุรีรัมย์,เขมร) นอกจากนี้บัวหลวงยังมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งต่างก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามขนาด...

 • EOS04-1.jpg
  โกฐชฎามังสี ชื่อสมุนไพร โกฐชฎามังสีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โกฐชฎามังสี, โกฐจุฬารส (ภาคกลาง,ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Nardostachys jatamansi (D.Don) DC.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Nardostachys ...

 • 5909095313-tin.jpg
  กำแพงเจ็ดชั้น ชื่อสมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น น้ำนอง , มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ) , หลุมนก (ภาคใต้) , ตาไก้ , ตาไก่ , ตากวาง , เครือตากวาง , ขาวไก่ (ภาคอีสาน) , ขอบกระด้ง...

 • DSC_6255.jpg
  พิกุล ชื่อสมุนไพร พิกุลชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แก้ว (ภาคเหนือ) , กุน (ภาคใต้) , พิกุลทอง (ภาคกลาง) , ซางดง (ลำปาง) , พิกุลเขา , พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช) , พิกุลป่า (สตูล) ,ต้นหยง...

 • 14002310505_390b16819e_b.jpg
  เทียนเยาวพาณี ชื่อสมุนไพร เทียนเยาวพาณีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เทียนเยาวภานี,เทียนเยาวภาณี,เทียนเยาวพานี,เทียนนี(ภาคกลาง,ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Trachyspermum ammi (L.) Spragueชื่อพ้...

 • nutmeg-672x372.jpg
  จันทน์เทศ ชื่อสมุนไพร จันทน์เทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จันทน์บ้าน (ภาคเหนือ) ลูกจันทน์,ดอกจันทน์ หน่วยสาน , จันทน์ปาน (ทั่วไป) , ปาลา (มลายู,มาเลเซีย),โหย่งโต้โต่,เหน็กเต่าโขว่(จีน)...

 • sidaacuta34.jpg
  หญ้าขัด ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักชนิดของหญ้าขัดกันก่อนว่า หญ้าขัดมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ หญ้าขัดหลวง (Sida subcordata Span.) หญ้าขัดใบป้อม (Sida cordifolia L) หญ้าขัดใบมน (Sida rhom...

 • post-3-0-04707800-1392518561.jpg
  โกฐพุงปลา ชื่อสมุนไพร โกฐพุงปลาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปูดกกส้มมอ (อีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ โกศพุงปลาเป็นสมุนไพรที่ได้จากต้นสมอไทย ดังนั้นโกฐพุงปลาจึงไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์เฉพาะตัว ทั้งน...

 • 71apDqmGMsL._SX355_.jpg
  เสนียด ชื่อสมุนไพร เสนียดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กุลาขาว , บัวฮาขาว , บัวลาขาว (ภาคเหนือ) , กะเหนียด (ภาคใต้) , โมรา , เสนียดโมรา (ภาคกลาง) , โบราขาว (เชียงใหม่) , หูหา , ฮูฮา (เลย)...

 • d0a9ec93d10f4b6ba2a5101156f0ed0c.jpg
  บุนนาค ชื่อสมุนไพร บุนนาคชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นากบุด (ภาคใต้) , สารภีดอย (ภาคเหนือ,เชียงใหม่) , ปะนาดอ (ปัตตานี , มาเลเซีย) , ถ๊ำก่อ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),ถ้าก่อ (ไทยใหญ่ , ฉาน)ช...

 • s-l300.jpg
  กระเม็งตัวเมีย ชื่อสมุนไพร กระเม็งตัวเมียชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กาเม็ง , กระเม็ง , คัดเม็ง (ภาคกลาง) , ฮ่อมเกี่ยว , หญ้าส้ม (ภาคเหนือ) , บังกี่เช่า , ฮั่นเหลียนเฉ่า (จีน) , เฮ็กบัก...

 • Jasminum-Sambac-L-Aiton-Arabian-Jasmine-Kampopot-1-_1.jpg
  มะลิ ชื่อสมุนไพร มะลิชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะลิลา,มะลิซ้อน(ทั่วไป),มะลิป้อม(ภาคเหนือ),มะลิหลวง(แม่ฮ่องสอน),มะลิขี้ไก่(เชียงใหม่),ข้าวแตก(ไทยใหญ่),บังหลีฮวย,เชียวหน้ำเคี้ยง(จีน)ชื่...

 • 914bRZQ-VYL._SX425_.jpg
  ฝาง ชื่อสมุนไพร ฝางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หนามโค้ง , ฝางแดง , ขวาง (ภาคเหนือ) , ฝางเสน , ฝางส้ม (ทั่วไป),ง้าย (กะเหรี่ยง) , โซปั๊ก , ซูฟางมู่ , ซูมู่ (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpin...

 • Euphorbiamaculata.jpg
  น้ำนมราชสีห์เล็ก ชื่อสมุนไพร น้ำนมราชสีห์เล็กชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นอจียง(กะเหรี่ยง) เซียวปวยเอี่ยงเช่า,หยูจั๊บเช่า,หยูเกียเช่า,อั้งจูเช่า,พีซิกหง(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia th...

 • 3-1518862677.jpg
  ผักกาดหัว ชื่อสมุนไพร ผักกาดหัวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หัวไชเท้า,ไช่เท้า,หัวผักกาด,ไชโป๊ว,ไช่โป๊ว(ทั่วไป),ผักขี้หูด,ผักเปิ๊กหัว(ภาคเหนือ),ผักกาดจีน(ภาคกลาง)ไหล่ฮก,จี๋ช่อ(จีน)ชื่อวิท...

 • Aegle-Marmelos-Beal-Tree-Plant-Fruit-Tropical-From-_1.jpg
  มะตูม ชื่อสมุนไพร มะตูมชื่ออื่นๆ/ชื่อเรียกท้องถิ่น มะตูม (ภาคกลาง) มะปิน(ภาคเหนือ) กะทันตาเถร (ปัตตานี) ตูม(ภาคใต้) บักตูม(ภาคอีสาน) ตุ่มตัง (ปัตตานี) มะปีส่า (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน...

 • aloe-vera-gel-on-wooden-spoon.jpg
  ว่านหางจระเข้ ชื่อสมุนไพร ว่านหางจระเข้ชื่ออื่นๆ/ชื่อเรียกท้องถิ่น ว่านหางจระเข้ (ภาคกลาง) ว่านหางจระเข้ (ภาคเหนือ) ว่านแข้,หว่านตะแข่,หว่านตะเข้ (ภาคเหนือ) หว่านเข้ (ภาคใต้) ประเต...

 • Jatropha-850x478.jpg
  สบู่ดำ ชื่อสมุนไพร สบู่ดำชื่ออื่นๆ/ชื่อเรียกท้องถิ่น พมักเยา มะเยา มะหัว มะหุ่งฮั้ว มะโห่ง หงเทก (เหนือ) สบู่หัวเทศ สลอดดำ สลอดป่า สลอดใหญ่ สีหลอด (กลาง) หงส์เทศ มาเคาะ (ภาคใต้) แจ...

 • DSC_3044.jpg
  กำลังวัวเถลิง ชื่อสมุนไพร กำลังวัวเถลิงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ช้าวัวเถลิง (ประจวบคีรีขันธ์),กำลังทรพี,ชะแมบ(ตราด) , ปูน , ไม้ปูน (สุราษฎร์ธานี) , ปุนทา (นราธิวาส) , ตีนตั่ง , ตีนต้...

 • 240_F_237015565_hXMpVn4LvJOXFp30ljuTZW4XVgctDWzl.jpg
  สันพร้าหอม ชื่อสมุนไพร สันพร้าหอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เกี๋ยงพาไย ,ผักเพี้ยยพ่าน,เกียวฟ้าใหญ่ (ภาคเหนือ),หญ้าเสือหมอง (ภาคกลาง) , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , กาญจนบุรี) , หญ้าลั่งพั้ง ...

 • ErythrinaVariegata.png
  ทองหลางลาย ชื่อสมุนไพร ทองหลางลายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ทองหลางใบด่าง , ทองหลางด่าง , ทองหลางดอกแดง , ทองบ้าน , ปาริชาติ (ทั่วไป) , ทองเผือก (ภาคเหนือ) , ไหถ่งฝี , ซื่อกง (จีน) , ม...

 • Tribulus_terrestris_(Puncture_Vine_or_Gokharu)_in_Hyderabad_W_IMG_8892.jpg
  หนามกระสุน ชื่อสมุนไพร หนามกระสุนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กาบินหนี (ชื่อเรียกในตำรับยา) , โคกกระสุน (ภาคกลาง) , หนามดิน (ตาก) , ไปจี๋ลี่ , ซือจี๋ลี่ (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Tribulus cis...

 • 1.jpg
  หญ้าคา ชื่อสมุนไพร หญ้าคาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าหลวง , คา , แผกคา (ทั่วไป) , สาแล , ลาลาง (ปัตตานี,ยะลา) , เก้อฮี (กะเหรี่ยง) , ไป่เหมาเกิน เตียมเซาถึง (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์Impe...

 • UNCLE-CHAN-10-seeds-Melodorum-fruticosum-White-cheesewood.jpg
  ลำดวน ชื่อสมุนไพร ลำดวนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หอมนวล (ภาคเหนือ) , ลำดวน (ทั่วไป,อีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosumLour.ชื่อสามัญ White cheesewoodวงศ์ ANNONACEAE ถิ่นกำเนิด...

 • with-miraculous-healing-uses-of-luffa-aegyptiaca-fruits_HwNwm27Hu.jpg
  บวบเหลี่ยม ชื่อสมุนไพร บวบเหลี่ยมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะนอย , หมักนอย ,มะนอยเหลี่ยม (ภาคเหนือ),บักบวม (ภาคอีสาน) , มะนอยหวาน (แม่ฮ่องสอน),กะตอรอ(ปัตตานี) , เดเรส่า , เดเรเนอมู (ก...

 • 903619-bigthumbnail.jpg
  เทียนหยด ชื่อสมุนไพร เทียนหยดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พวงม่วง , ช่อม่วง , ฟองสมุทร , เทียนไข (ภาคกลาง) , สาวบ่อลด , เครือออน (ภาคเหนือ) , เอี่ยฉิ่ง (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์Duranta repens...

 • 123680-10.jpg
  กรุงเขมา ชื่อสมุนไพร กรุงเขมาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เครือหมาน้อย , หมาน้อย (ภาคอีสาน) , ก้นปิด (ภาคใต้) , ขงเขมา , พระพาย วุ้นหมอน้อย (ภาคกลาง) , เปล้าเลือด (แม่ฮ่องสอน) , สีฟัน (เ...

 • 021202Vetiveria.jpg
  แฝกหอม ชื่อสมุนไพร แฝกหอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หญ้าแฝก , แฝก (ทั่วไป) , หญ้าแฝกหอม , แฝกลุ่ม (ภาคกลาง) , ตะไคร้จีน , แคมหอม , แกมหอม (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Vetiveria zizanioide...

 • 98311525-tree-of-gourd-and-bottle-gourd-on-the-vine-lagenaria-siceraia-molina-standley-.jpg
  น้ำเต้า ชื่อสมุนไพร น้ำเต้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะน้ำ,หมากน้ำ(ภาคเหนือ),บักน้ำ(อีสาน),คิลูล่า (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagenaria siceraria (Molina) Standl.ชื่อสามัญ Bottle gour...

 • lemongrass-800x490.jpg
  ตะไคร้หอม ชื่อสมุนไพร ตะไคร้หอมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จะไครมะขูด , จะไครหอม (ภาคเหนือ) , ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus(L.) Rendleชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cy...

 • 357178298_75adb98e9f_b.jpg
  กระบือเจ็ดตัว ชื่อสมุนไพร กระบือเจ็ดตัวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัวลา , บัว , กระทู้ (ภาคเหนือ) , ลิ้นกระบือขาว , ลิ้นควาย , ตาตุ่มนม (ภาคกลาง) , ใบท้องแดง (จันทบุรี) , กระเบือ (ราชบ...

 • Costus_speciosus_Guadeloupe.jpg
  เอื้อหมายนา ชื่อสมุนไพร เอื้องหมายนาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง) , เอื้องใหญ่ , เอื้องดิน (ภาคใต้) , เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช) , เอื้อง (อุบลราชธานี) , เอื้องต้น...

