การศึกษทดลองฤทธิ์กวาวเครือขาวในหนูทดลอง

การศึกษาทดลอง ฤทธิ์ของกวาวเครือขาวในหนูทดลอง

ต้องยอมรับว่าวงการสมุนไพรในปัจจุบันนี้ หากต้องการที่จะเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับสากลว่าสมุนไพรชนิดต่างๆนั้นมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ หรือ มีฤทธิ์ทางยาต่อระบบใดในร่างกายของมนุษย์แล้ว สมุนไพรเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพราะหากผลการศึกษาวิจัยออกมาระบุว่ามีฤทธิ์สำหรับบำบัดรักษาอาการต่างๆได้จริง ผู้บริโภคจึงจะวางใจและเลือกสรรเพื่อมาใช้บำบัดอาการต่างๆ โดยสมุนไพรไทยหลายๆชนิด ก็ได้รับการศึกษาวิจัยและได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคจริง เช่น ขิง ไพล ว่านหางจระเข้ ส้มแขก ฯลฯ รวมถึงวาวเครือขาวด้วย  โดยในที่นี้จะขอนำเสนอถึงเรื่องการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชของกวาวเครือขาว (ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่ากวาวเครือขาวนั้นมีสารออกฤทธิ์คล้ายๆ ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิง) ดังนั้น ฤทธิ์ของกวาวเครือขาวคงหนี้ไม่พ้น ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศ รวมถึงยังมีฤทธิ์ต่อกระดูก ซึ่งฤทธิ์ต่างๆที่กล่าวมาของกวาวเครือขาวนั้น เป็นการทดลองในหนูทดลอง และการทดลองต่อเชื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศของกวาวเครือขาว คือ มีการทดลองในหนูทดลองโดยใช้ผงกวาวเครือขาวสกัดด้วยเอทานอล 95% นำไปผสมน้ำมะกอก และฉีดให้หนูทดลองที่โตเต็มวัยและถูกตัดรังไข่ โดยฉีดใต้ผิวหนัง 20 กรัม 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ซึ่งหนูทดลองมีอาการเป็นสัด หลังฉีดต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ในขณะที่หนูกลุ่มควบคุมที่ฉีดน้ำมันมะกอกไม่มีผลใดๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าผงกวาวเครือขาว 2 มิลลิกรัม สามารถชักนำให้เกิดอาการเป็นสัดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากวาวเครือขาวมีฤทธิ์เอสโทรเจนสูง 2.ฤทธิ์ต่อกระดูกของกวาวเครือขาว คือ มีการนำหนูทดลอง มาตัดรังไข่เพื่อให้ขาดฮอร์โมนเอสโทรเจน และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมป้อนน้ำกลั่น อีกกลุ่มหนึ่งป้อนผงกวาวเครือขาว สภาพตะกอนแขวนลอยในน้ำ เป็นเวลา 90 วัน แล้วนำกระดูกสันหลัง กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกหน้าแข้ง มาฝนให้บางเพื่อศึกษาโครงสร้างกระดูก  ผลการทดลองพบว่า หนูกลุ่มควบคุมที่ป้อนน้ำกลั้นมีมวลกระดูกต่ำทุกตัว  เพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ในกวาวเครือขาวสามารถป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุนที่มีผลมาจากการขาดฮอร์โมนเอสโทรเจนได้ นี่เป็นเพียงข้อมูลการศึกษาทดลองทางด้านฤทธิ์ทางเภสัชเพียงเสี้ยวเล็กๆ ที่ผู้เขียนรวบรวมมาได้เท่านั้น แต่ยังมีรายงานการศึกษาวิจัยของกวาวเครือขาวในเรื่องนี้อีกมากมาย ในโอกาสหน้าผู้เขียนมีข้อมูลใหม่ๆ จะนำมาเสนอให้แก่ทุกท่านอีก

 

 

กวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว กวาวเครือขาว