“ราชาแห่งสมุนไพรจีน” กับรายงานด้านความเป็นพิษของหลินจือ

“ราชาแห่งสมุนไพรจีน”  กับรายงานด้านความเป็นพิษของเห็ดหลินจือ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เห็ดหลินจือ หรือ “ราชาแห่งสมุนไพรจีน” มีสรรพคุณอะไรบ้างและมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์กับร่างกายมนุษย์อย่างไร รวมถึงผลงานการวิจัยทางเภสัชวิทยาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์โดยเรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องการันตีคุณภาพของเห็ดหลินจือเป็นอย่างดีว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์มากไม่แพ้สมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่น เจียวกู่หลาน ตังกุย ถั่งเช่า กระชายดำ ไพล แต่ยังมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เห็ดหลินจือ ที่ผู้เขียนอยากจะนำเสนอแก่ทุกท่านให้รับทราบกันเพื่อประดับความรู้ทั้งในการทดสอบในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ดังนี้  งานวิจัยที่ทดลองความเป็นพิษเรื้อรังของเห็ดหลินจือในหนูทดลอง พบว่าสารสกัดเห็ดหลินจือที่ฉีดเข้าช่องท้องหนู   มีค่า LD₅₀สูงถึง 38 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และไม่ก่อให้เกิดพิษต่อระบบเลือดและระบบการทำงานของอวัยวะภายในของหนูทดลอง และเมื่อให้เห็ดหลินจือที่สกัดจากแอลกอฮอล์แก่หนูทดลองในขนาด 12 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม /วัน เป็นเวลา 30 วัน ผลปรากฏว่าไม่พบพิษต่อตับและไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตรวมถึงมีการศึกษาความเป็นพิษของเห็ดหลินจือในมนุษย์ โดยเป็นการศึกษาในผู้ป่วยโรคทางเดินปัสสาวะเพศชาย จำนวน 88 ราย โดยให้รับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 6 มิลลิกรัม ทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน  พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมและยังไม่พบความเป็นพิษต่อระบบ เลือดและอวัยวะภายใน ซึ่งจากผงการทดลองความเป็นพิษเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือ มีความปลอดภัยในการใช้ในระยะยาว ส่วนการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของเห็ดหลินจือ (ส่วนสปอร์เห็ดหลินจือ)พบว่าค่า LD₅₀มีค่ามากกว่า 10 กรัม / กิโลกรัม ทั้งยังไม่พบความเป็นพิษต่อยีนส์พันธุ์กรรม แต่ถึงแม้รายงานความเป็นพิษที่ปรากฏในการทดสอบเหล่านี้ จะระบุว่าไม่เป็นพิษแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้อยู่เหมือนกัน โดยมีข้อควรระวังดังนี้  1.ในระยะเวลาที่ใช้เห็ดหลินจืออาจจะพบอาการข้างเคียง คือ ท้องเสีย มีผื่นคัน แต่จะหายเองภายใน 7 วัน 2.ควรระวังในการใช้เห็ดหลินจือในผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิต้านทานและเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิต้านทาน 3.เห็ดหลินจือมีฤทธิ์เสริมยาต้านจุลชีพ Cefazolin และยาป้องกันการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด เช่น Warfarin และ aspirin ดังนั้นหากเราจะใช้เห็ดหลินจือ ควรต้องศึกษาทำตามเข้าใจในตัวของสมุนไพรชนิดนี้อย่างถ่องแท้ก่อนแต่ก็นับได้ว่าเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเหมาะในการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรสำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆตามกลุ่มอาการ

 

 

เห็ดหลินจือ พริกไทยดำ แปะก๊วย