 • Saussurea-lappa-seed.jpg
  โกฐกระดูก ชื่อสมุนไพร โกฐกระดูกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มู่เซียง , บักเฮียง (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Aucklandia lappaDC.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Saussurea lappa C.B.Clarkeชื่อสามัญ Costus , C...

 • Cordyline-terminalis-Red-Sister-55.jpg
  หมากผู้หมากเมีย ชื่อสมุนไพร หมากผู้หมากเมียชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หมากปู๊ , ปู๊หมาก , หมากผู้ (ภาคเหนือ) , มะผู้มะเมีย (ภาคกลาง) , ทิฉิ่งเฮี้ยะ , เที่ยชู (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์Cordyl...

 • Pearl-Barley-Coix-Chinensis-Seeds-Adlay-Coixseed-Jobs-Tears-Seeds_1.jpg
  ลูกเดือย ชื่อสมุนไพร ลูกเดือยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเดือย , บะเดือย (ภาคเหนือ) , อี้อี่เหริน (จีนกลาง) , อี้อี๋ยิ่ง (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix lacryma-jobi Linn.ชื่อพ้องวิท...

 • cv02.jpg
  ผักเสี้ยนผี ชื่อสมุนไพร ผักเสี้ยนผีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักส้มเสี้ยน , ผักส้มเสี้ยนผี , ส้มเสี้ยนผี (ภาคเหนือ) , ผักเสี้ยนตัวเมีย (ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa Linn.ชื่...

 • Anamirta_cocculus_0873.jpg
  โคคลาน ชื่อสมุนไพร โคคลานชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านนางล้อม , เครือแม่น้ำนอง (ภาคเหนือ) , หวานดิน (ภาคกลาง) , ลุมปรี , เถาขะโนม (ภาคตะวันออก) , วาลำลงพนม (ปราจีนบุรี,กัมพูชา),กูเรา...

 • paddy-straw-mushroom-004-500x500.jpg
  เห็ดฟาง ชื่อสมุนไพร เห็ดฟางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เห็ดฟาง,เห็ดเฟียง (ภาคเหนือ) , เห็ดบัว (ภาคกลาง) ,เห็ดเฟียง (ภาคอีสาน) , เขาดู (จีน) ,ฟุดูโรตาเกะ (ญี่ปุ่น) , คาบูติ (ฟิลิปปินส์)ช...

 • unnamed.jpg
  ตานหม่อน ชื่อสมุนไพร ตานหม่อนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตานหม่อน (นครศรีธรรมราช) , ตานค้อน (สุราษฏร์ธานี) , ช้าหมักหลอด , ข้าหมักหลอด (หนองคาย) , ตานขี้นกชื่อวิทยาศาสตร์ Tarlmounia ell...

 • bd6ae7d175d5b809e3f3e76e70f4637f_1528447272-b.jpg
  คนทา ชื่อสมุนไพร คนทาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กะลันทา , สีฟันคนทา , สีฟัน (ภาคกลาง) , หนามจี้ , จี้หนาม , จี้ , ขี้ตำตา (ภาคเหนือ) , โกทา , หนามโกทา (ภาคอีกสาน) , สีเดาะ (ตาก) , มีชี...

 • 3fd3847c94e9cbb57596bed064744a85.jpg
  ผักแพว ชื่อสมุนไพร ผักแพวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักไผ่(ภาคเหนือ),พริกม่า,ผักแพ้ว (ภาคอีสาน) , ผักไผ่น้ำ , ผักขาว, ผักแพวแดง (ภาคกลาง),จันทร์แดง (ภาคใต้ , นครศรีธรรมราช),หอมจันทร์ (...

 • 6b19478c8390c9913da7812fb0dacf552ec1191c_480px.jpg
  ส้มเกลี้ยง ชื่อสมุนไพร ส้มเกลี้ยงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มจีน , ส้มตรา , ส้มเฉ้ง (ภาคกลาง) มะเกี้ยง , มะส้มเกี้ยง (ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus sinensis (L.) Osbeckชื่อสามัญ Sw...

 • 2019_08_02_77429_1564761759._large.jpg
  มะพร้าว ชื่อสมุนไพร มะพร้าวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บะป้าว (ภาคเหนือ) ,บักพร้าว (ภาคอีสาน) , พร้าว (ภาคใต้),ดุง (จันทบุรี) , เฮ็ดดุง (เพชรบูรณ์) , ยอ (ยะลา) ,คอส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่อง...

 • Ayu_2014_35_2_207_146259_f5.jpg
  ผักกระโฉม ชื่อสมุนไพร ผักกระโฉมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกะโฉม , ผักกะโสม , ผักโฉม (ภาคกลาง),ผักอ้มกม (ภาคเหนือ) ,ราน้ำ (ภาคใต้) , ผักชะออม , กุหลั่น (จันทบุรี),สุ่ยกุยเชียง , สุ่ย...

 • 20898648008_2c9a257472_b.jpg
  ชะลูด ชื่อสมุนไพร ชะลูดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นูด (ภาคใต้),ต้นธูป , ขี้ตุ่น , ช้างตุ่น (ภาคอีสาน) , ชะนูด (สุราษฏร์ธานี,ลูด(ปัตตานี)ชื่อวิทยาศาสตร์ Alyxia reinwardtiiBlume var. luc...

 • 42804306-plant-wall-background-siamese-rough-bush-tree-streblus-asper-lour-.jpg
  ข่อย ชื่อสมุนไพร ข่อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ),ส้มพ่อ (เลย) , ตองขะเหน่ (กะเหรี่ยง) , สะนาย (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblus asperLour.ชื่อสามัญ Tooth Brush Tree, S...

 • 5881472361_eb3081e946_b.jpg
  โสน ชื่อสมุนไพร โสนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกโสน,โสนดอกเหลือง,โสน กินดอก,โสนหิน (ภาคกลาง),ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ),สีปรี่หล่า (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania javaica Miq.ชื่อสามัญ ...

 • 5637023938_e62bd1098a_b.jpg
  กลอย ชื่อสมุนไพร กลอยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มันกลอย (ทั่วไป) , ก๋อย , กลอยนก (ภาคเหนือ), กลอยไข่ (ภาคอีสาน) , กลอยข้าวเหนียว . กลอยหัวเหนียว (โคราช) , คลี้ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)ชื่...

 • 44943660705_741fc44805_b.jpg
  ปีบ ชื่อสมุนไพร ปีบชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กาสะลอง , กาดสะลอง , กาสะลองดำ (ภาคเหนือ) , กางของ (ภาคอีสาน) , กัองกลางดง (ภาคกลาง) , เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia ...

 • GNB-41-Gardenia-Brighamii-Nanu.jpeg
  พุดซ้อน ชื่อสมุนไพร พุดซ้อนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เก็ดถวา,เค็ดถวา (ภาคเหนือ),พุดจีน,พุดจีบ,พุดใหญ่,พุดสวน,พุด(ภาคกลาง),อินถวา(ภาคอีสาน),พุดป่า(ลำปาง),พุทธรักษา(ราชบุรี),ซัวอึ้งกี่,...

 • 300px-Boa_noite.jpg
  แพงพวยฝรั่ง ชื่อสมุนไพร แพงพวยฝรั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แพงพวยบก , พังพวยบก (ภาคกลาง) , ผักปอดบก (ภาคเหนือ) , นมอินทร์ (สุราษฏร์ธานี) , ฉางชุนฮวา (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthu...

 • bonsai-phat-thu.jpg
  ส้มโอมือ ชื่อสมุนไพร ส้มโอมือชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มมือ,ส้มนิ้ว (ทั่วไป) , ฝอโส่ง , ฝูโส่ (จีน) , บาราพิมพู (อินเดีย)ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus medicaLinn.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Citrus...

 • sarpagandha-planet-ayurveda.jpg
  ระย่อมน้อย ชื่อสมุนไพร ระย่อมน้อยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ระย่อม(ภาคกลาง),ย่อมตีนหมา (ภาคเหนือ) , เข็มขาว , เข็มแดง (ภาคอีสาน) , กะย่อม (ภาคใต้) ,ปลายข้าวสาร (กระบี่) , ละย่อม (สุราษ...

 • 61HQGjgSViL._AC_SX450_.jpg
  มะขามเทศ ชื่อสมุนไพร มะขามเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะขามข้อง (แพร่)ชื่อวิทยาศาสตร์ Pithecellobium dulce(Roxb.) Benth.ชื่อสามัญ Manila Tamarind, Manila tamarindวงศ์ FABACEAE ถิ่นก...

 • 51HBXQV4PBL.jpg
  มะเขือเปราะ ชื่อสมุนไพร มะเขือเปราะชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะเขือเสวย(ภาคกลาง) , มะเขือผ่อย,มะเขือคางกบ,มะเขือจาน , มะเขือเดือนแจ้ง มะเขือขันคำ (ภาคเหนือ),มะเขือหืน , มะเขือเผาะ(ภาค...

 • auricularia-auricula-judae.jpg
  เห็ดหูหนู ชื่อสมุนไพร เห็ดหูหนูชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เห็ดหูหนูดำ , เห็ดหูแมว , เห็ดหูหนูบาง , เห็ดหูหนูหนา , เห็ดหูหนูจีน (ทั่วไป) , เห็ดหู , เห็ดหูล๊วะ (ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ ...

 • 10191674544_1680e4e914.jpg
  ขจร ชื่อสมุนไพร ขจรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สลิด , ผักสลิด , ดอกขจร (ภาคกลาง) , ผักสลิดคาเลา (ภาคเหนือ),ผักขิก , ผักสลิดป่า ,ผักกะจอน (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Telosma minor Craibชื่...

 • 1364303366-photo-o.jpg
  ตะขบฝรั่ง ชื่อสมุนไพร ตะขบฝรั่งชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตะขบ,ตะขบบ้าน,(ภาคกลาง),มะตากบ,ตากบ(ภาคเหนือ),ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี),หม่าตาโก่เส่(กะเหรี่ยง),เพี่ยนหม่าย (เมี่ยน)ชื่อวิทยาศาส...

 • s-l400.jpg
  ติ้วขาว ชื่อสมุนไพร ติ้วขาวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักติ้ว , ผักติ้วขาว (ทั่วไป),ติ้วส้ม (ภาคอีสาน,โคราช),แต้ว(สระบุรี),ขึ้ติ้ว (ปราจีนบุรี),ไม้ต้าว(ตรัง),มูโต๊ะ(มลายู,นราธิวาส)ชื่อ...

 • bunga_matahari.JPG
  ทานตะวัน ชื่อสมุนไพร ทานตะวันชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ชอนตะวัน(ภาคกลาง) , บัวตอง , บัวผัด (ภาคเหนือ) ,ทานหวัน (ภาคใต้), ดอกกินตะเวน (ภาคอีสาน) หมากปังเจิญ (ไทยใหญ่) , เซี่ยงยื่อขุย (...

 • polianthes-tuberosumMain.jpg
  ซ่อนกลิ่น ชื่อสมุนไพร ซ่อนกลิ่นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ดอกลีลา , ดอกซ่อนชู้ ,ดอกรวงข้าว (ทั่วไป,ภาคกลาง) ,หอมไก๋ , หอมไกล (ภาคเหนือ) , ดอกเข่า (ภาคอีสาน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Polianthes t...

 • 61422863da5eead7a49cbd87d3d0b79a--jack-oconnell.jpg
  ดาหลา ชื่อสมุนไพร ดาหลาชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น กาหลา , กะลา , กาลา , จินตะหลา , ข่าน้ำ , หน่อกะลา (ทั่วไป) , ปุด , ปุดกะลา(ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ Etlingera elatior (Jack) R.M. Smi...

 • unnamed.jpg
  ลีลาวดี ชื่อสมุนไพร ลีลาวดีชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ลั่นทม , จำปาจีน , ลั่นทมแดง , ลั่นทมขาว , จำปาแดง , จำปาขาว (ทั่วไป),จาปาลาว (ภาคเหนือ) , จำปาขอม (ภาคใต้) , ไม้จีน (ยะลา) , จำไป...

 • Pterocarpus_indicus_Blanco1.205-cropped.jpg
  ประดู่บ้าน ชื่อสมุนไพร ประดู่บ้านชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ประดู่กิ่งอ่อน , ประดู่ , ประดู่ลาย , อังสนา (ภาคกลาง),ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ,ปะดู่ (ภาคอีสาน), สะโน (มลายู)ชื่อวิทยาศาสตร์ Pte...

