ฉลาดซื้อ...ฉลากเลือกกับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ

ฉลาดซื้อ...ฉลากเลือกกับผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ

ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาที่โลกเริ่มรู้จักกับเห็ดหลินจือ สุดยอดสมุนไพรจีนที่มีประวัติความเป็นมากว่า 2000 ปี ได้มีการศึกษาวิจัย รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบำบัดรักษาโรคต่างๆ มาแล้วมากมายและยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมและกรรมวิธีใหม่ในการใช้เห็ดหลินจือมาเป็นลำดับขึ้นจนมาถึงในยุคปัจจุบัน โดยในอดีตนั้นสมัยก่อนตอนชาวจีนยุคแรกเริ่มที่มีการนำมาใช้ประโยชน์นั้น ส่วนมากจะมีแต่การนำเห็ดหลินจือมาต้มและเคี่ยวจนน้ำงวดจึงนำมาดื่มเพื่อรักษาโรคหรือบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะเท่านั้น  แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นมาจึงเริ่มมีการนำเห็ดหลินจือไปแปรรูปในหลายรูปแบบ จนมาถึงปัจจุบันนั้นผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือจึงมีมากมายหลายแบบหลายชนิดตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของดอกเห็ดหลินจือแห้ง ดอกเห็ดหลินจือที่ฝานเป็นชิ้นบางๆ เห็ดหลินจือที่บรรจุในแคปซูล รวมถึงในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงมีนวัตกรรมในการผลิตแบบใหม่ๆขึ้นมา รองรับผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ถึงแม้จะมีการพัฒนาในรูปแบบ หรือวิธีการผลิตในผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เพียงใดก็ตามสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆในตอนนี้จึงข้อนำเสนอเกี่ยวกับการ “เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ” ว่าควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแต่ละประเภทอย่างไรจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีให้คุมค่ากับเงินที่เสียไป เนื่องจากในปัจจุบันนี้งานศึกษาวิจัยต่างๆ ให้การรับรองว่าเห็ดหลินจือนั้นสามารถรักษาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆได้ และมีผลการรักษาอยู่ในระดับดีพอสมควร ดังนั้นตามท้องตลาดเราจึงจะเห็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ของเห็ดหลินจือวางขายอยู่มาก ซึ่งก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราควรมีหลักเกณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงดังนี้  ผลิตภัณฑ์ดอกเห็ดแห้ง  ควรเลือกซื้อดอกเห็ดจากฟาร์มหรือสถาบันที่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP.) ซึ่งเราจะได้เห็ดที่สายพันธุ์ดี และไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งอื่น และควรเลือกดอกเห็ดที่ใหม่ๆ หรือไม่เก่าจนเกินไป โดยต้องมีลักษณะดังนี้ ดอกแห้งสนิท  เลือกดอกเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายพัดจีนกลมมน ไม่บิดเบี้ยว  ขอบไม่ผุและขอบมีขนาดหนา ดอกเป็นมันเงามีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง ใต้ดอกสีเหลืองอ่อนหรือขาวนวล ไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อรา (สังเกตจากสีหากมีการปนเปื้อนเชื้อราจะมีสีออกเขียวหรือดำ) ไม่มีรอยแมลงช่อนไช  ผลิตภัณฑ์ดอกเห็ดที่ฝานเป็นชิ้นบางๆ ควรสังเกตสีของเนื้อเห็ดต้องสม่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นอับ  ชิ้นเห็ดไม่ควรผุร่อนง่ายเกินไปไม่มีเชื้อราที่ตัวเห็ด หากลองชิมแล้วเห็ดต้องมีรสขม และบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีการห่อหุ้มอย่างมิดชิด  ผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูล  ควรเป็นสารสกัดหรือสปอร์ของเห็ดหลินจือ  ไม่แนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลที่บรรจุด้วยเห็ดดิบบดละเอียด เพราะร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์จากเนื้อของเห็ดหลินจือได้โดยตรง (ไม่เหมือนกับถั่งเช่า ขมิ้นชันและพริกไทยดำ ที่ร่างกายสามารถนำสารออกฤทธิ์บางตัวในสมุนไพรนั้นไปใช้ได้เลย) เพราะสารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือต้องผ่านกระบวนการสกัดออกมาจากเห็ดก่อน จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการของร่างกายมนุษย์ได้ เป็นการดอง  การต้ม  เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น น้ำเห็ดหลินจือบรรจุกระป๋อง ชาเห็ดหลินจือ ควรเลือกซื้อโดยดูวันหมดอายุ และควรดูสภาพของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด  และมีฉลากระบุส่วนประกอบมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนรวมถึงได้รับการรับรอง จากองค์การอาหารและยา (อย.) และสถาบันที่น่าเชื่อถือ

 

 

เห็ดหลินจือ กระชายดำ ถั่งเช่า