เห็ดหลินจือ กับ โรคมะเร็ง

เห็ดหลินจือ กับ โรคมะเร็ง

ในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้ มีพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพราะในยุคปัจจุบันที่เราเรียกกันว่ายุคโลกาภิวัฒน์นั้น มักจะมีความเจริญจากภายนอก (ต่างประเทศ) ที่เรารับมาทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมไปถึงแบบในการดำรงชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห้งโลกาภิวัฒน์ แต่เมื่อได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ เมื่อมีการพัฒนาในด้านต่างๆดังที่กล่าวมา ก็ย่อมเกิดผลทางด้านลบเป็นเงาตามตัวเช่นกัน เช่น เมื่อมีกาพัฒนาการเศรษฐกิจทำให้ผู้คนมีงานทำและมีเงินมากขึ้น รถยนต์ก็จะเพิ่มขึ้น เพราะผู้คนต้องซื้อรถใช้เพื่อความสะดวกสบายของครอบครัวพอรถยนต์มากขึ้นสารพิษปริมาณฝุ่นละออง ก็ตามมาทำให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพและยังมีอีกหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนไทยในปัจจุบัน เราจะเห็นได้จากอัตราการป่วยของคนไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีโรคอุบัติใหม่ เกิดขึ้นมาหลายโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคซาร์ ฯลฯ แต่โรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของไทยที่ติดอันดับต้นๆนั้น “มะเร็ง” คือ โรคยอดนิยมอันดับต้นๆ ของไทยในยุคสมัยนี้ โดยอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งในด้านอาหาร ภาวะผิดปกติในเซลล์ หรือได้รับสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายจากแหล่งต่างๆ และในยุคของสมุนไพรอย่างทุกวันนี้จึงมีการเสาะแสวงหาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านหรือรักษาโรคมะเร็ง เพื่อนำมาใช้รักษาหรือป้องกันตามสภาวะร่างกายของแต่ละคน ซึ่งสมุนไพรที่ช่วยป้องกันและรักษามะเร็งก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันอาทิเช่น ฟ้าทะลายโจร ดีปลี ขมิ้น ทุเรียนเทศ ฯลฯ แต่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับโรคมะเร็ง คือ เห็ดหลินจือนั่นเอง เพราะเห็ดหลินจือได้รับการศึกษาวิจัยและรับรองจากนักวิจัยจากสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลกแล้วว่ามีสารออดฤทธิ์ที่มีผลต้านมะเร็งรวมถึงกระตุ้นการการเกิดและแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อต่อต้านมะเร็ง ซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยในเห็ดหลินจือ มีทั้งทดลองในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ด้วย เราไปดูกันว่ามีผลงานการศึกษาวิจัยใดบ้างที่รับรองได้ว่าเห็ดหลินจือมีสรรพคุณต้านมะเร็งได้ โดยในปี 1997 มีนักวิจัยชาวจีนนำเซลล์ที่เป็นโรคมะเร็งมาเพาะเลี้ยงร่วมกับสารสกัดเห็ดหลินจือ แล้วนำเซลล์นั้นมาทดสอบ ในทุกๆวันที่ 1,3,5 ปรากฏว่า เซลล์ที่ติดเชื้อมีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดของเพิ่มขึ้นจึงเชื่อว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งได้ และในประเทศญี่ปุ่นมีการทดลอง ให้น้ำต้นเห็ดหลินจือแก่หนูทดลองที่ถูกทำให้เป็นมะเร็งในขนาด 100 มล./น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าหยุดเซลล์มะเร็งได้ 95% รวมถึงในจีนมีการนตำเห็ดหลินจือมารักษามะเร็งที่ตับของหนูทดลอง เป็นระยะเวลา 10 วัน ผลปรากฏว่าสามารถหยุดเซลล์มะเร็งได้ 95% เช่นกัน ส่วนการทดลองในมนุษย์นั้น มีการทดลองใช้สารสกัดเห็ดหลินจือสารสกัดเห็ดหลินจือล้างเส้นเลือด ในผู้ป่วยมะเร็ง 140 คนที่ทำการทดลองรักษา โดยใช้เวลาทดลอง 8 เดือน ผลปรากฏว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นถึง 124 คน และยังพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มี KUPPERCELL เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในอวัยวะส่วนไหนของร่างกาย โดยทุกกรณีใช้เห็ดหลินจือร่วมกับการรักษาและปรากฏว่าให้ผลดีในทุกๆกรณี จึงนับได้ว่าเห็ดหลินจือเป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรวมไปถึงผู้ที่ต้องการป้องกันการเกิดมะเร็ง แต่ต้องใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและควรปรึกษาแพทย์ด้วยจะเป็นการดีที่สุด

 

 

เห็ดหลินจือ พริกไทยดำ เจียวกู่หลาน