 • Suregada_multiflorum3.jpg
  ขันทองพยาบาท ชื่อสมุนไพร ขันทองพยาบาทชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะดูกเลื่อม(ภาคเหนือ),หมากดูก(ภาคอีสาน),กระดูก(ภาคใต้),ขันฑสาร,ช้องรำพัน(จันทบุรี), ดูกหิน(สระบุรี), ขันทอง(พิษณุโลก), ข...

 • 4651647540_3b68741a69_n.jpg
  บัวเผื่อน ชื่อสมุนไพร บัวเผื่อนชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea stellata Willd.ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัวขาบ , บัวผัน (ภาคกลาง) , ดอกบ้าน , ป้านสังก่อน (ภาคเหนือ),บัวแบ้ (ภาคอีสาน) , บัวขม...

 • 320px-Starr_061224-2826_Cananga_odorata.jpg
  สายหยุด ชื่อสมุนไพร สายหยุดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สายหยุด(ภาคกลาง,ภาคใต้) , เสลาเพชร (สุราษฎร์ธานี),กล้วยเครือ(สระบุรี),เครือเขาแกลบ(เลย)ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmos chinensis Lour.ชื่อพ...

 • s-l300.jpg
  สะตอ ชื่อสมุนไพร สะตอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สะตอข้าว , สะตอดาน (ทั่วไป) , ตอ , ลูกตอ (ภาคใต้,ระนอง) , ปาไต (สตูล ,ปะตา , ปัดเต๊าะ (มลายู)ชื่อวิทยาศาสตร์ Parkia speciosa Hassk.ชื่อส...

 • Jackfruit-1.jpg
  ขนุน ชื่อสมุนไพร ขนุนชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะหนุน , มะหนุน(ภาคเหนือ),หมากมี้,บักหมี่ (ภาคอีสาน),หนุน (ภาคใต้),นากอ(มลายู),หมากลาง(ไทยใหญ่),ขะเนอ(เขมร),นะซวยยะ,ปะหน่อย(กะเหรี่ยง)ชื...

 • winter-melon.jpg
  ฟักเขียว ชื่อสมุนไพร ฟักเขียวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ฟัก,แฟง,ฟักขาว,ฟักแผง,ฟักจีน,ฟักหอม(ภาคกลาง),มะฟักหม่น,มะฟักขี้หมู,ฟักหม่น(ภาคเหนือ),บักฟัก(ภาคอีสาน),ขี้พร้า(ภาคใต้),หลู่สะ,หลู...

 • 6110539102_ebc33cb38e_n.jpg
  แพงพวยน้ำ ชื่อสมุนไพร แพงพวยน้ำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พังพวย,ผักแพงพวย(ทั่วไป),ผักปอดน้ำ(ภาคเหนือ),ปี่แปฉ่าย,จุ่ยเล่ง,สุ่ยหลง,นั่งจั้ว,กั้วกัวเสอ(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Jussiaea repen...

 • d5400b23b9db6e06b21b275504408aac.jpg
  คัดเค้า ชื่อสมุนไพร คัดเค้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เค็ดเค้า (ภาคเหนือ) , คัดค้าว (ภาคกลาง) , คัดเค่า (ภาคอีสาน) , เขี้ยวกรจับ (ภาคใต้) , หนามลิดเก๊า (เชียงใหม่) , คัดเค้าหนาม (ชัยภู...

 • s-l300.jpg
  กุยช่าย ชื่อสมุนไพร กุยช่ายชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักไม้กวาด(ภาคกลาง),หอมแป้น(ภาคเหนือ),ผักแป้น(ภาคอีสาน),กูไฉ่(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium tuberosum Rottler ex Spreng.ชื่อสามัญ Chi...

 • unnamed.jpg
  กุ่มน้ำ ชื่อสมุนไพร กุ่มน้ำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกุ่ม (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน) กุ่ม (เลย) , อำเภอ (สุพรรณบุรี) ,เหาะเถาะ(กะเหรี่ยง , กาญจนบุรี) , ด่อต้า (ปะหล่อง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Cra...

 • Clerodendrum_infortunatum_2_gall.jpg
  นางแย้มป่า ชื่อสมุนไพร นางแย้มป่าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปิ้งหลาง , ปิ้งขาว , ปิ้งเห็บ (ภาคเหนือ),ขี้ขม (ภาคใต้) ,ซมซี่ ,กุ้มคือ (สุโขทัย) ,ฮอนห้อแดง (เลย) , ต่างไก่แดง (ขอนแก่น),พอ...

 • Monochoria_vaginalis_04.jpg
  ผักเขียด ชื่อสมุนไพร ผักเขียดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น นิลบล,ขาเขียด,ขากบขาเขียด (ภาคกลาง),ผักฮิ้น,ผักฮิ้นน้ำ(ภาคเหนือ),ผักอีฮิน,ผักอีฮินใหญ่ (ภาคอีสาน),ผักริ้น(ภาคใต้),ผักเผ็ด(โคราช)...

 • unnamed.jpg
  พลองเหมือด ชื่อสมุนไพร พลองเหมือดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เหมือดแอ่ (มหาสารคราม) , ผักไคร้มด (ภาคเหนือ) , พลองดำ (ประจวบคีรีขันธ์) , เหมียด (สุรินทร์)ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon edule ...

 • unnamed (1).jpg
  ราชดัด ชื่อสมุนไพร ราชดัดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บะดีควาย , บาฮากขม , มะขี้เหา (ภาคเหนือ) , กะดัด , ฉะดัด (ภาคใต้) , ดีคน (อุบลราชธานี) , เพียะฟาน (โคราช) , พญาดาบหัก (ตราด) ,มะลาคา...

 • eye-grass-Curculigo -Bin Thal flower.jpg
  ว่านพร้าว ชื่อสมุนไพร ว่านพร้าวชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เซียนเหมา (จีนกลาง) , เซียงเม้า (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Curculigo orchioides Gaertn.ชื่อสามัญ Common Curculigo Rhizome - R...

 • 51cuuQdCqoL.jpg
  สำรอง ชื่อสมุนไพร สำรองชื่ออื่น/ชื่อท้องถิ่น ลูกสำรอง (ทั่วไป,ภาคกลาง),ปักจอง (ภาคอีสาน) ,แก่นเฉา,ท้ายเภา (ภาคใต้) , พุงทะลาย (ภาคตะวันออก) , ฮวงไต้ไฮ้ (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Scaphiu...

 • Gambir.jpg
  สีเสียดเทศ ชื่อสมุนไพร สีเสียดเทศชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น สีเสียดแขก (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Uncaria gambir (Hunter) Roxb..ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ourouparia gambir (Hunter) Baill., Urup...

 • 284578191_fc0b80471a.jpg
  จำปา ชื่อสมุนไพร จำปาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จุ๋มป๋า , จุมปา (ภาคเหนือ) , จำปากอ (ภาคใต้) , จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี) , จำปาทอง (นครศรีธรรมราช)ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia champaca Linn.ชื...

 • IMG_5662.jpg
  พญาวานร ชื่อสมุนไพร พญาวานรชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ว่านพญาวานร , ว่านง็อก (ทั่วไป) , ฮวานง็อก (เวียนนาม)ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ ...

 • DSC07600.JPG
  ผักแขยง ชื่อสมุนไพร ผักแขยงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกะแยง , ผักคะแยง ,ผักอีออม(ภาคอีสาน) , ผักพา (ภาคเหนือ) , ผักลืมผัว (ภาคกลาง) , สุ่ยฝูโหยว , จุ้ยหุ่ยยัง (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ L...

 • 2bf7823146c1fbd178984efdd5821959.jpg
  ฝอยทอง ชื่อสมุนไพร ฝอยทองชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เครือเขาดำ , เครือดำ (ภาคเหนือ) , ฝอยไหม (โคราช) , กุ้งฝอย (ชัยภูมิ) , ผักโขม (อุดรธานี) , ทูโพเคาะกี่ , ซิกดิม่อ (กะเหรี่ยง) , ทู่ซ...

 • 77.jpg
  ผักโขม ชื่อสมุนไพร ผักโขมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักขม , ผักโขม (ภาคกลาง) , ผักโหม , ผักโหมเกลี้ยง (ภาคเหนือ) , ผักหม (ภาคใต้,ภาคอีสาน) , กะเหม่อลอเดอ (กะเหรี่ยง) , Hinn choy (จีน)ช...

 • dqLBZGuB1583816160-420x420.jpg
  โหราเดือยไก่ ชื่อสมุนไพร โหราเดือยไก่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ฟู่จื้อ , ชวนอู (จีนกลาง) , หู้จื้อ (จีนแต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์ Aconitum carmichaelii Debxชื่อสามัญ Aconite , Monkshood ...

 • 16577346986_cf37bccff3_b.jpg
  โสมไทย ชื่อสมุนไพร โสมไทยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โสมคน (ภาคกลาง) , ว่านผักปั๋ง (ภาคเหนือ) , กู่เหยิ่นเซิน , โทวหนิ่งเซียม (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Talinum paniculatum(Jacq.) Gaertn.ชื่อ...

 • Angiopteris_evecta_Coffs_Harbour.jpg
  แมงลักคา ชื่อสมุนไพร แมงลักคาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระเพราผี , กระเพราป่า , แมงลักป่า (ทั่วไป) , ก้อมก้อห้วย , ก้อมก้อดง (ภาคเหนือ) , อีตู่ป่า (ภาคอีสาน) การา (สุราษฏร์ธานี) , เสอ...

 • CA10-030_320.jpg
  ผักแว่น ชื่อสมุนไพร ผักแว่นชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น ผักแว่น (ภาคกลาง , ภาคเหนือ) ,ผักลิ้นปี่ (ภาคใต้) , ผักแวน , ผักแว่น (ภาคอีสาน) , หนูเต๊าะ (กะเหรี่ยง) , Chuntul phnom (กัมพูชา) ...

 • 20180122153653.jpg
  พริกหยวก ชื่อสมุนไพร พริกหยวกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พริกหนุ่ม (ภาคเหนือ) , พริกตุ้ม (ภาคกลาง) , พริกซ่อม (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum Linn.Capsicum annuum var. annuumชื่...

 • 25.png
  เลี่ยน ชื่อสมุนไพร เลี่ยนชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น เซี่ยน , เคี่ยน (ภาคเหนือ) , เลี่ยนใบใหญ่ , เกษมณี , เลี่ยนดอกม่วง (ภาคกลาง,ทั่วไป) , ชวนเลี่ยนจื่อ (จีนกลาง) ชวนเลี่ยนจี้ (จีนแต้...

 • Portulaca-Oleracea-Seeds.jpg
  ผักเบี้ยใหญ่ ชื่อสมุนไพร ผักเบี้ยใหญ่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักเบี้ยดอกเหลือง (ภาคกลาง) , ผักกาโค้ง (โคราช) , ผักตะก้ง , ผักตาโก้ง (อุบลราชธานี),ผักอีหลู (ไทยใหญ่) , ตือบ้อฉ่าย , แ...

 • ไฟ.jpg
  ไฟเดือนห้า ชื่อสมุนไพร ไฟเดือนห้าชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เทียนแดง (ภาคกลาง) , เทียนใต้ (ภาคอีสาน) ,บ้าสะแดง , เทียนทำ , พริกนก (เชียงใหม่) , เต็งจ้อน (ลำปาง) , ไม้จีน (ประจวบคีรีขัน...

 • Diospyros_rhodocalyx2.jpg
  ตะโกนา ชื่อสมุนไพร ตะโกนาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะโก , มะถ่านไฟฝี พญาช้างดำ (ภาคเหนือ) , โก (ภาคอีสาน) , นมงัว (โคราช)ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros rhodocalyx Kurzชื่อสามัญ Ebonyวงศ์ E...

 • unnamed.jpg
  ว่านนางคำ ชื่อสมุนไพร ว่านนางคำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พญาว่าน (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma aromatica Salisb.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria Roxb.ชื่อสามัญ Wild Turmericวงศ์...

