ไคโตซาน คือ ......

ไคโตซาน คือ ......

 

            ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่าเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ หลายๆ ด้าน รวมถึงผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ ยังจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากจากเดิมเป็นสังคมชนบท หรือ ชุมชนเมืองเล็กๆ ที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน ก็กลับกลายเป็นวิถีแห่งสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ขาดหายไป จากแต่เดิมที่สถาบันครอบครัวนั้นพ่อมีหน้าที่ทำงาน แม่คอยอยู่ดูแลและทำงานบ้านก็กลับกลายมาเป็นต้องออกไปทำงานทั้ง 2 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สังคมในปัจจุบันนั้นเป็นสังคมแห่งการแข่งขันกันในทุกๆด้านอย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อหักโหมในการทำงานมากเกินไปสุขภาพก็เริ่มเสื่อมโทรมลง จากที่กินข้าวที่บ้านจากฝีมือแม่บ้าน ก็กลับกลายมาเป็นกินอาหารฟาสฟูดส์ หรืออาหารที่วางขายที่มีการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ไม่ดี เกิดขึ้นตามมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกินและมีพุงย้อยๆยื่นออกมาทั้งผู้ชายและผู้หญิง ดังนั้นเมื่อไม่มีเวลาออกกำลังกาย เพราะมัวแต่ทำงานกัน หลายคนจึงหาตัวช่วยที่จะกลับมามีรูปร่างปกติ ซึ่งนั้นก็คือ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต่างๆ โดยในปัจจุบันเราจะเห็นกันจนชินตา มีมากมายหลายชนิดและหลายยี่ห้อ เช่น สารสกัดพริกไทยดำ  แอลคานิทีน สารสกัดส้มแขก ฯลฯ และยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับลดน้ำหนัก ในสัตว์ที่มีเปลือกระดองเข็ง เช่น ปู เปลือกกุ้ง เปลือกกั้ง รวมถึงแพลงตอน และผนังเซลล์ ของเชื้อราบางชนิด แล้วนำมาสกัดเอาหมู่อะชิติลออก (แคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ ) ก็จะได้สารไคติน (Chitin) ที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลูโลส คือเป็นเส้นใยที่ยาว และเมื่อได้ไคตินมาแล้วจึงทำการกำจัดหมู่อะซิติล (Deacetylation) ของไคตินด้วยด่างเข้มข้น ก็จะทำให้ไคตินบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปก็จะได้สาร”ไคโตซาน”นั่นเอง แต่โดยความจริง ไคโตซานนั้นถูกค้นพบมานานแล้ว คือ มีการค้นพบไคโตซานในปี ค.ศ.1859 โดยศาสตร์จารย์  C.Rouget โดยพบว่า ไคโตซานนั้นมีคุณสมบัติคือ ความเป็นประจุบวกสูง สามารถจับกินไขมันซึ่งเป็นประจุลบได้ดีแต่ในระยะแรกยังไม่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์จนในปี พ.ศ.2518 จึงได้เริ่มมีการรวมตัวกันของนักวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไคโตซานอย่างจริงจังเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์และในการทดลองใช้ไคโตซานครั้งแรกนั้นคือการใช้ในการบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพที่ประเทศญี่ปุ่น และหลังจากนั้นมาจึงมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะนำไคโตซานมาประยุกต์ใช้เพื่อดับจับไขมันในร่างกายมนุษย์ และในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไคโตซานก็กำลังได้รับความนิยมในการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก

 

 

ไคโตซาน กวาวเครือแดง พริกไทยดำ