“แอลคานิทีน มีผลต่อการลดน้ำหนักได้”

“แอลคานิทีน มีผลต่อการลดน้ำหนักได้”

 

กับผลงานการวิจัยที่สนับสนุน  จากในบทความก่อนหน้านี้ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงหน้าที่และสรรพคุณของแอลคานิทีนในหลายๆด้านนั้น เชื่อว่าในสรรพคุณของแอลคานิทีนด้านการลดน้ำหนักน่าจะเป็นสรรพคุณที่ทุกๆท่านรู้จักดีเป็นอย่างยิ่งเพราะตามสื่อโฆษณาต่างๆ เมื่อพูดถึงแอลคานิทีนแล้วนั้นก็มักจะมีการโฆษณาอวดอ้างกันว่าสามารถใช้ลดน้ำหนักได้ (เท่าที่ผู้เขียนเห็นมาก็ทุกๆโฆษณาเลยครับ) ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงจะนำเสนอถึงข้อมูลรายงานการวิจัยของแอลคานิทีนในด้านการช่วยลดน้ำหนัก ซึ่งเราจะไปดูกันว่ามีรายงานการวิจัยไหนบ้างที่มีผลการวิจัยสนับสนุนในสรรพคุณด้านนี้ ซึ่งจากที่ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาวิจัยจากที่ต่างๆแล้ว จึงสามารถจำแนกผลการวิจัยที่สนับสนุนว่า แอลคานิทีนนั้นมีผลต่อการลดน้ำหนักจริงได้อยู่ 2 ชิ้น คือ มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 13 – 17 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยทั้ง 2 กลุ่มนั้น ได้รับแอลคานิทีนจากอาหารเหมือนกัน รวมถึงยังมีการออกกำลังกายเหมือนกันอีกด้วย แต่กลุ่มทดลองจะได้รับแอลคานิทีนเพิ่มในขนาด 2 กรัม/1 วัน เป็นประจำทุกวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (90 วัน) พบว่ากลุ่มทดลองมีน้ำหนักลดลงประมาณ 11 ปอนด์ (ประมาณ 5 กิโลกรัม) กลุ่มควบคุมมีน้ำหนักลดลงประมาณ 2 ปอนด์ (ประมาณ 0.8 กิโลกรัม) จากผลการทดลองนี้คณะผู้ทดลองได้สรุปว่า ผลการทดลองในกลุ่มทดลอง ที่สามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า กลุ่มควบคุมถึงกว่า 5 เท่านั้น เนื่องจากแอลคานิทีนมีบทบาทที่สำคัญในกลไกการเผาผลาญไขมันในร่างกายมนุษย์ และจำใช้ได้ผลดีมากกว่านี้หากมีการควบคุมอาหาร โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงมีการออกกำลังกายที่เพียงพอ ส่วนผลการศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนั้น ทำการศึกษาในผู้ที่มีภาวะไขมันในร่างกายผิดปกติและโรคเบาหวานโดยให้ได้รับแอลคานิทีนขนาด 2 กรัม/วัน เป็นประจำทุกวันเป็นระยะเวลา 120 วัน เมื่อครบกำหนดพบว่าในผู้ทดลองนั้นมีระดับคลอเรสเตอรอลลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง 28 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงยังมีระดับคลอเรสเตอรอลที่ดี (HPL.)เพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาทั้ง 2 ชิ้นนี้จะเห็นได้ว่าในการใช้แอลคานิทีนเพื่อลดน้ำหนักนั้น สามารถใช้ได้จริงซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันแล้วแต่ต้องมีการควบคุมประเภทและปริมาณอาหารให้พอดีด้วย รวมถึงยังต้องมีการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ จึงจะเป็นการสนับสนุนแอลคานิทีนที่เรารับประทานเข้าไปอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีและรวดเร็วอย่างยั่งยืน

 

  

พลูคาว ชาเขียว กวาวขาว