 • 2641156299_f8564e790b_b.jpg
  เท้ายายม่อม ชื่อสมุนไพร เท้ายายม่อมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ท้าวยายม่อม , สิงโตดำ (ภาคกลาง),นางนวล (ระยอง) ,บุกรอ (ภาคใต้,ตราด)ชื่อวิทยาศาสตร์ Tacca leontopetaloides (L.) Kuntzeชื่อพ...

 • bright_skincare_com.jpg
  ทานาคา ชื่อสมุนไพร ทานาคาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระแจะ , กระแจะจันทร์ พญายา (ภาคกลาง),ขะแจะ (ภาคเหนือ) , ตุมตัง (ภาคอีสาน) ,ตะนาว (มอญ) ,พินิยา (เขมร) , กาซาน่า (พม่า)ชื่อวิทยาศาสต...

 • wgvipc.jpg
  แห้ม ชื่อสมุนไพร แห้มชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แฮ่ม (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Menispermum fenestratum Gaetn., Coscinium wallic...

 • k2_3.jpg
  ข้าวเย็นเหนือ ชื่อสมุนไพร ข้าวเย็นเหนือชื่ออื่นๆ /ชื่อท้องถิ่น ข้าวเย็นวอก (ภาคเหนือ) , ข้าวเย็นโคกแดง (อีสาน) , หัวยาข้าวเย็นเหนือ (ภาคกลาง),หัวยาจีนปักษ์เหนือ(ภาคใต้), ควงเถี่ยวป...

 • Justicia_gendarussa_W_IMG_3103.jpg
  กระดูกไก่ดำ ชื่อสมุนไพร กระดูกไก่ดำชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น บัวลาคำ , เกี๋ยงผา(ภาคเหนือ), เฉียงพร้ามอญ , สันพร้ามอญ,สำมะงาจีน, เฉียงพร้าบ้าน,เฉียงพร้าม่าน,ผีมอญ (ภาคกลาง),กะลาดำ,กระด...

 • 266px-Tarenna_asiatica_-_Asiatic_Tarenna_12.jpg
  จันทนา ชื่อสมุนไพร จันทนาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น จันทน์ขาว (ทั่วไป) , จันทน์หอม (ระยอง) , จันทน์ใบเล็ก (ประจวบคีรีขันธ์) , จันทน์ตะเนี้ย , จันทน์ตะเบี้ย (ภาคตะวันออก)ชื่อวิทยาศาสตร์...

 • 51mZ5pYRkmL._AC_.jpg
  คาโมมายล์ ชื่อสมุนไพร คามามายล์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เยอรมันคา โมมายล์ , โรมันคาโมมายล์ (ทั่วไป)ชื่อวิทยาศาสตร์ Matricaria chamomillaL. (เยอรมันคาโมมายล์) Chamaemelum nobile L. (โ...

 • Clerodendrum_indicum_3_gall.jpg
  ไม้เท้ายายม่อม ชื่อสมุนไพรไม้เท้ายายม่อมชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ปิ้งขม , ปิ้งหลวง (ภาคเหนือ) , ไม้เท้าฤาษี (ภาคใต้) , หญ้าลิ้นจ้อน (ประจวบคีรีขันธ์) ,พินพี (เลย) , พมพี (อุดรธานี) ,...

 • ลำโพงขาว-300x225.jpg
  ลำโพง ชื่อสมุนไพร ลำโพงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ชนิดดอกสีขาว : ลำโพงขาว (ภาคกลาง) มะเขือบ้า (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน) , อังกะละ (สุรินทร์) , เลี๊ยก (เขมร) , ม่านทัวหลัว (จีน) ,ชนิดดอกสีม่ว...

 • images.jpg
  กระเบา ชื่อสมุนไพร กระเบาชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น กระเบาน้ำ , กระเบาเบ้าแข็ง , แก้วกาหลง (ภาคกลาง) , เบา (ภาคใต้) ,กระตงดง (เชียงใหม่) , ดงกระเบา (ลำปาง) , หัวค่าง (ประจวบคีรีขันธ์) ...

 • 1adfec8d77369f4bfac6205b99b42463.jpg
  หัวร้อยรู ชื่อสมุนไพร หัวร้อยรูชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ป่าช้าผีมด (ภาคอีสาน) ,ตาสิมา , คาลูบูตาสิมา (ภาคใต้,มลายู) , กระเช้าผีมด (สุราษฎร์ธานี) , ปุมเป้า (ตราด) , ร้อยงู (ปัตตานี) ,...

 • 1510_Single_French_Flower_Rose_02_large.jpg
  กุหลาบมอญ ชื่อสมุนไพรกุหลาบมอญชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ยี่สุ่น (ทั่วไป,ภาคกลาง),กุหลาบออน(ไทยใหญ่),เหม่ยกุยฟา,เหม่ยกุยฮัว (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa damascena Mill.ชื่อสามัญ Damask Ro...

 • smilax_glabra_roxb_root_rhizoma_smilacis_glabrae_traditional_herbal_medicine_tu.jpg
  ข้าวเย็นใต้ ชื่อสมุนไพร ข้าวเย็นใต้ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ยาหัวข้อ (ภาคเหนือ) , หัวยาจีนปักษ์ใต้ (ภาคใต้) , ยาหัว , ข้าวเย็นโคกขาว (ภาคอีสาน) , ถู่ฝูหลิง , ควางเถียวป่าเชี่ย (จีน)...

 • 53.jpg
  หางไหลแดง ชื่อสมุนไพร หางไหลแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น โล่ติ๊น,หางไหล(ภาคกลาง),ไหลน้ำ,เครือไหลน้ำ(ภาคเหนือ),อวดน้ำ(สุราษฎร์ธานี),กะลำเพาะ(เพชรบุรี),โพตะโกส้า(กะเหรี่ยง)ชื่อวิทยาศาส...

 • embelia-ribes-500x500.jpg
  สนขี้มด ชื่อสมุนไพร สนขี้มดชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ส้มกุ้งขาว,ส้มกุ้งเล็ก (ทั่วไป) , ส้มกุ้ง (ตรัง,ระนอง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Embelia ribes Burm.f.ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Embelia gaseinifoli...

 • 5831772721_22b1ea488d_b.jpg
  บานไม่รู้โรย ชื่อสมุนไพร บานไม่รู้โรยชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตะล่อม (ภาคเหนือ) , ดอกสามเดือน , กุนหยี (ภาคใต้) , สามปีบ่เหี่ยว (ภาคอีสาน) , โขยหยิกแป๊ะ (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ Gomphren...

 • marian-plum-maprang-fruits-thailand-isolated_62856-1762.jpg
  มะปราง ชื่อสมุนไพร มะปรางชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะผาง , บะผาง(ภาคเหนือ) ,บักปาง (ภาคอีสาน) , ปราง (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griffithชื่อสามัญMarian Plum , Plum Mang...

 • unnamed.jpg
  รามใหญ่ ชื่อสมุนไพร รามใหญ่ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พิลังกาสา (ทั่วไป) , ทุลังกาสา (ชุมพร) , ลังพิสา (ตราด) , จ้ำก้อง (เชียงใหม่) , ปือนา (นราธิวาส)ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia elliptica ...

 • unnamed (1).jpg
  หญ้าฝรั่น ชื่อสมุนไพร หญ้าฝรั่นชื่อวิทยาศาสตร์ Crocus sativus L.ชื่อสามัญ Saffron, Crocus, Truesaffronวงศ์ IRIDACEAE ถิ่นกำเนิดหญ้าฝรั่น ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของหญ้าฝรั่นนั้นเชื่อก...

 • Salacia verrucosa 1234 Trai Go.JPG
  กำแพงเก้าชั้น ชื่อสมุนไพร กำแพงเก้าชั้นชื่ออื่น ๆ /ชื่อท้องถิ่น ตากวง (โคราช,นครพนม,ภาคอีสาน) , ตากวาง (ลำปาง,แพร่) ,ตะก้อง , ขอบด้วงเถา (ชุมพร) , กระดงเย็น (เกาะช้าง)ชื่อวิทยาศาสต...

 • 4383871289_b536e6dd3b_b.jpg
  เครือปลาสงแดง ชื่อสมุนไพร เครือปลาสงแดงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น เครืออีโม้ , เครืออีม้อ (ภาคกลาง) , เครือเจ็น (เชียงใหม่) , เต่าไห้ (ตราด) , เถายอดแดง (อ่างทอง) , เถาวัลย์แดง (ชลบุรี...

 • 25140169218_25220a5d11_n.jpg
  งิ้วป่าดอกขาว ชื่อสมุนไพร งิ้วป่าดอกขาวชื่ออื่นๆ/ขื่อท้องถิ่น งิ้วป่า (ภาคใต้),ประจวบคีรีขันธ์) , นุ่นป่า , ง้าวป่า (ภาคกลาง) , งิ้วดอกขาว , งิ้วผา , ไกร (ภาคเหนือ), หมากงิ้วป่า (ภ...

 • large.jpg
  เฉียงพร้านางแอ ชื่อสมุนไพร เฉียงพร้านางแอชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แคแห้ง , สันพร้านางแอ , ต่อไส้ (ภาคกลาง) , สีฟันนางแอ (ภาคเหนือ) , สีฟัน (ภาคใต้) , ร่มคมขวาน (กรุงเทพฯ,ปริมณฑล) ,ส้...

 • 4d6f1758b120b.jpg
  ถั่วเหลือง ชื่อสมุนไพร ถั่วเหลืองชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ถั่วแระ , ถั่วพระเหลือง (ภาคกลาง) , ถั่งเน่า (ภาคเหนือ) , ถั่งเหลียง (ภาคอีสาน) , เถ๊าะหน่อ (กะเหรี่ยง) , เฮ็กตั่วเต่า , อึ่...

 • Butea_monosperma_flower_gall.jpg
  ทองกวาว ชื่อสมุนไพร ทองกวาวชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น จาก , ดอกจาน (ภาคอีสาน) , ก๋าวต้น , กว๋าวต้น (ภาคเหนือ) ,ทองต้น , ทองพรหมชาติ,ทองธรรมชาติ (ภาคกลาง) , จ้า (สุรินทร์)ชื่อวิทยาศาส...

 • img_0630_thumb.jpg
  ปอเตาไห้ ชื่อสมุนไพร ปอเต่าไห้ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น พญาไม้ผุ (ราชบุรี) , ปอตับเต่า (เลย) , พันไฉน , พันไสน (ภาคกลาง,กรุงเทพฯ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Enkleia siamensis (Kurz) Nevlingชื่อพ้...

 • mango-51995_960_720.jpg
  มะม่วง ชื่อสมุนไพร มะม่วงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น , หมากม่วง (ภาคอีสาน) , ลูกม่วง (ภาคใต้) , บะม่วง (ภาคเหนือ) ,หมักโม่ง (เงี้ยว-ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.ชื่อพ้องว...

 • unnamed.jpg
  กันเกรา ชื่อสมุนไพร กันเกราชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มันปลา (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน),ตำเสา,ทำเสา(ภาคใต้) , ตราเหตรา (เขมร),ตะมะซู , ตำมูกู (มลายู)ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb.ชื่อ...

 • unnamed (1).jpg
  กุ่มบก ชื่อสมุนไพร กุ่มบกชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักกุ่ม (ภาคเหนือ) , ผักก่าม , ก่าม (ภาคอีสาน) , กุ่ม (ภาคกลาง) , ถะงัน , ทะงัน (เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva adansonii DC.ชื่อพ้องว...

 • Colubrina_asiatica,_detail.jpg
  คันทรง ชื่อสมุนไพร คันทรงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ผักหวานทะเล (ภาคกลาง),ก้านเถิง , ผักก้านเถิง (ภาคเหนือ),ก้านตรง ,ผักก้านตรง (ภาคอีสาน) ,กะทรง , ทรง (ภาคใต้),เพลโพเด๊าะ(กะเหรี่ยง)ชื...

 • 1254985467_d9fbab0676_n.jpg
  คำเงาะ ชื่อสมุนไพร คำเงาะชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น คำไทย,คำแสด,คำแฝด (ภาคกลาง),มะกายหยุม,แสด (ภาคเหนือ),ชาตี (ภาคอีสาน),ดอกชาด,ชาด(ภาคใต้) หมากมอง (ไทยใหญ่),ส้มปู้ , จำปู้ (เขมร)ชื่อว...

