ตังถั่งเช่า สุดยอดสมุนไพรจีน ในงานวิจัย

ตังถั่งเช่า สุดยอดสมุนไพรจีน ในงานวิจัย

ตังถั่งเช่า หรือ ถั่งเช่า สุดยอดสมุนไพร ที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็น 1 ใน 3 สมุนไพรสุดยอดของโลก (ตังถั่งเช่า ,เห็ดหลินจือ , โสมตังกุย หรือชื่อไทยว่า โกฐเชียง) นั้นเพราะ สรรพคุณของตังถั่งเช่านั้น มีมากมายและจำเป็นกับมนุษย์ในยุดปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบัน โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ รวมถึงสภาวะแวดล้อม ในโลกของเรานั้น มีแนวโน้มที่จะทำให้สุขภาพของคนเรานั้นย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆ แต่สรรพคุณของตังถั่งเช่านั้นสามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในยุดปัจจุบันได้อย่างคลองคลุม ในโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ของมนุษย์เราได้ แต่......ในบทความสุขภาพทั้งหลาย ที่บรรยายสรรพคุณอันแสนวิเศษของตังถั่งเช่า ว่าสามารถรักษาโรคนั้น บำรุงร่างกายส่วนนี้ ต้านโรคนั้นโรคนี้ บางท่านอาจสงสัยว่า เราสามารถเชื่อได้หรือไม่มีการรับรองทางวิชาการบ้างหรือไม่ หรือมีงานวิจัยจากสถาบันไหนรับรองบ้างไหม ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้ รวบรวมงานวิจัยบางส่วนโดยสังเขป โดยเขียนแบบวิธีการเล่าแบบเข้าใจง่ายๆ มาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังและอ่านกันครับ สำหรับในข้อที่ว่า ตังถั่งเช่า มีงานวิจัย หรืองานทางวิชาการรับรองหรือไม่ ผู้เขียนขอตอบว่ามี แบะมีมากล้นเหนือคณะนับ เพราะสถาบันและนักวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจ สมุนไพรตังถั่งเช่านี้เป็นอย่างมากทั้งในด้าน รูปลักษณ์ , การกำเนิด , องค์ประกอบทางเคมี , การศึกษาทางเภสัชและความเป็นพิษ โดยผู้เขียนได้กล่าวมาในบทความก่อนหน้านี้ไปแล้วบางส่วน โดยในบทความนี้ จะเล่าสู่กันฟังในงานวิจัยของตังถั่งเช่า ด้านการศึกษาทางเภสัช ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่สำคัญๆ ในปัจจุบัน รวมไปถึงงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพิษของตังถั่งเช่า กล่าวคือ ฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน มีการให้หนู ทดลองถูกกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็ง ทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง และมีจำนวนต่ำเกินมาตรฐาน จากนั้นให้หนูทดลองกินตังถั่งเช่า พบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นถึง 4 เท่า
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ให้ตังถั่งเช่าแก่หนูทดลอง 50 มก./กก. (น้ำหนักตัว) มีฤทธิ์ยังยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และยังมีฤทธิ์ต้านเนื้องอกอีกด้วย

ฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อให้สารสกัด จากเส้นใยของตังถั่งเช่า แก่สุนัขที่ถูกดมยาสลบ พบว่า เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือด และลดความดันโลหิต
ฤทธิ์ปกป้องไต เมื่อให้หนูทดลองรับยา ที่เป็นพิษต่อไตเฉียบพลัน และเมื่อให้ตังถั่งเช่าแก่หนูทดลอง พบว่าสามารถลดพิษของยาชนิดนั้นได้

ในด้านการวิจัยความเป็นพิษนั้นพบว่า ขนาดที่รับประทาน หนูทดลองทนได้คือ 45 กรัม/กิโลกรัม (250 เท่า ของขนาดที่มนุษย์ใช้) และขนาดที่ฉีดเข้าช่องท้องหนูทดลอง ค่า (LD ₅₀) = 27.1 กรัม/กิโลกรัม
ทั้งหมดนี้ คือ งานวิจัยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคสำคัญๆ ในปัจจุบัน และรายงานการวิจัยความเป็นพิษของตังถั่งเช่า เท่านั้น ในโอกาสหน้า ผู้เขียนจะมา เล่าสู่กันฟังในแง่มุมต่างๆ ของสมุนไพรชนิดอื่นอีก.......

 

 

ถั่งเช่า แปะก๊วย เห็ดหลินจือ