สารพัดประโยชน์จากไคโตซาน

สารพัดประโยชน์จากไคโตซาน

 

            หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินชื่อไคโตซานกันมามากแล้วในทุกๆ ช่องทางการโฆษณาว่าไคโตซานเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ลดน้ำหนักลดความอ้วนได้ เช่นเดียวกับแอลคานิทีน ส้มแขก ดอกคำฝอย และอีกหลายผลิตภัณฑ์แต่ความพิเศษของไคโตซานที่มีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอื่นๆก็คือ เจ้าไคโตซานนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกหลายด้านแตกต่างกันไปอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสารที่มีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ได้ กล่าวคือ ไคโตซานนั้นมีประโยชน์ในด้านต่างๆที่แยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้ 1.ด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยไคโตซานนั้นมีคุณสมบัติในการต่อต้านจุลินทรีย์และเชื้อราบางชนิดได้ ด้วยที่ว่าไคโตซานมีประจุบวก สามารถจับกับเซลล์ของจุลินทรีย์เป็นประจุลบได้ ซึ่งในหลายประเทศได้ใช้ไคตินและไคโตซานเป็นสารที่ใช้เติมในอาหารเพื่อเป็นสารกันบูด และสารที่ช่วยรักษากลิ่น รส รวมถึงใช้เป็นสารเคลือบผักและผลไม้อีกด้วย 2.ด้านการเกษตรกรรม มีการใช้ไคโตซานมาใช้เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชเพื่อควบคุมการทำงานของพืชให้ดีขึ้นเกษตรกรมัก เรียกว่า ปุ๋ยพิเศษของพืช นอกจากนี้เกษตรกรยังใช้ไคโตซานป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ และใช้กระตุ้นภูมิต้านทานแก้เมล็ดพืชที่จะนำไปเพาะปลูกเพื่อทำให้อัตราการงอกเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันไคโตซานสามารถใช้ได้กับพืชและผลไม้ หลายๆชนิด เข่น คะน้า ข้าว ถั่ว แตงโม ข้าวโพด ฯลฯ 3.ด้านการประมง ภาคเอกชนที่ประกอบการประมงนำไคโตซานมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกันเป็นอย่างมาก เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ มีการใช้ไคโตซานคลุกกับอาหารเม็ด เพื่อให้กุ้งกิน โดยวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ไคโตซานไปกระตุ้นภูมิต้านทานโรคในตัวของกุ้ง และกระตุ้นในการย่อยอาหารของกุ้งทำให้กุ้งเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 4.ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะไคโตซานมีประจุบวกจึงสามารถจับกับโปรตีนและแปรรูปมันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจึงใช้มาบำบัดน้ำเสียซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนี้ มักจะมีน้ำเสียหลังการผลิตและแปรรูปที่มีปริมาณสารแขวนลอยสูงและปรากฏว่าไคโตซานสามารถบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ไคโตซานยังสามารถดูดซับไอออนของโลหะหนักได้ จึงเหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักได้อีกด้วย 5.ด้านความสวยความงาม มีการใช้ไคโตซานมาเป็นสารเติมแต่งและเป็นสารพื้นฐานของมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ โลชั่น แชมพู ยาทาเล็บ ครีมกันแดด ลิปสติก ฯลฯ และในส่วนของแชมพู และครีมนวดผมนั้นได้มีการนำไคโตซานมาเป็นส่วนผสมเพราะเพิ่มความหนืดและไคโตซานจะจับตัวเป็นฟิล์มเคลือบเส้นผมเพื่อเก็บความชุ่มชื้นและให้เส้นผมคงสภาพนุ่มสลวยอีกด้วย 6.ด้านการแพทย์ ข้อนี้คงขาดไม่ได้เพราะทุกท่านทราบกันดีแล้วว่า ไคโตซาน มีคุณสมบัติช่วยดักจับไขมันในร่างกายมนุษย์ได้ จึงทำให้ร่ายกายไม่ถูกดูดซึมและถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ จึงเป็นสาเหตุให้มีการนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก กระชับรูปร่าง อีกทั้งไคโตซานยังสามารถส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ต่อต้านมะเร็ง และยับใช้ไคโตซานชนิดแผ่นมาปิดปากแผลที่เกิดจาการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดมีอาการเจ็บปวดน้อยลง จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าไคโตซานที่มีประโยชน์มากมายหลายด้านสมกับที่ได้ตั้งหัวข้อว่า “ไคโตซาน สารพัดประโยชน์”จริงๆ

 

 

ไคโตซาน เห็ดหลินจือ หัวบุก