 • 3-seed-Garcinia-cowa-rare-thai-herb.jpg
  ชะมวง ชื่อสมุนไพร ชะมวงชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะป้อง , ส้มป้อง (ภาคเหนือ) , หมากโมง , หมากส้มโมง (ภาคอีสาน) , ส้มมวง , กะมวง , มวง (ภาคใต้) , กานิ (มลายู) , ตระมูง (เขมร)ชื่อวิทยาศ...

 • Scleropyrum_pentandrum_or_Scleropyrum_wallichianum_03.JPG
  ต้นนมวัว ชื่อสมุนไพร ต้นนมวัวชื่ออื่น ๆ /ชื่อท้องถิ่น มะไฟแรด , เคาะหนาม , ขี้หนอน (ภาคเหนือ) , เหมือดคน (ภาคกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.ชื่อพ้องวิทย...

 • 33643038223_4880617fbc_c.jpg
  ตาล ชื่อสมุนไพร ตาลชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ตาลโตนด,ตาลใหญ่(ภาคกลาง),ปลีตาล,ตาลนา,ต๋าน(ภาคเหนือ),โหนด,ลูกโหนด(ภาคใต้),ปอเก๊าะตา(ยลา,ปัตตานี),คาน(ไทยใหญ่),ทอกู,ท้าว(กะเหรี่ยง),ตะนอด,ท...

 • 290px-Cajanus_caja_080716-1078_ayot.jpg
  ถั่วแระต้น ชื่อสุมนไพร ถั่วแระต้นชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น ถัวแระผี,ถั่วแม่ตาย (ภาคกลาง) , มะแฮะ,มะแฮะต้น (ภาคเหนือ),ถั่วแฮ(ภาคอีสาน),ถั่วแรด(ชุมพร),พะหน่อเซะ,พะหน่อซิ(กะเหรี่ยง)ชื่อว...

 • 51lH67OmD8L.jpg
  มะม่วงหิมพานต์ ชื่อสมุนไพร มะม่วงหิมพานต์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น มะม่วงไม่รู้หาว (ภาคกลาง) , มะม่วงกุลา , มะม่วง ลังกา , มะม่วงสินหน , มะม่วงสิโห , มะม่วงหลอด (ภาคเหนือ) , กาหยู , ก...

 • unnamed.jpg
  พิษนาศน์ ชื่อสมุนไพร พิษนาศน์ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น แผ่นดินเย็น (อุบลราชธานี) , ถั่วดินโคก (เลย) , นมราชสีห์ (ฉะเชิงเทรา)ชื่อวิทยาศาสตร์ Sophora exigua Craibชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Sop...

 • แอลคาร์นีทีน
  แอลคาร์นิทีน แอลคาร์นิทีน (L-carnitine) หรือ คาร์นิทีน (carnitine) มาจากภาษาละติน แปลว่า เนื้อสด เนื่องจากครั้งแรกสกัดได้ จากกล้ามเนื้อของหมูคาร์นิทีน มีโครงสร้างเป็น quaternary am...

 • chitosan_graphic_plastic_waste_packaging_environment.png
  ไคโตซาน ไคโตซาน คือ สารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีในสัตว์กระดองแข็งและขาเป็นปล้อง เช่น เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู ซึ่งเมื่อนำมาสกัดแยกเอาแคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็...

 • ลูทีน.jpg
  ลูทีน ลูทีน (Lutein) มีชื่อมาจากภาษาลาตินว่า ลูเทียส (Luteus) หมายถึงสีเหลือง ลูทีน แคโรทีนอยด์ (carotenoids ) ซึ่งมีลักษณะเป็นสารสีเหลือง ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตมิน เอ ได้ (non...

 • เปลือกสน
  สารสกัดจากเปลือกสน งานวิจัยและสรรพคุณ 19ข้อ ชื่อสมุนไพร ต้นสนเมอร์ไทม์ชื่ออื่นๆ สนโคแอสทอล , สนเมอร์ไทม์ฝรั่งเศส , Pin des Landesชื่อสามัญ Pinus pinuster Solanderชื่อวิทยาศาสตร์ Pi...

 • vitamin a.jpg
  วิตามินเอ ชื่อสามัญ Retinol ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินเอ ถูกค้นพบโดย ดร. E.V. McCollum , นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิตามินA นี้ เป็นวิตามินที่เป็นสารประกอบ ไอโซพรีนอยด์ที่ ประกอ...

 • Vitamin-B1.jpg
  วิตามินบี1 ชื่อสามัญ Thiamine ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 1 (Thiamine) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ (Water solublevitamin) และร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารท...

 • vitamin b2.jpg
  วิตามินบี 2 ชื่อสามัญ Riboflavin ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 2 หรือ ไรโบเฟลวิน ( Riboflavin ) เป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้เช่นเดียวกันกับวิตามินบี 1 และเป็นวิตามินที่มีคุณสมบ...

 • วิตามินบี-3.jpg
  วิตามินบี 3 ชื่อสามัญ Niacin , Nicotinic acid ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 3 (niacin) จัดเป็นวิตามินที่สามารถละลายน้ำได้ หากทำเป็นผลึก จะพบว่ามีสีขาวและไม่มีกลิ่นแต่มีรสขม และมีสู...

 • pantothenic-acid-foods-vitamin-b5.jpg
  วิตามินบี 5 ชื่อสามัญ Pantothenic acid ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 5 หรือ กรดแพนโทธีนิค (Pantothenic acid) จัดเป็นวิตามินชนิดที่ลลายได้ในน้ำ และยังอยู่ในกลุ่มวิตามินบีรวม โดยเป็...

 • vitamin b6.jpg
  วิตามินบี 6 ชื่อสามัญ Pyridoxine ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 6 (Pyridoxine)จัดเป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำ ซึ่งเป็นสรประกอบ ไพริดีน (Pyridoxine) ที่มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ชนิด...

 • R4fbf2764f0257612a8f9bfc1e8634cf0.jpg
  วิตามินบี 7 ชื่อสามัญ Biotin ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 7 Biotin ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 โดย Dr.Helen Parson ต่อมา Kogl Tonnis ได้ทำการแยกสารออกมาจากไข่แดงแล้วทำการตั้งชื...

 • w644.jpg
  วิตามินบี 9 ชื่อสามัญ Folic acid , Folate ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 9 (folic acid/folate) จัดเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1930 โดย Lucy Wills ซึ่งรายงานว...

 • Apikobal-B-vitamini.png
  วิตามิน บี 12 ชื่อสามัญ Cobalamin ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินบี 12 (Cobalamin) จัดเป็นวิตามินอีกชนิดหนึ่งที่สามารถละลายในน้ำได้ โดยเป็นสารที่มีโครงสร้างใหญ่และซับซ้อนประกอบด้วยวงแห...

 • VITAMIN fluke_๒๐๑๑๐๒_2.jpg
  วิตามินซี ชื่อสามัญ Ascorbic acid ประเภทและข้อแตกต่าง “วิตามินซี” หรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) จัดเป็นวิตามินชนิดละลายน้ำ มีลักษณะโมเลกุลคล้ายน้ำตาลกลูโคสเป็นผล...

 • collagen-powder.jpg
  คอลลาเจน ชื่อสามัญ Collagen ประเภทและข้อแตกต่าง คอลลาเจนเป็นโปรตีนในกลุ่มโปรตีนเส้นใยที่อยู่ภายนอกเซลล์ มีขนาดใหญ่ ซึ่งพบมากที่สุดในร่างกายของคนและสัตว์โดยพบประมาณร้อยละ 30 ในเนื้...

 • แอล-ธีอะนีน.jpg
  แอล-ธีอะนีน ชื่อสามัญ L-Theanine ประเภทและข้อแตกต่าง แอล-ธีอะนีน จัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง โดยเป็นกรดอะมิโนอนาล็อกของกรดอะมิโนโปรตีน L-gluamate และ L-glutamine ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรก...

 • %e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99.jpg
  วิตามินเค ชื่อสามัญ Koagulation vitamin ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินเค จัดเป็นวิตามินที่สลายได้ในไขมัน เป็นกลุ่มของสารประกอบพวก naphthoquinone ที่มีอยู่ในธรรมชาติ จนถึงปัจจุบันนี...

 • Vitamin-E-feature-image.jpeg
  วิตามินอี ชื่อสามัญ Tocopherol ประเภทและข้อแตกต่างวิตามินอี (Tocopherol) เป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน และเป็นหนึ่งในวิตามินที่สำคัญที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับ โดยมีลักษณะเป็นน้ำ...

 • Ernährungsblog_Soja-1024x465.jpg
  วิตามินดี ชื่อสามัญ Calciferol ประเภทและข้อแตกต่าง วิตามินดี (Calciferol) จัดเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน โดยวิตามินดี ที่มีความบริสุทธิ์ จะมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวและไม่มีกลิ่น ทน...

 • กลูตาไธโอน.jpg
  กลูตาไธโอน ชื่อสามัญ Glutathione ประเภทและข้อแตกต่าง กลูตาไธโอน (Glutathione) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญ 3 ชนิดรวมกัน คือ กลูตาเมท (Glutamate) ซิสเตอิน (Cy...

 • แอล-อาร์จินีน.jpg
  แอล-อาร์จินีน ชื่อสามัญ L-Arginine ประเภทและข้อแตกต่าง แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มกรดอะมิโนจำเป็น มีสูตรโครงสร้างทางเคมี C6H14N4O2และยังเป็น...

 • L-Leucine.jpg
  แอล-ลิวซีน ชื่อสามัญ L-Leucine ประเภทและข้อแตกต่าง แอล-ลิวซีนจัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นของร่างกาย มีสูตรโมเลกุลคือ C6H13NO2 มีความเป็นกรด ส่วนภายในโครง...

 • ทอรีน1.jpg
  ทอรีน ชื่อสามัญ Taurine ประเภทและข้อแตกต่าง ทอรีน (Taurine หรือ 2-Aminoethane Sulfonic Acid) เป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดเบตา (β-amino acid) ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบแต่ไม่ได้เป็นกรด...

 • L-glutamine.jpg
  แอล-กลูตามีน ชื่อสามัญ L-glutamine ประเภทและข้อแตกต่าง แอล-กลูตามีนเป็นกรดอะมิโน ชนิดที่ไม่จำเป็น (Non-essential amino acid) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีขั้ว แต่ไม่มีประจุ ชอบน้ำ และยัง...

 • อินูลิน.jpg
  อินูลิน ชื่อสามัญ Inulin ประเภทและข้อแตกต่างอินูลิน อินูลิน (Inulin) เป็นโพลีแซคคาไรค์ชนิดหนึ่งในกลุ่มฟรุกแตน (Fructan) ประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาว จำนวน 2 ถึง...

 • 2.jpg
  คลอโรฟีลล์ ชื่อสามัญ Chlorophyll ประเภทและข้อแตกต่าง คลอโรฟีลล์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในทุกส่วนของพืชที่เป็นสีเขียว มักพบมากในใบและส่วนอื่นๆ ที่มีสีเขียว โดย...

 • 6.jpg
  คอนดรอยตินซัลเฟต ชื่อสามัญ Chondroitin sulfate ประเภทและข้อแตกต่าง คอนดรอยตินซัลเฟต เป็นสารที่อยู่ในและรอบๆ เซลล์กระดูกอ่อน มีลักษณะเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex c...

 • 7.jpg
  ซัลโฟราเฟน ชื่อสามัญsulforaphane ประเภทและข้อแตกต่าง ซัลโฟราเฟน เป็นสารชนิดหนึ่งในกลุ่มไอโซไทโอไซยาเนตที่ถูกเปลี่ยนมาจากสารกลูโคราฟฟานิน โดยกระบวนกาของเอนไซม์ไมโรซิเนส และยังมีบทบา...

 • 270071_2200-732x549.jpg
  น้ำมันตับปลา ชื่อสามัญ Cod liver oil ประเภทและข้อแตกต่าง น้ำมันตับปลาคือ น้ำมันที่ได้จากสารสกัดตับของปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาค็อด ( Cod ) ปลาทูน่า ปลาแมคคาเรล ปลาซาดีน ปลาเฮอร์ริ่ง ป...

 • 650x350_perricone_diet_ref_guide.jpg
  น้ำมันปลา ชื่อสามัญFish oil ประเภทและข้อแตกต่าง “น้ำมันปลา” (fish oil) ในที่น้ำมิได้ หมายถึง “น้ำมันตับปลา” (fish liver oil) ที่เรารู้จักกันมานานแล้ว แต่หมายถึง น้ำมันสกัดได้จากไขม...

