โรคและวิธีการป้องกัน


 • โรคปอดอักเสบ / ปอดบวม (Pneumonia) 1.โรคปอดอักเสบ / ปอดบวม คืออะไร ปอด (Lung) เป็นอวัยวะในระบบการหายใจที่อยู่ภายในทรวงอกทั้ง 2 ข้าง มีลักษณะเป็นเนื้อหยุ่นๆ มีสีออกชมพูมีหน้าที่แลกเป...

 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร (โรคกระเพาะ) 1.โรคแผลในกระเพาะอาหารคืออะไรโรคแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer) หมายถึง โรคที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น หรือมีการอักเสบของเยื่อกระ...

 • โรคอัมพฤกษ์อัมพาต 1.โรคอัมพฤกษ์อัมพาต คืออะไร โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นอาการของ โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก ในแต่ละปีประชากรโลกประมาณ 15 ...

 • โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 1.โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร ไข้หวัดใหญ่ หรือ ฟลู (Influenza, Flu) เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคหวัด แต่เกิดจากไวรัสคนละชนิดและ...

 • โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) 1.โรคไตคืออะไร"ไต" มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ขนาดเท่ากำปั้น ๒ ข้าง อยู่ด้านหลังช่องท้องข้างละ ๑ อัน ไตทำหน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่ายของเสียออกจาก...

 • โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) 1.โรคไข้เลือดออกคืออะไร โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหนะนำโรคอาการของโรคนี้...

 • โรคเบาหวาน(Diabetes Mellitus) 1.โรคเบาหวานคืออะไร คำจำกัดความของโรคเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกาให้คำจำกัดความโรคเบาหวานไว้ คือ โรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคทางเมตะบอลิซึมที่แสด...

 • โรความดันโลหิตสูง (Hypertension) 1.โรคความคันโลหิตสูง คืออะไร ความดันโลหิตสูงความดันโลหิต คือ แรงดันเลือด ที่เกิดจากหัวใจ สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การวัดความดันโลหิตสามารถทำโดยใช...

 • โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease.IHD) 1.โรคหัวใจขาดเลือดคืออะไรโรคหัวใจขาดเลือด ( Ischemic Heart Disease) เป็นโรคที่อาจกล่าวได้ว่าพบบ่อยในประเทศไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย...

 • โรคมะเร็ง (Canaer) 1.โรคมะเร็งคืออะไรโรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการเจ...

 • โรคภูมิแพ้ (Allergy) 1.โรคภูมิแพ้คืออะไร โรคภูมิแพ้ (Allergy) คือโรคที่เกิดจาการตอบสนองของร่างกายมากผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้นบางชนิด จึงทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิ...

 • โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) 1.โรคไวรัสตับอักเสบคืออะไรตับนับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม อยู่หลังกระบังลมและมีหน้าที่ที่สำคัญต...

 • โรคบาดทะยัก (Tetanus) 1.โรคบาดทะยักคืออะไร โรคบาดทะยักเป็นโรคติดเชื้อที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีอันตรายร้ายแรง สามารถพบได้ใ...

 • โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 1. โรคอาหารเป็นพิษคืออะไร โรคอาหารเป็นพิษเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายถึงอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน สาเหตุอาจเกิดจากก...

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG (Myasthenia gravis) 1. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (MG) คืออะไร โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia g...

 • โรคพาร์กินสัน (Parkinson ‘s disease) 1.โรคพาร์กินสันคืออะไร ทุกท่านคงเคยพบเห็นผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นคนในครอบครัว หรืออื่นๆที่พบเห็นทั่วไป มีอาการ แขนและมือสั่นข้างใดข้างหนึ่ง หรืออ...

 • โรค SLE (โรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง,โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง) (Systemic lupus erythematosus) 1. โรค SLE คืออะไร โรคเอสแอลอี หรือ โรคพุ่มพวง คือ โรคภูมิแพ้ตนเอง หรือ โรคภูมิต้านตนเอง (Aut...

 • โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS) 1.โรคเอดส์คืออะไร โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ เพิ่งจะมีการค้นพบมา 30 กว่าปี และทั่วโลกต่างหวาดกลัว เนื่องจากปัจจุบันยังไม...

