สมอพิเภกกับงานวิจัยด้านต่างๆ

สมอพิเภกกับงานวิจัยด้านต่างๆ          

  งานวิจัยในด้านต่างๆ ของสมุนไพรในยุคสมัยนี้ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้สมุนไพรทุกแห่งหน เพราะในงานวิจัยในสมุนไพรนั้นจะสามารถบอกเรื่องราวต่างๆในสมุนไพรนั้นได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น มีถิ่นกำเนิดที่ไหน มีลักษณะอย่างๆร มีสรรพคุณอะไร มีสารออกฤทธิ์ชนิดไหนในส่วนไหนของสมุนไพร มีความปลอดภัยเป็นอย่างไร ควรใช้ในขนาดไหน ฯลฯ ซึ่งหากผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจสมรุไพรได้รับรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ ก็จะสามารถใช้สมุนไพรเหล่านั้นได้ถูกกับโรค และมีความปลอดภัยในการใช้ และยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านั้นในแหล่งที่มีคุณภาพไม่มีการย้อมแมวขาย ซึ่งที่กล่าวมานี้คือความสำคัญของการศึกษาวิจัยในสมุนไพรและในยุคสมัยนี้นั้นเชื่อได้ว่าสมุนไพรต่างๆ ก็ได้มีการนำไปศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยกันเกือบครบทุกชนิดบนโลกแล้ว รวมถึงสมุนไพรของไทยก็มีการนำไปศึกษาวิจัยกันมากมายในระดับสากล เช่น มะรุม ว่านชักมดลูก ดอกคำฝอย ซึ่งก็หมายรวมถึง สมอพิเภกด้วย โดยสมอพิเภกนั้นนับเป็นสมุนไพรไทยที่มีการนำไปศึกษาวิจัยในหลายๆสถาบัน โดยผู้เขียนจะขอนำเสนอตามข้อมูลที่พอจะรวบรวมมาได้ กล่าวคือ ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาของสมอพิเภกนั้นพบว่ามีการทดลอง กับสุนัขโดยการฉีดสารสกัดด้วยเอทานอลของสมอพิเภกเข้าไปใต้ผิวหนักมีผลทำให้ช่วยเพิ่มการขับน้ำดีของสุนัขและทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังมีการทดลองกับหนูถีบจักร โดยป้อนสารสกัดน้ำของสมอพิเภกทางปากแก่หนูถีบจักรในขนาด 5 กรัม / กิโลกรัม (น้ำหนักตัว) ผลปรากฏว่า มีผลต่างจาการทดลองกับสุนัก คือ เมื่อหนูถีบจักรได้รับสารสกัดน้ำของสมอพิเภกเข้าไปแล้วมีผลช่วยในการขับน้ำดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมถึงความดันโลหิตก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเช่นกัน และในขนาดของสารสกัดน้ำสมอพิเภกที่ป้อนให้หนูถีบจักรนั้นก็ไม่ทำให้เกิดพิษส่วนข้อมูลของสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า สมอพิเภกมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สดความดันโลหิต ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase  HIV-1 Protease ส่วนในด้านการศึกษาทางพิษวิทยาของสมอพิเภกนั้น มีการทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูทดลองโดยป้อนสารสกัดสมอพิเภกด้วยเอทานอล 50% ในขนาด 10 กรัม / กิโลกรัม(น้ำหนักตัว) (หากเปรียงเทียบกันคนคิดเป็น 1515 เท่า) ปรากฏว่าตรวจไม่พบอาการเป็นพิษในหนูทดลอง แต่เมื่อทำการฉีดเข้าใต้ผิวหนังในขนาด 1 กรัม / กิโลกรัม(น้ำหนักตัว) ปรากฏว่าค่า LD₅₀(ค่าที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง)เท่ากับ 6.156 กรัม / กิโลกรัม(น้ำหนักตัว) (หากเปรียบเทียบกับคน คิดเป็น 900 เท่า) จึงสรุปได้ว่าสมอพิเภกมีความปลอดภัยในคนเมื่อใช้ในปริมาณที่กำหนดแต่มีข้อควรระวังในการใช้สมอพิเภก คือ หากรับประทานมากเกินไปจะเกิดอาการมึนเมา คลื่นไส้ อาเจียน และอาจเป็นอันตรายได้

 

 

สมอพิเภก เจียวกู่หลาน พริกไทยดำ