 • haktxc.jpg
  เบต้ากลูแคน ชื่อสามัญβ-glucan ประเภทและข้อแตกต่าง เบต้ากลูแคนเป็นพอลินแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากสารประกอบน้ำตาลกลูโคส (D-glucose) ที่เป็นรูปวงแหวน 6 ด้านหลาย...

 • %e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99.jpg
  เวย์โปรตีน ชื่อสามัญ Whey protein ประเภทและข้อแตกต่าง เวย์โปรตีน คือ โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ำนม โดยปกติในน้ำนมต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดหลัก คือ เวย์โปรตีน (Whey Pr...

 • image-asset.jpeg
  สารOPC ชื่อสามัญOligomeric Proanthocyanidins ประเภทและข้อแตกต่าง สาร OPC เป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสารตระกูลฟลาโวนอยด์ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ดอก...

 • Iodine.jpg
  ไอโอดีน ชื่อสามัญ Iodine ประเภทและข้อแตกต่าง ไอโอดีนเป็นธาตุเฮโลเจน (haiogen eiement) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 7A ของตรารางธาตุ (periodic table) ซึ่งประกอบด้วยฟลูออรีน (F) คลอรีน (CI) โบ...

 • ghows-NC-200709318-f2327547.jpg
  แมกนีเซียม ชื่อสามัญMagnesium ประเภทและข้อแตกต่าง แมกนีเซียมเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่เป็นธาตุในกลุ่มที่ 2 (alkaline earth) ในตารางธาตุ และมีมวลอะตอม 24.305 Da มีความถ่วงจำเพาะที่ 20 ๐C...

 • Magnesium_Fotolia_176929588_M_alfaolga-1024x1020.jpg
  แมงกานีส ชื่อสามัญMagnesium ประเภทและข้อแตกต่าง แมงกานีส เป็นธาตุโลหะกลุ่ม transition มีสัญญาลักษณ์ธาตุ Mn มีอะตอมมิกนัมเบอร์ 25 น้ำหนักอะตอม 54.938 ค่าความถ่วงจำเพาะ 7 42 จุดหลอมเ...

 • Zinc-e1593540430451.jpg
  สังกะสี ชื่อสามัญZinc ประเภทและข้อแตกต่าง ธาตุสังกะสีเป็นธาตุในหมู่ที่ 12 ของตารางธาตุ มีหมายเลขอะตอม 30 เลขมวล 65.39 มีจุด หลอมเหลวที่ 420 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดที่ 907 o C สำ...

 • OIP.jpg
  แคลเซียม ชื่อสามัญ Calcium ประเภทและข้อแตกต่าง แคลเซียม Calcium เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Ca มีเลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนักประเภทอะคาไลสีเทาอ่อน และอย...

 • Chromium-for-weight-loss-.jpg
  โครเมียม ชื่อสามัญ Chromiun ประเภทและข้อแตกต่าง โครเมียมเป็นธาตุชนิดหนึ่งในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ Cr. และมีหมายเลขอะตอม 24 เป็นธาตุโลหะทรานซิตัน (Transution metal) ในบล็อก D ซึ่ง...

 • copper-food-sources.jpeg
  ทองแดง ชื่อสามัญ Copper ประเภทและข้อแตกต่าง ทองแดง (Copper) เป็นธาตุโลหะที่มีความหนาแน่น มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง พบได้ตามธรรมชาติ ทั้งในดิน หิน น้ำและอากาศ อาจอยู่ในรูปธาตุอิส...

 • iron-image.jpg
  ธาตุเหล็ก ชื่อสามัญ Iron ประเภทและข้อแตกต่าง ธาตุเหล็กเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนที่นำออกซิเจน เช่น ฮีโมโกลบินซึ่ง...

 • shutterstock_1357397579-1.jpg
  ฟอสฟอรัส ชื่อสามัญ Phosphorus ประเภทและข้อแตกต่าง ฟอสฟอรัส (phosphorus) เป็นธาตุอโลหะ เลขอะตอม 15 มีสัญลักษณ์ P ฟอสฟอรัสอยู่ในกลุ่มไนโตรเจนมีวาเลนซ์ได้มาก ปรากฏในหลายอัลโลโทรป พบท...

 • selenium.jpg
  ซีลีเนียม ชื่อสามัญSelenium ประเภทและข้อแตกต่าง ซีลีเนียม (Selenium) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ทางเคมีว่า Se อยู่ในตารางธาตุหมู่ที่ 16 คาบที่ 4 มีเลขอะตอมเท่ากับ 34 และมวลอะตอ...

 • isoflavones-menopause-1.jpg
  ไอโซฟลาโวน ชื่อสามัญ Isoflavone ประเภทและข้อแตกต่าง ไอโซฟลาโวน (isoflavones) จัดเป็นสารจำพวก polyphenol ที่ไม่ใช้สเตอรอยด์ (steroid) หรืออาจเรียกว่าเป็นไฟโตนิวเทรียนต์ หรือสารอาหาร...

 • photo_2019-08-30-08.02.37.jpeg
  อะดิโพเนคทิน ชื่อสามัญ Adiponectin ประเภทและข้อแตกต่าง อะดิโพเนคทินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเนื้อเยื่อไขมันที่มีความสำคัญกับร่างกายชนิดหนึ่ง โดยเป็นฮอร์โมนประเภทโปรตีนมีขนาด 30 กิโลดา...

 • โคลีน.jpg
  โคลีน ชื่อสามัญ Choline ประเภทและข้อแตกต่าง โคลีนมีชื่อทางเคมีว่า 2-hydroxyethyl – trimethyl - ammonium เป็นสารประกอบที่คล้ายกับ วิตามินบี และถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นวิตามินท...

 • Beta – carotene.jpg
  เบต้าแคโรทีน ชื่อสามัญ Beta – carotene ประเภทและข้อแตกต่าง เบต้าแคโรทีน (beta-carotene) เป็นวิตามินชนิดหนึ่ง จัดเป็นรงควัตถุ (pigment) ที่มีสีส้ม สีเหลืองที่อยู่ในกลุ่มแคโรที...

 • potassium-.jpg
  โพแทสเซียม ชื่อสามัญ Potassium ประเภทและข้อแตกต่าง โพแทสเซียม Potassium จัดเป็นธาตุเคมีในกลุ่มโลหะ โดยเป็นโลหะอัลคาไล มีลักษณะเป็นผงสีขาว-เงินอ่อนๆ ซึ่งโพแทสเซียมในธรรมชาติมักเป็น...

 • Untitled-1.jpg
  เลซิติน ชื่อสามัญ Lecithin ประเภทและข้อแตกต่าง เลซิตินเป็นไขมันประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกายมนุษย์ซึ่งเลซิตินแยกได้ครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 โดยนักเภสัชเคมี...

 • Mo.jpg
  โมลิบดีนัม ชื่อสามัญ Molybdenum ประเภทและข้อแตกต่าง โมลิบดีนัมเป็นธาตุโลหะมีสัญลักษณ์ คือ Mo และอยู่ในกลุ่ม 6A ในตารางธาตุ : มีวาเลนซี 2 ถึง 6 สามารถแสดงคุณสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและ...

 • lycopene-foods.jpg
  ไลโคปีน ชื่อสามัญ Lycopene ประเภทและข้อแตกต่าง ไลโคปีนเป็นวัตถุสีแดงที่พบตามธรรมชาติ (natural pigment) เป็นหนึ่งในสารประกอบของกลุ่มแคโรทีนอยด์ (พบในปัจจุบันประมาณ 600 กรัม) โครงสร...

 • Vit-Conn.jpg
  โคเอนไซม์ คิวเท็น ชื่อสามัญCoenzym Q10 , Ubiquinone ประเภทและข้อแตกต่าง โคเอนไซม์ คิวเท็น มีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น Ubiquinone หรือ Ubidecarenone Ubiquitous หรือ Coenzyme quinine แ...

 • unnamed.jpg
  ใยอาหาร ชื่อสามัญ Dietary fiber ประเภทและข้อแตกต่าง ใยอาหารหรือที่ศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า“ไดเอททารีไฟเบอร์”(Dietary Fiber) หมายถึง ส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืชที่ไม่ใช่อาหารและไม่...

 • istockphoto-1216509191-612x612.jpg
  แอสตาแซนธิน ชื่อสามัญ Astaxanthin ประเภทและข้อแตกต่าง แอสตาแซนธิน เป็นสารรงควัตถุ (pigment) ในตระกูลแคโรทีนอยด์ ( Carotenoid ) ที่มีสีชมพูถึงแดงส้ม และจัดเป็นสารสีในกลุ่มแซนโทฟิล...

 • คาเทชิน.jpg
  คาเทชิน ชื่อสามัญ Catechin ประเภทข้อแตกต่าง คาเทชินเป็นสารประกอบฟีนอล ในกลุ่มฟลาวานอล หรือฟลาวาน-3-ออล (flavanols หรือ flavan-3-ols) มีสูตรทางเคมี คือ C15H14O6 และมีน้ำหนักโมเลกุลเ...

 • Phycocyanin.jpg
  ไฟโคไซยานิน ชื่อสามัญ Phycocyanin ประเภทและข้อแตกต่าง ไฟโคไซยานิน คือไฟโคบิลิโปรตีนหนึ่ง ซึ่งเป็นรงควัตถุที่มีสีน้ำเงินหรือเป็นสารประกอบที่มีสีฟ้าเรืองแสงได้และสามารถละลายน้ำได้ โด...

 • อัลบูมิน.jpg
  อัลบูมิน ชื่อสามัญ Albumin ประเภทและข้อแตกต่าง อัลบูมิน (Albumin) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ในเลือด และยังเป็นโปรตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในพลาสม่า คือ ประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณโปร...

 • Fucoxanthin.jpg
  ฟูโคแซนทิน ชื่อสามัญ Fucoxanthin ประเภทและข้อแตกต่าง ฟูโคแซนทินเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ที่พบได้มากกว่า 10% ของสารกลุ่ม carotenoids ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในธรรมชาติ...

 • Untitled-1.jpg
  ไฮยาลูโรนิค ชื่อสามัญ Hyaluronic acid ประเภทและข้อแตกต่าง กรดไฮยาลูโรนิคเป็นเฮเทอโรพอลีแซ๊คคาไรด์ในกลุ่มไกลโคสะมิโนไกลแคน (glycosaminoglycan,GAG) สายตรงที่มีความหนืดสูงและมีความยึด...

 • en_husfood.jpg
  ฟลูออไรด์ ชื่อสามัญFluorine ประเภทและข้อแตกต่าง ฟลูออไรด์(Fluoride) สารประกอบที่เกิดจากธาตุฟลูออรีน (Fluorine) หรือเป็นเกลือของฟลูออรีน โดยเป็นธาตุที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ และเป็นแร่ธ...

 • Sucralose.jpg
  ซูคราโลส ชื่อสามัญ Sucralose ประเภทและข้อแตกต่าง ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ (artificial sweetener) ชนิดที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งมีความหวานเป็น 600 เท่าของน้ำตาลทราย ชื่อทางเ...

 • Curcumin.jpg
  เคอร์คูมิน ชื่อสามัญ Curcumin ประเภทและข้อแตกต่าง สารเคอร์คูมิน (Curcumin)หรือ diferuloyl methane มีชื่อเรียกตามโครงสร้างทางเคมีว่า 1, 7–bis (4– hydroxyl–3–methoxyphenyl) 1, 6–hept...

 • different-types-of-salt-732x549-thumbnail-732x549.jpg
  คลอไรด์ ชื่อสามัญ Chloride ประเภทและข้อแตกต่าง คลอไรด์เป็นไอคอนของคลอรีนเป็นธาตุที่มีประจุลบ (anion) ที่มีมากที่สุดในร่างกายและกระจายอย...

 • sodium.jpg
  โซเดียม ชื่อสามัญ Sodium ประเภทและข้อแตกต่าง โซเดียม (Na+ ) เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกายต้องการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตโซเดียมได้เองได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น โดยโซเดียมจั...

