แอลคานิทีนใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลดี

แอลคานิทีนใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลดี 

            

แอลคานิทีน ก็เหมือนกับสมุนไพรหรือยานานาชนิด คือ ย่อมจะต้องมีวิธีระเบียบแบบแผนในการใช้รวมถึงมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือผลกระทบต่อร่างกายและที่สำคัญต้องรู้ถึงขนาดในการใช้ที่จะได้รับประโยชน์และใช้ขนาดไหนที่จะเป็นโทษ ถึงแม้ว่าแอลคานิทีนจะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ (หากพูดถึงตรงนี้หลายๆท่านคงคิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายหรือผลกระทบกับร่างกาย) แต่เราอย่าลืมว่าร่างกายมนุษย์นั้นสามารถสังเคราะห์แอลคานิทีนได้เพียง 20 – 25 มิลลิกรัมเท่านั้น ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่พอเพียงต่อความต้องการของกลไกการทำงานในร่างกาย ดังนั้นจึงจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับแอลคานิทีนจากแหล่งอื่นนั่นก็คือ อาหารต่างๆที่เราบริโภคในแต่ละวัน แต่หากร่างกายได้รับแอลคานิทีนจากอาหารมากเกินความจำเป็นก็อาจก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้ เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงในเรื่องนี้กัน โดยปกติร่างกายมนุษย์ต้องการแอลคานิทีน 1 – 2 กรัม/วัน (แต่มีรายงานการศึกษาวิจัยในหลายๆสถาบันระบุว่าขนาดที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์คือ 2 กรัม/วัน) ดังนั้นจึงมีคำถามต่อไปว่าร่างกายต้องได้รับแอลคานิทีนในขนาดเท่าใด จึงจะมีความเป็นพิษหรือมีผลข้างเคียง จึงได้มีการทดสอบหาค่าความเป็นพิษ (Lathal dose) ของแอลคานิทีนในหนูทดลองพบว่าค่า LD₅₀มีค่าเท่ากับ 8.9 – 9.1 กรัม/น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) หรือเทียงกับคนแล้วเท่ากับ 630 กรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)/วัน ซึ่งเป็นการยากที่มนุษย์จะบริโภคแอลคานิทีนให้ได้ในขนาดนี้ในแต่ละวันดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลกับความเป็นพิษเฉียบพลันของแอลคานิทีน แต่ก็มีรายงานการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า หากกินเข้าไปมากในขนาด 5 กรัม/วัน หรือมากกว่า อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือ คลื่นไส้ อาเจียน และอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น มีกลิ่นตัว และเกิดอาการผื่นแดง ส่วนข้อควรระวังในการใช้แอลคานิทีนนั้นก็มีอยู่เหมือนกัน คือ ผู้ที่มีอาการแพ้อาหารประเภทโปรตีน เช่น ไข่ นม หรือ ข้าวสาลี ไม่ควรกินผลิตภัณฑ์เสริมแอลคานิทีน และในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของตับและไต รวมถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และสตรีมีครรภ์ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้แอลคานิทีนในการลดความอ้วนลดไขมันนั้น ควรรับประทานแอลคานิทีนก่อนการออกกำลังประมาณ 20 – 30 นาที และควรดื่มน้ำตามให้มาก (เพื่อช่วยให้ดูดซึมแอลคานิทีนเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้น) เพราะแอลคานิทีนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและพร้อมที่จะนำกรดไขมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในการออกกำลังกาย และจะเป็นการลดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งทำให้มีน้ำหนักที่ลดลงรวมถึงมีรูปร่างที่สมส่วนชวนมองและบรรลุตามวัตถุประสงค์นั่นเอง

 

 

แอลคานิทีน แอลคานิทีน แอลคานิทีน