 • โรคอหิวาตกโรค (Cholera) 1.อหิวาตกโรคคืออะไร อหิวาตกโรคมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น โรคอหิวาต์, โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง, โรคลงราก หรือโรคห่า (Cholera) เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเ...

 • โรคไข้สมองอักเสบ เจอี (Japanese Encephalitis) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี คืออะไรไข้สมองอักเสบ (encephalitis) หมายถึง การอักเสบของเนื้อสมอง หรือเฉพาะที่บางส่วน เนื่องจากเนื้อสมองอยู่ติด...

 • โรคหวัด (Common cold) โรคหวัดคืออะไรโรคหวัด หรือไข้หวัด ในที่นี้ หมายถึง โรคไข้หวัดธรรมดา (Common cold) ไม่ใช่โรคไข้หวัดใหญ่ หรือ ฟลู (Influenza หรือ Flu) โรคหวัด เป็น โรคที่เกิดจา...

 • โรคอีสุกอีใส (Chickenpox , Varicella) โรคอีสุกอีใส คืออะไรอีสุกอีใส (Chickenpox/Varicella) เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่ทำให้ร่างกายเกิดผื่นคัน มีตุ่มนูนขนาดเล็ก หรือตุ่มน้ำใส ๆ ทั่วร...

 • โรคอาร์เอสวี/โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial virus infection) โรคอาร์เอสวี คืออะไร โรคอาร์เอสวี หรือโรคไวรัสอาร์เอสวี หรือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาร์เอสวี(...

 • โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคถุงลมโป่งพองคืออะไร โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) ซึ่งโรคปอ...

 • โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคธาลัสซีเมีย คืออะไร โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็นโรคโลหิตจาง จากพันธุกรรมอันเนื่องมาจากความผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิน ทําให้สร้างน้อยล...

 • โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) โรคโปลิโอคืออะไรโรคโปลิโอค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1840 โดย Jakob Heineส่วนไวรัสโปลิโอซึ่งเป็นสาเหตุของโรคถูกพ้นพบเมื่อ ค.ศ. 1908 โดย Karl Landsteinerโรคโปล...

 • โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth disease – HFMD) โรคมือเท้าปากคืออะไรโรคมือ-เท้า-ปาก เป็นไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งที่ติดต่อกันง่าย แต่มักไม่รุนแรงและหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยที่อา...

 • โรควัณโรค (Tuberculosis/TB) วัณโรคคืออะไรวัณโรค (Tuberculosis) หรือโรคทีบี (Tubercle bacillus : TB) คือ โรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อวัณโรค แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ (กว่า 80%) แล้วกา...

 • โรคเก๊าท์ (Gout) โรคเก๊าท์คืออะไร โรคเก๊าท์ เป็นโรคโบราณที่มีผู้บันทึกในรายงานแพทย์มานับพันปี สมัยฮิปโปเครติส (Hippocrates) ซึ่งเป็นบิดาการแพทย์สากลของกรีกเมื่อสองพันปีก่อน ก็ได้กล...

 • โรคนิ่วในไต (Kidney Stone) นิ่วในไตคืออะไร ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักนิ่วในไตนั้น ก่อนอื่นต้องรู้จักโรคนิ่วกันก่อน โรคนิ่วเป็นตะกอนจากแร่ธาตุต่างๆที่รวมตัวกันเป็นก้อนแข็งๆ ที่เกิดจ...

 • โรคต้อกระจก โรคต้อกระจกคืออะไร ก่อนที่จะรู้ถึงความหมายของต้อกระจกนั้น เราควรจะทำความรู้จักกับเลนส์ตาหรือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า แก้วตา กันก่อน แก้วตาหรือเลนส์ตา (Lens) เป็นเลน...

 • โรคต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hypertrophy-BPH) โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรต่อมลูกหมาก (prostate gland) เป็นต่อมของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้ชาย อยู่ตรงด้านหลังของคอกระเพาะปัสสาวะในอ...

 • โรคไมเกรน (Migraine) โรคไมเกรนคืออะไร โรคไมเกรนมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น โรคปวดศีรษะไมเกรน , โรคปวดหัวข้างเดียว , โรคลมตะกัง เป็นต้น โรคไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื...

 • โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles) โรคริดสีดวงทวาร คืออะไรโรคริดสีดวงทวาร มาจากคำสองคำประสมกัน คือคำว่า "ริดสีดวง" + "ทวาร" คำว่า "ริดสีดวง" จะหมายถึง สิ่งผิดปกติที่เป็นติ่ง หรือเ...

 • โรคลมชัก (Epilepsy) โรคลมชักคืออะไรโรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู มีรากศัพท์จากภาษากรีกโบราณ: หมายถึง ยึด ครอบครอง หรือ ทำให้เจ็บป่วย โดยเป็นกลุ่มโรคทางประสาทวิทยาซึ่งถูกจำกัดความโดยอาก...

 • โรคไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) โรคไส้ติ่งอักเสบคืออะไร ไส้ติ่ง (Vermiform appendix) เป็นส่วนขยายของลำไส้ที่ยื่นออกมาจากกระพุ้งไส้ใหญ่ (Cecum)ไส้ติ่งมีรูปร่างเหมือนถุงยาวๆขนาดเท่าน...

 • โรคหัด (Measles) โรคหัดคืออะไร โรคหัด (Measles) จัดเป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยในเด็กเล็ก แต่ก็สามารถพบได้ในทุกวัย ซึ่งโรคหัดนี้ยังนับเป็นโรคติดเชื...

 • โรคหูน้ำหนวกอักเสบเรื้อรัง/หูน้ำหนวก.( Chronic Otitis media) โรคหูชั้นกลางอักเสบคืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โรคหูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media) นั้น เรียกเป็นภาษาชาวบ้าน...

 • โรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) โรคออทิสติกคืออะไร “ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) เป็นโรคที่มีชื่อเรียกหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเป็นระยะ เช่น ออทิสติ...

 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease : GERD) โรคกรดไหลย้อนคืออะไร “โรคกรดไหลย้อน” (Gastroesophageal reflux disease ,GERD) เป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรด (...

 • โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) โรคกระดูกพรุนคืออะไร โรคกระดูกพรุนโดยทั่วไปแล้ว คือภาวะที่ปริมาณแร่ธาตุ (ที่สำคัญคือแคลเซียม) ในกระดูกลดลง ร่วมกับความเสื่อมของเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นโ...

 • โรคคางทูม (Mumps) โรคคางทูมคืออะไร โรคคางทูม (mumps) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งถือว่าเป็นโรคติดต่อเฉียบพลันทางระบบหายใจ อีกโรคหนึ่ง มักพบในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ผู้ป่วย...

 • โรคไซนัสอักเสบ (Sinusitis) โรคไซนัสอักเสบคืออะไร ไซนัส คือ โพรงอากาศที่อยู่ภายในกระดูกบริเวณรอบๆ หรือใกล้เคียงกับจมูก ซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ในแต่ละข้าง ไซนัสที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายใ...

 • โรคต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) โรคต่อมทอนซิลอักเสบคืออะไร ต่อมทอนซิล เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในลำคอ ซึ่งเป็นต่อมคู่ซ้ายขวาใกล้กับโคนลิ้น โดยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่จับสิ่งแปลกป...

 • โรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism, Thyrotoxicosis) โรคไทรอยด์เป็นพิษคืออะไร ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับโรคไทรอยด์เป็นพิษนั้น ควรทำความรู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมท...

 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies , Hidrophobia) โรคพิษสุนัขคืออะไร “โรคพิษสุนัขบ้า” “โรคกลัวน้ำ” หรือ “โรคหมาว้อ” (ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อของระบบประส...

 • โรคเริม (Herpes simplex/Cold sore) โรคเริมคืออะไร โรคเริม (Herpes simplex) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนังและเยื่อเมือกต่าง ๆ (โดยเฉพาะบริเวณปากและอวัยวะเพศ) ทำให้มีลักษณะพ...

 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer Disease) โรคอัลไซเมอร์คืออะไร โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ค้นพบครั้งแรกโดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ A...

 • โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) โรคสะเก็ดเงินคืออะไรโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) โรคเกล็ดเงิน หรือโรคเรื้อนกวาง เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและไม่ใช่โรคติดต่อ ...

 • โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction Diseases : ED) โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร โรค อี.ดี. (E.D.) หรือ คำเต็ม คือ erectile dysfunction diseases ความหมายคือ ความบกพร่องของ...

โรคและวิธีการป้องกัน