 • OIP.jpg
  แอสปาร์แตม ชื่อสามัญ Aspartame ประเภทและเข้อแตกต่าง แอสปาร์แตม (Aspartame) มีชื่อทางเคมีว่า aspartyl-phenylalanine-1-methyl ester ซึ่งแอสปาร์แตมเป็น methyl ester ของกรดอะมิโน 2 ตั...

 • en29kb.png
  กาบา ชื่อสามัญ Gamma-Amino butyric acid (GABA) ประเภทและข้อแตกต่าง สาร GABA (Y – aminobutyric acid)หรือ 4-aminobutanoic acid เป็นกรดอะมิโนอิสระที่ไม่ใช่โปรตีน ที่พบได้ทั่วไปในธรรมช...

 • 097739-600x600-B.jpg
  ครีเอทีน ชื่อสามัญ Creatine ประเภทและข้อแตกต่าง ครีเอทีน หรือ 3-Methylguanidinoacetic acid หรือ N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-glycine มีอยู่ 2 ชนิดที่สำคัญ คือ ครีเอทีนอิสระ และฟอ...

 • 12231_2008_9038_Fig2_HTML.jpg
  คอร์ไดเซปิน ชื่อสามัญ Cordycepin ประเภทและข้อแตกต่าง สารคอร์ไดเซปีน [ Cordycepin หรือ(3 '- deoxyadenosine)] คือ สารอนุพันธ์ของอะดีโนซีนที่อยู่ในกลุ่มนิวคลีโอไซด์ (nucleosides) ที่...

 • R599450470f799721f5a11ec8aa7eecc1.jpg
  คาร์โนซีน ชื่อสามัญ Carnosine ประเภทและข้อแตกต่าง คาร์โนซีน (carnosine) หรือ β – al- anyl – L – histidine เป็นสารประกอบไดเพปไทด์ (Dipeptide) ที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เองตามธรรมชาติ โ...

 • Untitled-2.jpg
  จินเซนโนไซด์ ชื่อสามัญ Ginsenoside โครงสร้างของจินเซนโนไซด์กลุ่ม protopanaxadiol ประเภทและข้อแตกต่าง จินเซ็นโนไซด์ จัดเป็นสารประกอบธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็น ไตรเทอร์ปีนซาโป...

 • HTB14zXnyFmWBuNjSspdq6zugXXar.jpg
  เซซามิน ชื่อสามัญ Sesamin ประเภทและข้อแตกต่าง เซซามินเป็นสารประกอบฟีโนลิคชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มของลิกเนน (lignans) ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระหรือแอนดิออกซิเดนท์ (amtioxidart) ได้ ...

 • piperina-para-perder-peso.jpg
  ไพเพอร์รีน ชื่อสามัญ Piperine ประเภทและข้อแตกต่าง ไพเพอรรีนจัดเป็นสารแอลคาลอยด์ในกลุ่มพิเพอริดีนที่ให้กลิ่นฉุนร้อน มีสูตรทางเคมีคือ C17 H19 No3 มีมวลโมเลกุล 285.34 g mol-1 และมีจุด...

 • Rc77ff18417442070407db6bc5764664d.jpg
  อะซีซัลเฟม โพแทสเซียม ชื่อสามัญ Acesul fame Potassium ประเภทและข้อแตกต่าง อะซีซัลเฟม-โพแทสเซี่ยมจัดเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลประเภทที่ไม่ให้พลังงาน โดยเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ให้ร...

 • Untitled-1.jpg
  อัลลิซิน ชื่อสามัญ Allicin ประเภทและข้อแตกต่าง อัลลิซินเป็นสารประกอบในกลุ่ม organosulfur ลักษณะเป็นของเหลวมีสีเหลืองเล็กน้อย หรือไม่มีสี มีกลิ่นฉุน มีสูตรทางเคมี คือ C6 H10 O52 มี...

 • Weight-Loss-Supplement-Konjac-Glucomannan-Powder-_everforeverbio.png
  กลูโคแมนแนน ชื่อสามัญ Glucomannan ประเภทและข้อแตกต่าง กูลโคแมนแนนเป็นเส้นใยธรรมชาติได้จากบุก ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีน้ำหนักมวลโมเลกุลสูงมาก (ultra-hight molecular-weight polysaccharid...

 • 1_ZcZ54dLnOdZfOz6TtwgXFA.jpeg
  แคปไซซินอยด์ ชื่อสามัญ Capsaicinoids ประเภทและข้อแตกต่าง แคปไซซินอยด์ (capsaicinoids) เป็นสารประกอบสำคัญของพริก ที่ทำให้เกิดกลิ่นและรสเผ็ดร้อนซึ่งจัดเป็นสารในกลุ่มอัลคาลอย์ ที่มี...

 • ginger.jpg
  จินเจอรอล ชื่อสามัญ Gingerol ประเภทและข้อแตกต่าง จินเจอรอลเป็นสารที่ให้กลิ่นและรสเผ็ดร้อนของขิงที่จัดอยู่ในกลุ่มฟินอลลิกดีโตน (phenolic ketones) ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ C17 H26 O4 มี...

 • b5f774e08e38629716b4207acb27cd47.jpg
  ซอร์บิทอล ชื่อสามัญ Sorbitol ประเภทและข้อแตกต่าง ซอร์บิทอลจัดเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ของน้ำตาลกลูโคสชนิดหนึ่งที่มีความหวานประมาณ 35-60% ของความหวานของน้ำตาลซูโครส และให้พลังงาน 2.6 กิโล...

 • coverimage-1557905335.jpg
  แซ็กคาริน ชื่อสามัญ Saccharin ประเภทและข้อแตกต่าง แซ็กคาริน จัดเป็นสารให้ความหวานกลุ่มที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ชนิดแรกที่...

 • 2.jpg
  พรอพอลิส ชื่อสามัญ Propolis ประเภทและข้อแตกต่าง พรอพอลิส (propolis) หรือกาวผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารที่ผึ้งงานที่มีอายุ 22 วันขึ้นไปรวบรวมมาจากยางไม้ตามส่วนต่างๆ ขอ...

 • 111.jpg
  โพลิโคซานอล ชื่อสามัญ Policosanol ประเภทและข้อแตกต่าง โพลิโคซานอล (policosanol) คือกลุโมของแอลกอฮอล์สายตรงยาว (long chain aliphatic alcohols) ที่มีความยาวคาร์บอน 20-36 อะตอมซึ่ง พบ...

 • Untitled-1.jpg
  ยูจีนอล ชื่อสามัญ Eugenol ประเภทและข้อแตกต่าง ยูจีนอลหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 4-allyl2-methoxyphenol หรือ 2-methoxy-4-(2-propenyl) phenol เป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชธรรมช...

 • ดาป.jpg
  สตีวิออลไกลโดไซด์ ชื่อสามัญ Steviol glycosides ประเภทและข้อแตกต่าง สตีวิออลไกลโคไซด์ คือกลุ่มของสารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากหญ้าหวาน (stevia rebaudiana Bertoni) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสี...

 • 555.jpg
  แอนโดรกราโฟไลด์ ชื่อสามัญAndrographolide ประเภทและข้อแตกต่าง แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) เป็นสารในกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตร (diterpene lactones) ที่มีฤทธิ์ลดไข้ (antipyretic) ต้า...

 • lemon.jpg
  ลิโมนีน ชื่อสามัญ Limonene ประเภทและข้อแตกต่าง สารลิโมนีนหรือ 4-isopropenyl-l-methylcyclohexene เป็นสารประกอบประเภทเทอร์พีนอยด์ ในกลุ่มของโมโนเทอร์พีน (monoterpene) เป็นของเหลวที่อ...

 • 3.jpg
  พิโนสโตรบิน ชื่อสามัญ Pinostrobin ประเภทและข้อแตกต่าง พิโนสโตรบินหรือ 5-hydroxy-7-methoxyflavanone เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยส์ (flaronoids) มีสูตรทางเคมี คือ C16 H14 O4 มีมวลโมเลกุล 2...

 • xylitol-500x500.jpg
  ไซลิทอล ชื่อสามัญXylitol ประเภทและข้อแตกต่าง ไซลิทอล (Xylitol) จัดเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (Alcohol Sugar) มีโครงสร้างโมเลกุลมีคาร์บอน 5 อะตอม มีสูตรทาง...

 • ingredient-chinese-herbal-medicine-luo-han-guo_62856-3981.jpg
  โมโกรไซด์ ชื่อสามัญ Mogroside ประเภทและข้อแตกต่าง โมโกรไซด์ (Mogrisides) เป็นสารที่ให้รสหวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม ไตรเตอร์ปีน ไกลโคไซด์ (Triterpene Glycosides) เป็นสารที่...

 • unnamed.jpg
  เฮลเพอริดิน ชื่อสามัญ Hesperidin ประเภทและข้อแตกต่าง เฮสเพอริดินเป็นสารโพลิฟีนอลในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflaranoid) ที่มีสูตรทางเคมี คือ C28H34O15 มีมวลโมเลกุล 610.565 g/mol-1โดยส...

 • Untitled-1.jpg
  แกมมาออไรซานอล ชื่อสามัญ Gamma oryzanol ประเภทและข้อแตกต่าง สารแกมมาออไรซานอล ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น มีรากศัพท์มาจากคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ว่า “Oryza sativa”(ออ...

 • Untitled-2.jpg
  C.B.D. ชื่อสามัญ Cannabidiol ประเภทและข้อแตกต่าง สาร CBD (Cannabidiol) เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติที่มีสูตรเคมี คือ C21H30O2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol) โดยสารในกลุ่ม...

 • ดาป.jpg
  สารสกัดจากเปลือกมังคุด ชื่อสามัญ Mangosteen extract Garcinone gamma mangostin beta mangostin ประเภทและข้อแตกต่าง เปลือกผลมังคุดมีสารเคมีที่เป็นประโยชน์ พบอยู่ในเปลือกผลอยู่เป็...

 • ดาป1.png
  เอเชียติโคไซด์ ชื่อสามัญ Asiaticoside ประเภทและข้อแตกต่าง สารเอเชียติโคไซด์ (asiaticoside) จัดเป็นสารประกอบในกลุ่ม ไตรเทอร์ปินอยด์ซาโปนิน (triyerpenoid saponins) ที่ได้จากธรรมชาติท...

 • ดาป.jpg
  น้ำมันมะพร้าว ชื่อสามัญ Coconut oil Cuprylic acid monolaurin ประเภทและข้อแตกต่าง “น้ำมันมะพร้าว” เป็นน้ำมันจากพืชชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลักเป็นกรดไขมันอิ่มตัว (มากกว่า 90%จาก...

 • omega-9.jpg
  โอเมก้า 9 ชื่อสามัญ Omega-9 fatty acid ประเภทและข้อแตกต่าง กรดไขมันโอเมก้า 9 เป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ที่ไม่ได้เป็นกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายเหมือนโอเมก้า 3 และ 6 ซึ่...

 • senna-siamea-kassodbaum-5-samen-1.jpg
  บาราคอล ชื่อสามัญ Barakol ประเภทและข้อแตกต่าง บาราคอลเป็นสารในกลุ่มโครโมน (Chromone) โดยเป็นอนุพันธ์ของ dioxaphenakne มีชื่อทางเคมีว่า 3a,4-dihydro-3a,8-dihydroxy-2,5-dimethyl-1...

 • สโคโปเลติน1.jpg
  สโคโปเลติน ชื่อสามัญ Scopoletin ประเภทและข้อแตกต่าง สโคโปเลตินเป็นสารในกลุ่มคูมารินซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ C10H8O4 มีมวลโมเลกุล 192.16 g/mol ถูกแจกได้เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยฮาวายใ...

 • วิตามิน.jpg
  อาร์บูติน ชื่อสามัญ Arbutin , 4-hydroxyphynyl-β-D-glucopyranoside ประเภทและข้อแตกต่าง อาร์บูตินเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรควิโนนชนิดหนึ่งในรูปของ glycosylated ซึ่งประกอบด้วยน้้าตาลดี-กลูโ...

 • 1.jpg
  กรดอัลฟาไลโปอิก ชื่อสามัญ Alpha-lipoic acid ประเภทและข้อแตกต่าง กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha-lipoic acid,ALA) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ กรดไทออคติก (thioctic acid) โดยเป็นสารประกบ organosulf...

