ความเป็นมาขององุ่นผลไม้ในฝันของสาวยุคใหม่

ความเป็นมาขององุ่นผลไม้ในฝันของสาวยุคใหม่

 

เมื่อกล่าวถึงองุ่นนั้นเชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ลองลิ้มชิมรสอันหวานหอมของมันแล้ว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอีกหลายอย่างหลายชนิดที่แปรรูปมาจากองุ่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำองุ่น ไวน์องุ่น ลูกเกด ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนิดนั้นล้วนเป็นที่นิยมของผู้คนโดยทั่วไปดังนั้นผู้เขียนจึงขอนำทุกท่านมารู้จักกับองุ่นกันให้ลึกซึ้งกัน ก่อนที่จะเจาะลึกในรายละเอียดสรรพคุณในการนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ กันอย่างกว้างขวางในขณะนี้ ซึ่งองุ่นนั้นเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบตอนใต้ของทะเลดำรวมถึงทะเลแคสเปียน มีชื่อสามัญว่า Vitis vinifera Linn. อยู่ในวงศ์ VITACEAE เป็นพืชเถาเลื้อยสามารถมีอายุยืนได้เป็นสิบๆปี โดยทั่วโลกนี้มีสายพันธุ์ขององุ่นอยู่ประมาณ 60 ชนิด รวมถึงองุ่นยังเป็นผลไม้ที่มีพื้นที่ที่ใช้ปลูกมากที่สุดในโลก คือ ประมาณ 47 ล้านไร่ เนื่องด้วยชาวตะวันตกนิยมนำมาผลิตไวน์เก็บไว้รับประทาน รวมถึงทำลูกเกดในขนมปังเพื่อรับประทานเป็นอาหารหลัก ส่วนในภูมิภาคอื่น นิยมในการกินสดมากกว่า ส่วนในพื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุดนั้นกระจายอยู่ทั่วโลกในหลายๆประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย ตุรกี แอฟริกาใต้ จีน อิตาลี ฯลฯ ส่วนในประเทศไทยนั้น มีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีการนำเข้ามาปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ได้นำพันธุ์ไม้แปลกๆจากหลายๆที่ที่เสด็จประพาส เข้ามาปลูกในไทย โดยเชื่อกันว่าหนึ่งในนั้นน่าจะมีต้นองุ่นด้วย แต่ที่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดก็คือ ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เริ่มมีการปลูกองุ่นกันบ้างแล้วแต่ผลองุ่นที่ได้นั้นมีรสเปรี้ยว จึงไม่เป็นที่นิยมปลูกเท่าที่ควร และใน พ.ศ.2493 หลวงสมานนวกิจ ได้นำพันธุ์องุ่นจากแคลิฟอเนียมาปลูก อันเป็นการเริ่มทดลองปลูกอีกครั้งอย่างจริงจัง  จนถึงปี พ.ศ.2497 ดร.พิศ ปัญญาลักษณ์ นำพันธุ์องุ่นจากยุโรปมาทดลองปลูกแล้วได้ผลดีนับแต่นั้นการปลูกองุ่นในไทยจึงแพร่หลายขึ้น โดยช่วงแรกนี้พื้นที่ที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณแถบจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จนถึงปี พ.ศ.2510 รัฐบาลจึงมีมาตรการในการส่งเสริมการปลูกองุ่นในทั่วทุกภาคจนมีการปลูกองุ่นอย่างแพร่หลายถึงปัจจุบัน โดยพื้นที่ปลูกองุ่นทั่วประเทศไทยนั้นมีประมาณ 27416 ไร่ สามารถผลิตองุ่นได้ 71561 ต้น/ปี เลยทีเดียว โดยนอกจากการผลิตเพื่อบริโภคแล้วในยุคใหม่อย่างปัจจุบันนี้ยังมีการค้นพบว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสารฟีนอลิคชื่อว่า สาร OPCs ซึ่งสามารถลดริ้วรอยและกระชับผิวหนังที่หย่อนคล้อยช่วยชะลอวัย ลดรอยด่างดำที่ผิวหนัง รวมถึง สาร OPCs นี้ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ซึ่งเป็นคุณสมบัติในฝันของสาวๆยุคใหม่นี้อย่างแท้จริง รวมถึงยังช่วยป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆได้อีกหลายโรค มะเร็ง เนื้องอก หัวใจ อีกด้วย

 

 

เมล็ดองุ่น เห็ดหลินจือ แป๊ะก๊วย