ส้มแขก สมุนไพรพันธุ์เทศหรือพันธุ์ไทย

ส้มแขก สมุนไพรพันธุ์เทศหรือพันธุ์ไทย            

ในโฆษณาโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารเสริม เช่น แปะก๊วย เห็ดหลินจือ หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ เช่น มะขามป้อม ขมิ้นชัน ทับทิม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเชื่อไดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อของส้มแขกเป็น 1 ในสมุนไพรที่มีการโฆษณาออกสื่อเหล่านั้นอย่างแน่นอน เพราะด้วยคุณสมบัติบางอย่างของส้มแขกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ จึงมีการนิยมใช้ส้มแขกกันอย่างแพร่หลาย แต่รู้หรือไม่ว่าส้มแขกนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ผู้เขียนจะขอเฉลยให้รับทราบกันนะครับ ที่คนไทยนิยมเรียกชื่อสมุนไพรชนิดนี้ว่าส้มแขกนั้นก็เพราะว่า อาหารอินเดียและมาเลเซียหลายเมนูใช้สมุนไพรชนิดนี้มาประกอบอาหารและมะขามเปียกเลยเรียกตามรสและที่มาของอาหารจึงได้ชื่อว่า “ส้มแขก” รวมถึงส้มแขกนั้นเป็ฯที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทยในหลายๆ ชื่อ เช่น ส้มควาย ส้มมะอ้น ส้มมะวน อาแซกะลูโก ฯลฯ โดยส้มแขกอยู่ในวงศ์ Gutiferae (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับมังคุด)และถิ่นกำเนิดของส้มแขกนั้น มีถิ่นกำเนิดแถบป่าร้อนชื้นในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย ศรีลักกา รวมถึงพม่า และทางภาคใต้ของไทย ลงไปจนถึงมาเลเซีย สิงคโปร์ แต่ส้มแขกที่เรารู้จักกันนั้นจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดแรก มีชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia atroviridis Griff พบมากในพม่า และทางภาคใต้ของไทย รวมถึงในมาเลเซียและสิงค์โปร ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ Garcinia cambogia Desr. พบมากในอินเดียและศรีลังกา โดยในอดีตนั้น ส้มแขกทั้ง 2 ชนิด ทั้งคนอินเดียว และ คนไทยใช้เพื่อเป็นเครื่องปรุงรสในอาหาร เพื่อทำให้มีรสเปรี้ยว เช่นแกงกะหรี่(อินเดีย) หรือ แกงส้ม แกงเลียง แกงปลาขนมจีน (ไทย) ส่วนในประเทศไทยนั้นส้มแขกพบได้มากในทางสามจังหวัด ชายแดนใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แต่ตามจริงแล้วส้มแขกสามารถปลูกได้ทั่วประเทศเพราะเคยมีผู้นำไปปลูกตามภาคต่างๆ และประสบผลสำเร็จมาแล้ว แต่ที่ภาคใต้อาจจะรู้จักการนำมาใช้ประโยชน์ดีกว่าที่อื่นจึงสามารถพบได้มากกว่าแหล่งอื่นๆ(เพราะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์มากกว่า) จากที่กล่าวมาพบสรุปได้ว่าส้มแขกก็ถือเป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในไทยอีกชนิดหนึ่งเพียงแต่สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากลนั้น เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง (Garcinia cambogia) แต่หากนำสายพันธุ์นั้นมาปลูกในไทย ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของคนไทยได้เลยทีเดียว

 

 

ส้มแขก แปะก๊วย มะรุม