 • istockphoto-1036860414-170667a.jpg
  เรสเวอรเทรอล ชื่อสามัญ Resveratrol ประเภทและข้อแตกต่างสารเรสเวอรทรอล สารเรสเวอรทรอลเป็นสาร polyphenol ที่อยู่ในกลุ่ม stilbene มักจะพบมากในธรรมชาติโดยพบได้ในพืชหลายชนิด มีสูตรโมเลกุ...

 • วิตามิน.jpg
  โอเมก้า 6 ชื่อสามัญ Omega-6 fatty acid ประเภทและข้อแตกต่างโอเมก้า 6 โอเมก้า 6 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โดยจัดเป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็น (Essential fatty aci...

 • DMPBO.jpg
  สาร DMPBD ชื่อสามัญ (E-1-(3,4 dimethoxyphenyl) butadiene [DMPBD] ประเภทและข้อแตกต่างสาร DMPBD สาร DMPBD จัดเป็นสารในกลุ่ม ฟินิลบิวทินอยดส์ (pnenylbutenoids) ที่มีสูตรทางเคมีคือ C12...

 • สารสกัดกระชายดำ.jpg
  สารสกัดกระชายดำ ชื่อสามัญ Kaempferia parviflora extract ประเภทและข้อแตกต่างสารสกัดกระชายดำ สารสกัดกระชายดำ คือ สารต่างๆ ที่มีอยู่ในเหง้ากระชายดำที่ถูกสกัดแยกออกมาเป็นสารบริสุทธิ์...

 • Depositphotos_92770114_l-2015.jpg
  โอเมก้า 3 ชื่อสามัญ Omega-3 fatty acid ประเภทและข้อแตกต่างโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โดยถือเป็นหนึ่งในสองกรดไขมันที่จำเป็น (Essenti...

 • 145730_shutterstock_1260338434.jpg
  AHAs ชื่อสามัญ Alpha hydroxy acid ประเภทและข้อแตกต่างสารAHAs AHAs (Alpha hydroxy acid) เป็นชื่อกลุ่มของสารสกัดจากธรรมชาติประเภทกรดผลไม้ โดยเป็นกลุ่มของสารที่ประกอบด้วย กรดคาบอกไซ...

 • shutterstock_697939678.jpg
  HCA
  HCA ชื่อสามัญ Hydroxy citric acid ประเภทและข้อแตกต่างของสาร HCA กรดไฮดรอกซีซิตริก (hydroxycitric acid) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สาร HCA” เป็นอนุพันธ์ของกรดซิตริกที่สกัดได้จกพืชตามธรร...

 • SRI-hybrid-rice-field.jpg
  เซราไมด์ ชื่อสามัญ Ceramide ประเภทและข้อแตกต่างของเรเซราไมด์ เรเซราไมด์ จัดเป็นไขมัน ชนิดแอมฟิฟิลิก (Amphiphilic) หรือไขมันที่มีขั้ว โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับสั...

 • pineapple.jpg
  โบรมีเลน ชื่อสามัญ Bromelain ประเภทและข้อแตกต่างโบรมิเลน โบรมิเลน (bromelain) เป็นเอนไซม์ที่ได้จากธรรมชาติโดยจัดอยู่ในกลุ่มซิสเตอีนโปรติเอส (cysteine protease) หรือ proteolytic en...

 • shutterstock_1443855413.jpg
  กรดจิมเนมิก ชื่อสามัญ Gymnemic acid ประเภทและข้อแตกต่างของกรดจิมเนมิก กรดจิมเนมิก (Gymnemic acid) เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติในกลุ่มไตรเทอร์ปีนซาโปนิน (triterpene saponin) ที่มีส...

 • Untitled-2.jpg
  กระเทียมดำ ชื่อสามัญ Black garlic ประเภทและข้อแตกต่างกระเทียมดำ กระเทียมดำ คือ กระเทียม (Allium sativum L.) ที่ผ่านการแปรรูปโดย ทำให้กระเทียมเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยปฏิกิริยาเมสลาร์ด (...

 • Untitled-1.jpg
  กาแลคโตแมนแนน ชื่อสามัญ Galactomannan ประเภทและข้อแตกต่างของสารกาแลคโตแมแนน สารกาแลคโตแมแนนเป็นสารเฮทเทอร์โรโพลีแซคคาไรด์ (Heteropolysaccharide) ที่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสอ...

 • Untitled-1.jpg
  กีปิโนไซด์ ชื่อสามัญ Gypenosides สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารประเภทสะโปนินบางชนิดที่พบในสมุนไพรปัญจขันธ์ส่วนเหนือดิน ประเภทและข้อแตกต่างของกีปิโนไซด์ สารกลุ่มกีปิโนไซด์(Gepenosides...

 • Untitled-1.jpg
  บาโคไซด์ ชื่อสามัญ Bacoside ประเภทและข้อแตกต่างของสารบาโคไซด์ สารบาโคไซด์กลุ่มของเป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติโดยเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม tritepenoid saponin ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่มีฤ...

 • Untitled-1.jpg
  สารสกัดดอกคาโมมายล์ ชื่อสามัญ Chamomile Extract ประเภทและข้อแตกต่างของสารสกัดดอกคาโมมายล์ สารสกัดดอกคาโมมายล์เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ โดยในดอกคาโมมายล์มีการศึกษาวิจัยพบว่าจะป...

 • buy-baicalein.jpg
  ไบคาเลน ชื่อสามัญ Baicalein ,5,6,7-trihydroxyflavone ประเภทและข้อแตกต่างของสารไบคาเลน สารไบคาเลน (baicalein) เป็นอะไกลโคนของสารไบคาลิน (Baicalin) โดยถูกจัดเป็นสารฟลาโวนอยด์ในกลุ่...

 • shutterstock_1481183459.jpg
  คาเฟอีน ชื่อสามัญ Caffeine, 1, 3, 7-trimethylxanthine ประเภทและข้อแตกต่างของคาเฟอีน คาเฟอีน (Caffeine) เป็นสารแซนทีนแอลคาลอยด์ (Xanthine alkaloid) ที่มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,7-Trimeth...

 • แป๊ะก๊วย4.jpg
  สารสกัดใบแปะก๊วย ชื่อสามัญ Ginkgo Biloba Leaf Extract ประเภทและข้อแตกต่างของสารสกัดใบแปะก๊วย สารสกัดใบแปะก๊วยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายโดย...

 • images-2021-05-21t163750.968.jpeg
  กรดกาโนเดริค ชื่อสามัญ Ganoderic acid ประเภทและข้อแตกต่างกรดกาโนเดริค กรดกาโนเดริค เป็นสารประกอบที่ได้จากธรรมชาติโดยเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ ซึ่งเป็นสารที่ให้รสขมและนั...

 • Pb.jpg
  ซาแรนติน ชื่อสามัญ Charantin ประเภทและข้อแตกต่างของสารซาแรนติน สารซาแรนติน(charantin) จัดเป็นสารซาโปนินชนิด Steroidal saponins โดยเป็นสารผสมของ β-sitosteryl glucoside (C35 H60 O6)...

 • 56.jpg
  ไรนาแคนทิน ชื่อสามัญ Rhinacanthin ประเภทและข้อแตกต่างสารไรนาแคนทิน ไรนาแคนทินเป็นสารประกอบควิโนนอยู่ในกลุ่มแนฟโทควิโนน (Naphthoquinones) ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งชนิดของสาร ดังกล่าว...

 • Untitled-1.jpg
  สาร DNJ ชื่อสามัญ 1-deoxynojirimycin ประเภทและข้อแตกต่างของสาร DNJ สาร DNJ (1-deoxynojirimycin) เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติโดยเป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ที่มีโครงสร้างคล้ายน้ำตาลโมเลกุลเ...

 • Untitled-1.jpg
  ออกซีเรสเวอราทรอล ชื่อสามัญOxyresveratrol, 2, 4, 3’, 5’ – Tetrahydroxystilbene ประเภทและข้อแตกต่างของสารออกซีเรสเวอราทรอล สารออกซีเรสเวอราทรอลจัดเป็นสารที่อยู่ในก...

 • Untitled-1.jpg
  นมผึ้ง ชื่อสามัญRoyal jelly ประเภทและข้อแตกต่างของนมผึ้ง นมผึ้ง (Royal jelly) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารประเภทหนึ่งของผึ้งที่ใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนของผึ้งงานและตั...

 • Giloy.jpg
  บอราเพโตไซด์ ชื่อสามัญ Borapetosides ประเภทและข้อแตกต่างของสารบอราเพโตไซด์ สารบอราเพโตไซด์ (Borapetosides) เป็นกลุ่มของสารที่อยู่ในกลุ่ม ไตรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoid) ที่พบได้จาก...

 • Are-bael-and-its-aegeline-content-set-for-intense-analytical-safety-scrutiny_wrbm_large.jpg
  Aegeline ชื่อสามัญ N-(2-Hydroxy-2- (4-methoxyphenyl) cinnamamide ประเภทและข้อแตกต่างของสาร Aegeline สาร Aegeline เป็นสารในกลุ่มอัลคาลอยด์ (Alkaloids) ที่ได้จากพืชธรรมชาติโดยเป็นสา...

 • citric-acid-1296x728-feature.jpg
  กรดซิตริก ชื่อสามัญ Citric acid, 2-hydroxy-1,2,3-propane tricarboxylic acid ประเภทและข้อแตกต่างของกรดซิตริก กรดซิตริก(citric acid) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบในพืชหรือชื่อที่รู้จัก...

 • 3c6a9c49560800d9b440ff32db961aa9.jpg
  สปิแลนทอล ชื่อสามัญ Spilanthol, (2E, 6Z, 8E) –N- (2-methylpropyl) deca -2,6,8-trienamide ประเภทและข้อแตกต่างสารสปิแลนทอล สารสปิแลนทอล (spilanthol) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งคื...

 • 360_F_31370427_l9QGmfewBgNKun7bDjVRA1XEGsK5yM0a.jpg
  โอลิโกนอล ชื่อสามัญ Oligonol ประเภทและข้อแตกต่างของสารโอลิโกนอล สารโอลิโกนอลเป็นสารประกอบที่ได้จากธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มฟีนอลิก โดยจัดเป็นสารโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด ที่ประก...

 • Untitled-1.jpg
  L-dopa ชื่อสามัญ L-3, 4- dihydroxyphenyl alanine ประเภทและข้อแตกต่างสาร L-dopa สาร L-dopa จัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในพืชธรรมชาติ มีสูตรทางเคมี คือ C9 H11 O4 มีมวลโมเ...

 • 252.jpg
  Guaijaverin ชื่อสามัญ Quercetin 3- arabinoside, Quercetin 3-O-b-L-arabinoside, 3-(α-L-Arabinopyranosyloxy) -3,4,5,7-tetrahydroxyflavone ประเภทและข้อแตกต่างของสาร Guaijaverin ...

 • 252.jpg
  ไทโมควิโนน ชื่อสามัญ Thymoquinone , 2-methyl-5-(propan-2-yl)-2,5-diene-1,4,-dione ประเภทและข้อแตกต่างไดออสไพรอล ไดกลูโคไซด์ สารไทโมควิโนน (Thymoquinone) จัดเป็นอนุพันธ์ของควิโนน ที...

 • เรอินน.jpg
  ไดออสไพรอล ไดกลูโคไซด์ ชื่อสามัญ Diospyrol diglucoside ประเภทและข้อแตกต่างไดออสไพรอล ไดกลูโคไซด์ สารไดออสไพรอล ไดกลูโคไซด์ (diospyrol diglucoside) เป็นสารชนิดใหม่ที่พบได้ในพืชธรรม...

 • เรอินน.jpg
  เรอิน ชื่อสามัญ Rhein, Cassic acid, 4,5 – Dihydroxy-9, 10-dryhydroanthracene-2-carboxylic acid ประเภทและข้อแตกต่างเรอิน สาร เรอิน(Rhein) ถูกพบครั้งแรกในโกศน้ำเต้า เมื่อ ค.ศ.1895 โ...

 • รูติน
  รูติน ชื่อสามัญ Rutin , Rutoside , quercetin-3-O-rutinoside ประเภทและข้อแตกต่างรูติน รูติน(Rutin) เป็นสารพฤกษเคมี ชนิดหนึ่งที่พบได้ในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่ม ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflav...