รู้ไหม? มีอะไรในหัวกวาวเครือขาว

รู้ไหม? มีอะไรในหัวกวาวเครือขาว

ในบรรดาพืชหรือพันธุ์ไม้ต่างๆที่มนุษย์เรานำมาใช้ทำสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคนั้น เราจะใช้ส่วนต่างๆ ของตัวสมุนไพรที่มีสรรพคุณนั้นๆ มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของราก เช่น กระชาย , ส่วนของลำต้น เช่น ขี้เหล็ก , ส่วนของใบ เช่น มะขามแขก  ชะพลู , ส่วนของดอก เช่น ดอกคำฝอย กานพลู ,ส่วนของผล เช่น ดีปลี มะแว้งเครือ และส่วนของหัวใต้ดิน เช่น กวาวเครือแดง กวาวเครือขาว เพราะในส่วนต่างๆ ของสมุนไพรจะมีสาระสำคัญต่างๆ แตกต่างกันออกไป ในแต่ละส่วนของตัวสมุนไพร ดังนั้นเราจึงควรรู้ว่าส่วนไหนของสมุนไพรมีสรรพคุณอะไรซึ่งในปัจจุบันเราสามารถรับรู้ได้กันอย่างแพร่หลาย เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และวิยาการ สามารถนำสมุนไพรมาทำการศึกษาวิจัย หาสาระสำคัญนั้นๆ หรือที่ทางภาษาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า “สารออกฤทธิ์” หรืออาจเรียกว่า “องค์ประกอบทางเคมี” โดยในสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นจะมีสารออกฤทธิ์ทุกชนิดแต่จะมีมากมีน้อย หรือมีตัวไหนบ้าง และอยู่ในส่วนไหนของสมุนไพรชนิดนั้น ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ดังนั้นในการนำสมุนไพรมาใช้ เราจึงควรรู้ว่าส่วนไหนของสมุนไพรมีสารออกฤทธิ์ชนิดไหน เพื่อนำมาบำบัดรักษาโรคให้ได้ผลเรื่องราวต่อไปนี้จะขอนำเสนอ “สารออกฤทธิ์ในหัวกวาวเครือขาว” โดยในหัวกวาวเครือขาวนั้นมีสารต่างๆมากมายหลายชนิด ในส่วนแรกนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทางด้านโภชนาการของหัวกวาวเครือขาวก่อน กล่าวคือ ในหัวกวาวเครือขาวมีองค์ประกอบของสารต่างๆเหล่านี้ คือ มีคาร์โบไฮเดรต , โปรตีน , ไขมัน , แคลเซียม , โซเดียม , เหล็ก  และยังให้พลังงาน 308 แคลอรี่ ต่อ 100 กรัม ส่วนข้อมูลทางด้านสารออกฤทธิ์สำคัญในทางสมุนไพรหรือตัวยาของกวาวเครือขาวนั้น คือ พบสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตเจน และสารออกฤทธิ์สารกลุ่มต่างๆ ดังนี้   1.สารกลุ่มคูมารินส์ เช่น Coumestrol   2.สารกลุ่มผลาโวนอยส์ จำพวกไอโซฟลาโวนอยส์ เช่น Genistain , Daidzein 3.สารกลุ่มโครมีน เช่น Miroestrol ซึ่งถือเป็นสารที่มีความสำคัญที่สุดของหัวกวาวเครือขาว เพราะมีฤทธิ์คล้าย เอนโตรเจน (ตัวที่กล่าวมาแล้ว) โดยพบปริมาณ 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของกวาวเครือขาวแห้ง โดยที่พบเป็นสารในรูปแบบผลึกพบอยู่ 2 แบบ คือ แบบ hydrate from และแบบ anhydrate from มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 240 องศาเซลเซียส 4.สารกลุ่มสเตียรอยด์ โดยสารสเตียรอยด์ที่พบในหัวกวาวเครือขาว ได้แก่ B-sitosterol และ Pueraria นอกจากจะมีสารกลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว หัวกวาวเครือขาวยังมีสารประกอบอื่นๆ อีกหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ ทั้งหมดนี้คือความลับในหัวกวาวเครือขาว ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง ดังนั้นห้ามประมาทหัวกวาวเครือขาวล่ะ ว่าอยู่ใต้ดิน และรูปร่างแปลกชวนหัวเราะ เพราะในนั้นอุดมไปด้วยสารที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อ(แต่ต้องเชื่อ)  

 

 

กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง มะรุม